Hae tästä blogista

perjantai 26. helmikuuta 2010

3+1 -supertarjous


Edit 26.2.: 3+1 -supertarjous voimassa vielä 2 vrk ja 8 h.

Tänään klo 16:00 alkaa 3+1 -supertarjous Manninen Nutraceuticals Oy:n verkkokaupassa. Osta 3 kpl samaa tuotetta ja saat neljännen täysin ilmaiseksi! Tarjous on voimassa kuun loppuun. Tarjous EI ole makuspesifinen, joten voit ostaa maustettua tuotetta useina eri makuina ja saat silti neljännen ilmaiseksi. Ilmoita lisätietoja -kohdassa, minkä maun haluat ilmaiselle pakkaukselle. Muistathan tutustua verkkokaupan toimitusehtoihin ennen tilausta.

PS. Yli 200 euron tilauksiin kaupanpäälle Muscle & Fitness -lehden vuoksikerta ja yli 300 euron tilauksiin kaupanpäälle vielä lisäksi Urasibol tai Pharma D3 800 tabl.

Super-Lauantai 27.2. klo 12-14

Tämän viikon lauantaina eli siis 27.2. on noutomyymälässä Super-Lauantai klo 12-14. Kaikissa tuotteissa on voimassa 3+1 -tarjous, mikä ei ole makuspesifinen. 3+1 -tarjous ei kuitenkaan koske hintapommituksessa olevia tuotteita.

torstai 25. helmikuuta 2010

Manninen Nutraceuticals -paidat nyt verkkokaupassa superedullisesti


T-paita

College

JR Kipulihakset Oy
Kipulihakset on oululainen hierontapalveluja tarjoava yritys. Yritys on perustettu vuonna 1999 ja sillä on kaksi toimipaikkaa Toppilassa. Yrityksen perustajalla ja toisella omistajalla Rauno Saukolla on pitkä urheiluhierojan kokemus useiden eri huippu-urheilijoiden ja joukkueiden hierojana - esimerkkinä Oulun Kärpät 2002-2004 ja AC-Oulu vuodesta 2008.

Meidän noutomyymälässä on jaossa alennuslipukkeita JR Kipulihakset Oy:lle. Lipukkeella saat hieronnasta 15 %:n alennuksen tai vaihtoehtoisesti ilmaisen kehon koostumuksen mittauksen hieronnan yhteydessä.

WANTED: Kamppailu-urheilija FightSport-lehden mainokseen


Etsimme FightSport-lehden mainokseen kamppailu-urheilijaa. Jos olet suhteellisen tunnettu kamppailu-urheilija ja sinulla on valmiina high-reso kuvia, ota yhteyttä saman tien: anssi.manninen@gmail.com

Interactive Nutrition ja Optimal Results

Vihdoin ovat Interactive Nutrition, Optimals Results ym. tuotteet matkalle Suomeen. Amsterdamin sataman Tullilla oli tietokonejärjestelmä viturallaan jonkin aikaa, joten kontteja oli jonossa iso kasa. Veikkaisin, että lasti on Oulussa ensi viikon keskiviikkona tai torstaina. Sitten on taas myynnissä kaikki Protein 2 Go -maut, Low-Carb Bar jne.

maanantai 22. helmikuuta 2010

Kippari-Kalle kävi pitkästä aikaa kylässä


Kippari-Kalle kävi tänään kyläilemässä. Savolaisen Maken treenattavana ollut Kippari oli silminähden turvonnut viime näkemästä. Noutomyymälästä tarttui mukaan useita purnukoita, kuten GAKIC, HydroISO ja EnergyTube.

PS. Tsekkaa Kipparin kipparoima Hardcore Team -nettisivusto napsauttamalla tästä.

sunnuntai 21. helmikuuta 2010

Anabolic OD 2 -makukysely

Nakkasin oikeaan yläkulmaan uuden kyselyn. Mustaherukan-makuisen Anabolic Overdrive 2 -valmisteen rinnalle olisi tarkoitus lanseerata joku toinenkin maku. Käyhän äänestämässä!

PS. Mustaherukka Anabolic Overdrive 2 on myynnissä maaliskuun puolivälissä.

lauantai 20. helmikuuta 2010

Urheiluravinnetutkimuksiin liittyviä käsitteitä

Alfavirhe (engl. alpha error) eli tyypin I virhe tarkoittaa sitä, että nollahypoteesi hylätään, vaikka se todellisuudessa pitää paikkansa. Toisin sanoen tehdään johtopäätös, että esim. ravintolisä X parantaa fyysistä suorituskykyä, vaikka vaikutusta ei todellisuudessa ole. Syynä voi olla vaikkapa sattuma.

Beetavirhe (engl. beta error) eli tyypin II virhe tarkoittaa sitä, että nollahypoteesi jää voimaan, vaikka se todellisuudessa on väärä. Toisien sanoen tehdään johtopäätös, että esim. ravintolisä Y ei paranna kehonkoostumusta, vaikka se todellisuudessa sitä parantaa. Syynä on yleensä pieni aineistokoko (koehenkilömäärä). Beetavirhe on suhteellisen yleinen urheiluravinne-tutkimuksissa, sillä aineistokoko on lähes säännönmukaisesti pieni. Tämä johtuu pääasiassa rahoitusongelmista. Pientä koehenkilömäärä käytettäessä ryhmien välisen eron pitää olla suuri, jotta se saavuttaisi tilastollisen merkitsevyyden (kts. P-arvo). Näin ollen vaarana on tehoavan ravintolisän toteaminen tehottomaksi. Toisaalta huippu-urheilussa tilastollisesti ei-merkitsevät erot voivat olla käytännössä hyvinkin merkittäviä (kts. esim. Hopkins WG ym. Design and analysis of research on sport performance enhancement. Med Sci Sports Exerc 31: 472-485, 1999). Beetavirhe voi johtua myös liian lyhyestä puhdistautumisperiodista ristikkäistutkimuksessa (kts. Ristikkäistutkimus).

Hypoteesi (engl. hypothesis) on tilastolliseen päättelyyn liittyvä olettamus tai väittämä. Nollahypoteesi (engl. null hypothesis) on ennalta määritelty perusväittämä, jonka mukaan esim. ravintolisä Z:n ja lumetuotteen välillä ei ole mitään eroa. Nollahypoteesi hyväksytään (eroa ei ole) tai kumotaan (eroa on). Vaihtoehtoinen hypoteesi (engl. alternative hypothesis) on ennalta määritelty vaihtoehtoinen väittämä nollahypoteesille; esim. ravintolisä G on tehokkaampi suorituskyvyn parantamisessa kuin lumetuote.

Ilmaantuvuus (engl. incidence) eli insidenssi on uusien tautitapausten määrä tietyllä aikavälillä sairastumiselle alttiina olevassa väestönosassa.

Julkaisuharha (engl. publication bias) on harha, joka syntyy kun tieteellisissä lehdissä julkaistaan mieluummin tilastollisesti merkitseviä tuloksia kuin ei-merkitseviä tuloksia. Julkaisuharha lienee suhteellisen yleinen urheiluravinnealalla. Tutkimusta sponsoroinut yritys on voinut sopia tutkijoiden kanssa, että vain tilastollisesti merkitsevät tulokset julkaistaan. Tutkijat ovat muutenkin innokkaampia julkaisemaan tuloksiaan silloin, kun niillä on selvää uutisarvoa. Myös tieteelliset lehdet osallistuvat omalta osaltaan julkaisuharhan syntyyn, sillä suuremman uutisarvon omaavat artikkelit ylittävät helpommin julkaisukynnyksen. Julkaisuharhan mahdollisuutta voidaan selvittää tarkastelemalla julkaistujen tulosten jakaumaa ns. suppilokuvassa (engl. funnel plot) (kts. esim. Egger M. ym. Bias in meta-analysis detected by a simple, graphical test BMJ 1997;315:629-634).

Klassinen koejärjestelmä (engl. classical experimental design) koostuu kahdesta käsittelystä: 1) aktiivituote ja 2) plasebo. Mittauksia on myös kaksi: 1) alkumittaus, jolla kontrolloidaan lähtötaso ja 2) loppumittaus, johon aktiivituotteen arvellaan vaikuttavan. Koe tehdään koehenkilöille vain kerran. Jos aktiiviryhmän tulokset ovat muuttuneet keskimäärin enemmän kuin plaseboryhmän tulokset, on käsittelyllä ollut vaikutusta tutkittaviin muuttujiin. Urheiluravinnetutkimuksissa käytetään useimmiten klassista koejärjestelmää, mutta myös ristikkäistutkimusasetelmaa käytetään enenevissä määrin.

Lumetuote (engl. placebo) eli plasebo on kliinisessä tutkimuksessa vertailuryhmälle annettava inaktiivinen ”feikkituote”. Plasebon pitää muistuttaa ulkonäöltään, hajultaan ja maultaan aktiivista tuotetta. Molempien tuotteiden pitäisi vaikuttaa samalla tavalla myös virtsan väriin. Joissakin tapauksissa olisi parempi käyttää aktiivista plaseboa (engl. active placebo), joka aiheuttaa aktiivituotteen kaltaisia sivuvaikutuksia.

Meta-analyysi (engl. meta analysis) on analyysi, joka tehdään kahden tai useamman samaa tutkimusongelmaa tarkastelevan tutkimuksen tulosten pohjalta. Perusajatuksena on tehdä johtopäätöksiä, jotka ovat luotettavampia kuin mihin yksittäisissä tutkimuksissa on päädytty.

Otoskoko (engl. sample size) on arvio, kuinka monta koehenkilöä tarvitaan, jotta voitaisiin osoittaa jokin käytännössä merkittäväksi arvioitu tulos tilastollisesti merkitseväksi, edellyttäen, että ero on olemassa.

P-arvo (engl. P-value) on tilastollisessa hypoteesin testauksessa todennäköisyys, jolla vähintäänkin yhtä merkittävä ero tuloksessa saadaan aikaan käyttämällä nollahypoteesia. P viittaa todennäköisyyteen (probability). Mitä pienempi P-arvo, sitä varmemmin havaittu ero on todellinen eikä sattuman vaikutusta. Lääketieteellisissä julkaisuissa tilastollisen merkitsevyyden rajana käytetään lähes aina P-arvoa 0,05. Toisin sanoen tulosta pidetään "tilastollisesti merkitsevänä", jos P-arvo on pienempi kuin 0,05. Raja-arvo perustuu yhteisesti hyväksyttyyn käytäntöön, eikä sille löydy mitään loogisia perusteita. On erittäin tärkeää ymmärtää, että tilastollinen merkitsevyys ei välttämättä kerro käytännön merkittävyydestä yhtikäs mitään. Vastaavasti tilastollisesti ei-merkitsevä P-arvo ei välttämättä tarkoita sitä, että tulos on käytännössä merkityksetön. Näin ollen P-arvoon ei pidä sokeasti tuijottaa. Tämä koskee erityisesti urheiluravinnetutkimuksia, joissa koehenkilöiden määrä on pieni. Kun koehenkilöiden määrä lisätään, saadaan luotettavampi arvio muuttujasta ja tilastollinen merkitsevyys kasvaa (P-arvo pienenee), vaikka tulosten käytännön merkittävyys pysyy täysin samana.

Korrelaatio (engl. correlation) kuvaa kahden muuttujan välistä riippuvuutta. Yleensä lääketieteessä korrelaatiolla tarkoitetaan Pearsonin korrelaatiokerrointa (engl. Pearson's correlation coefficient), mikä on parametrinen lineaarinen riippuvuuden mitta kvantitatiivisten suureiden x ja y välillä. Korrelaatio on muuttujien kovarianssi, joka on standardoitu välille [-1,1]. Korrelaatiokerroin ei siis riipu käytetyistä yksiköistä. Mitä enemmän korrelaatiokerroin poikkeaa nollasta, sitä voimakkaampaa muuttujien välinen riippuvuus on. r = 1 tarkoittaa, että muuttujien välillä on täydellinen lineaarinen riippuvuus, kun taas r = -1 tarkoittaa täydellistä negatiivista riippuvuutta. Urheiluravinnetutkimuksissa korrelaatiokertoimella voidaan selvittää esimerkiksi mahdollista vaikutusmekanismia.

Ristikkäistutkimuksella (engl. cross-over study) tarkoitetaan sitä, että tutkimuksessa on vähintään kaksi tutkimusperiodia ja kaikki tutkittavat saavat jokaista tutkimuksen kohteena olevaa tuotetta satunnaisessa järjestyksessä. Tutkimusperiodien välillä on puhdistautumisperiodi (engl. wash-out period). Liian lyhyt puhdistautumisperiodi voi aiheuttaa beetavirhettä (kts. Beetavirhe), erityisesti, jos tutkittavan tuotteen vaikutus jatkuu suhteellisen pitkään käytön lopettamisen jälkeenkin. Ristikkäistutkimusasetelmalla pyritään vähentämään periodivaikutusta (engl. period effect), mikä tarkoittaa sitä, että tutkittavien vaste on erilainen eri tutkimusperiodeilla. Siirtymävaikutuksella (engl. carry-over effect) tarkoitetaan vaikutuksen siirtymistä ristikkäisasetelmassa periodilta toiselle.

Satunnaistaminen (engl. randomization) on kliinisissä tutkimuksissa käytetty menetelmä, jonka tarkoituksena on tehdä vertailtavat ryhmät tausta- ja ennustetekijöiltään mahdollisimman samankaltaisiksi tutkimuksen alkaessa.

Sokkouttamisen (engl. blinding) tarkoituksena on se, etteivät koehenkilöt tiedät tutkimuksen aikana, mitä tuotetta heille annetaan (yksöissokkomenetelmä, engl. single blind). Yleensä tutkijatkaan eivät tiedä vielä tutkimuksen aikana, mitä tuotetta kullekin koehenkilöille annetaan (kaksoissokkomenetelmä, engl. double blind).

Copyright Anssi Manninen. Tekstin lainaaminen ilman tekijän kirjallista lupaa on kielletty.

perjantai 19. helmikuuta 2010

Agrum


Schweppesin tuotekehitteljä Mikey Enright taikinoi jonkin aikaa takaperin uuden makumiksin nimeltään "agrum". Kyseessä on seuraavien makujen yhdistelmä: punainen appelsiini, rypäle, passionhedelmä ja sitrus. Meillä on nyt myös tätä aromimiksiä testikäytössä. Maistoin juuri agruminmakuista HydraRx -prototyyppiä. NAM! :) Voit testata tätä "makusensaatiota" noutomyymälässä. Samaisen aromifirman luontainen appelsiiniaromi on myös hemmetin hyvä. Se tekee ainakin hiilihydraattipainotteisista tuotteista (esim. HydraRx) ihan keltaisen jaffan makuista.  Ajattelin testata agrumia ja appelsiinia myös Anabolic Overdriveen.

torstai 18. helmikuuta 2010

Coming soon.. Whey Overdrive 2


Banaani Whey Overdrive 2

Ainesosat: ultrasuodatettu heraproteiinikonsentraatti (WheyPure), hydrolysoitu heraproteiini-isolaatti (HydroISO), emulgointiaine (soijalesitiini), luontainen banaaniaromi, väriaine (E104), makeutusaine (sukraloosi).

Keskimääräinen ravintosisältö per 100 g:
Proteiinia 81 g
Hiihydraatteja 4 g
Rasvaa 3 g.

Suklaa Whey Overdrive 2

Ainesosat: ultrasuodatettu heraproteiinikonsentraatti (WheyPure), hydrolysoitu heraproteiini-isolaatti (HydroISO), vähärasvainen kaakaojauhe, emulgointiaine (soijalesitiini), luontainen suklaa-aromi, väriaine, makeutusaine (sukraloosi).

Keskimääräinen ravintosisältö per 100 g:
Proteiinia 79 g
Hiihydraatteja 5 g
Rasvaa 4 g.

Pakkauskoko: 4,5 kg. Pakkaus sisältää 50 ml:n mittalusikan. Yhteen mittalusikkaan menee n. 15 g jauhetta.

Uutuusmaut tulevat myyntiin maaliskuun puolivälissä.

Postinumero muuttuu 1.3.

Manninen Nutraceuticals Oy:n postinumero muuttuu 1.3. Yritys ei muuta, mutta Oulun kaupungin postinumeroalueissa tapahtuu muutoksia.

Uusi osoite 1.3. alkaen:
Manninen Nutraceuticals Oy
Hajottamotie 11
90620 OULU

Coming soon.. banaani ja suklaa HydroISO

Banaani HydroISO

Ainesosat: entsymaattisesti hydrolysoitu heraproteiini-isolaatti, emulgointiaine (soijalesitiini), luontainen banaaniaromi, väriaine (E104), makeutusaine (sukraloosi).

Keskimääräinen ravintosisältö per 100 g:
Proteiinia 90 g
Hiihydraatteja 1 g
Rasvaa 1 g.
Suklaa HydroISO

Ainesosat: entsymaattisesti hydrolysoitu heraproteiini-isolaatti, vähärasvainen kaakaojauhe, emulgointiaine (soijalesitiini), luontainen suklaa-aromi, makeutusaine (sukraloosi).

Keskimääräinen ravintosisältö per 100 g:
Proteiinia 87 g
Hiihydraatteja 2 g
Rasvaa 2 g.


Banaani HydroISO tulee myyntiin maaliskuun puolivälissä ja suklaa HydroISO huhtikuun alussa. 

Anabolic Overdrive 2
Anabolic Overdrive 2
Ultimate Recovery Drink

2,5 kg

Mustaherukanmakuinen

Anabolic Overdrive 2 on huipputehokas palautusjuoma-valmiste urheilijoille ja kuntoilijoille. Anabolic Overdrive 2:n tieteellisesti kehitetty koostumus 1) nostaa lähes välittömästi veren aminohappo-, insuliini, kasvuhormoni- ja IGF-1-pitoisuuksia maksimoiden harjoittelun jälkeisen lihasanabolian; 2) laskee nopeasti veren kortisolipitoisuutta pysäyttäen harjoittelun jälkeisen katabolian eli lihasproteiinien hajoamisen; ja 3) täyttää nopeasti lihasten ehtyneet glykogeenivarastot. Anabolic Overdrive 2 maistuu todella herkulliselta ja liukenee helposti nesteeseen. Anabolic Overdrive 2 ei sisällä geenimanipuloituja raaka-aineita, aspartaamia, keinotekoisia aromeja tai gluteenia.

Ainesosat: entsymaattisesti hydrolysoitu heraproteiini-isolaatti (HydroISO), glukoosipolymeerit (OsmoPure), glukoosi, kreatiinimonohydraatti (Creapure), fruktoosi, L-leusiini, L-valiini, L-isoleusiini, L-glutamiini, L-tauriini, emulgointiaine (soijalesitiini), sitruunahappo, luontainen mustaherukka-aromi, askorbiinihappo, värit (E124, E133), makeutusaine (sukraloosi).

Käyttöohje: Nauti 2 mittalusikallista (n. 84 g) veteen sekoitettuna välittömästi harjoittelun jälkeen.

Keskimääräinen ravintosisältö per 100 g:
Energiaa 382 kcal / 1604 kJ
Proteiinia 38 g*
Hiilihydraatteja 57 g
Rasvaa 0,2 g
C-vitamiinia 250 mg (417 %**)
*josta kreatiinia / varav kreatin 5 g
**% päivän saantisuosituksesta / % av det rekommenderade dagsintaget

Tuote on myynnissä maaliskuun alussa.

tiistai 16. helmikuuta 2010

Coming soon.. Whey Overdrive 2


Suklaan- ja banaaninmakuinen Whey Overdrive 2 tulee myyntiin maaliskuun puolella 4,5 kg:n jättipurkissa.

sunnuntai 14. helmikuuta 2010

Taas pukkaa näytepätkää Urheiluravinteet -kirjasta


Edit 14.2.: Kyllä se nyt vaan on niin, että molemmat koulukunnan ovat oikessa. Liikuntaan liittyvät lihaskrampit pitänee jakaa kahteen kategoriaan: 1) lihasväsymykseen liittyvä lihaskramppi, jolla ei nähtävästi ole mitään tekemistä neste- ja elektrolyyttitasapaino kanssa ja joka kohdistuu spesifisesti yhteen lihasryhmään; ja 2) neste- ja elektrolyyttitasapainon (lähinnä natriumin) häiriöistä johtuva lihaskramppi, joka ei liity lihasväsymykseen. Jälkimmäisessä tapauksessa kramppeja voi esiintyä ympäri elimistöä. Eli menee hieman uusiksi tämä kirjaosio.

Kliininen nurkka

Lihaskrampit ja magnesium

Lihaskramppi (”suonenveto”) on luustolihassolujen pitkään kestävä tahaton supistus. Lihaskramppi on tavallisin ja kivuliain pohje- ja reisilihaksessa. Lihaskramppi on usein nokturnaalinen eli yöllinen ilmiö. Ensiapuna on antagonisti- eli vastavaikuttajalihaksen jännittäminen. Jos esimerkiksi reiden takaosan lihakset kramppaavat, pitää jalka ojentaa suoraksi. Niin sanottu kylkipistos (engl. side stitch) johtunee pallealihaksen krampista (Noakes 2003). Kylkipistos ilmenee yleensä silloin, kun juostaan kovaa vauhtia ja hengittäminen alkaa tuntua epämiellyttävältä. Kuten muidenkin lihaskramppien kohdalla, lihas on saatava suoraksi, joten ensiapuna toimii lpakotettu uloshengitys.

Liikuntaan liittyvä lihaskramppi (engl. exercise-associated muscle cramp, EAMC) ilmenee yleensä rasittavan liikunnan aikana tai välittömästi sen jälkeen. Useiden lähteiden mukaan neste- ja elektrolyyttitasapainon (natrium, kalium, kloridi jne.) muutokset lisäävät lihaskrampin riskiä, mutta kestävyysurheilijoilla suoritetut prospektiiviset (ajassa etenevät) kohorttitutkimukset eivät tue tätä olettamusta. Liikuntaan liittyvän lihaskrampin aiheuttanee lihasväsymyksen aiheuttamat muutokset neuromuskulaarisessa kontrollijärjestelmässä. Äärimmäiset muutokset neste- ja elektrolyyttitasapainossa voivat toki aiheuttaa lihaskramppeja. Esimerkiksi diureetteja eli nesteenpoistolääkkeitä väärinkäyttävät kilpakehonrakentajat kärsivät usein krampeista kisapäivänä.

Magnesiumlisää käytetään yleisesti lihaskramppien ja levottomat jalat -oireyhtymän (engl. restless legs syndrome, RLS) ehkäisyssä. Roffen ja työtovereiden (2002) satunnaistettu, kaksoissokkoutettu ja kontrolloitu kliininen tutkimus selvitti magnesiumlisän vaikutuksia nokturnaalisista lihaskrampeista kärsivillä henkilöillä (> 2 kramppia/vko). Tutkimusperiodien kesto oli 3 viikkoa. Koehenkilöt nauttivat ennen nukkumaanmenoa suun kautta joko 300 mg magnesiumia (1830 mg magnesiumsitraattia) tai lumetuotetta. Koehenkilöiden ylläpitämät lihaskramppipäiväkirjat osoittivat, että 78 % magnesiumryhmän henkilöistä oli hyötynyt magnesiumlisästä, kun taas vastaava luku lumeryhmässä oli 54 %. Ero oli tilastollisesti merkitsevä (p=0,03). Kramppien kestossa tai kovuudessa ei havaittu eroa ryhmien välillä.

Kyseessä oli ristikkäistutkimus (engl. cross-over study). Ristikkäistutkimuksella tarkoitetaan sitä, että tutkimuksessa on vähintään kaksi tutkimusperiodia ja kaikki tutkittavat saavat jokaista tutkimuksen kohteena olevaa hoitoa satunnaisessa järjestyksessä. Tutkimusperiodien välillä on puhdistautumisperiodi (engl. wash-out period). Ristikkäistutkimusasetelmalla pyritään vähentämään periodivaikutusta (engl. period effect), mikä tarkoittaa sitä, että tutkittavien vaste on erilainen eri tutkimusperiodeilla. Roffen ym. tutkimuksessa puhdistautumisperiodin kesto oli vain kaksi viikkoa, mikä mahdollisesti aiheutti siirtymävaikutusta (engl. carry-over effect). Tällä tarkoitetaan hoitovaikutuksen siirtymistä ristikkäisasetelmassa periodilta toiselle. Jos tutkimuksen puhdistautumisjakso olisi ollut pitempi, ero ryhmien välillä olisi saattanut olla suurempi. Noin puolet elimistön magnesiumista on varastoituneena luustoon ja vain n. 1 % ekstrasellulaarisessa eli solunulkoisessa nesteessä, joten magnesiumin eliminaatio on varsin hidasta. Mielenkiintoista oli se, että 39 %:lla koehenkilöistä ei ollut lainkaan lihaskramppeja kolmen kuukauden ajanjaksona tutkimuksen päättymisestä.

Yhteenvetona voidaan todeta, että magnesiumsitraatti saattaa vähentää nokturnaalisia lihaskramppeja, mutta vaikutusmekanismi on tuntematon. Monivitamiini- ja mineraalivalmisteissa käytetään lähes säännönmukaisesti magnesiumoksidia. Magnesiumsitraatin biologinen hyväksikäytettävyys on ylivertainen magnesiumoksidiin verrattuna (Lindberg 1990; Walker ym. 2003). Magnesiumin tehokkaan imeytymisen kannalta keskeisintä on suolamuodon liukoisuus, sillä magnesiumin täytyy olla liuenneena imeytyäkseen. Orgaaninen magnesiumsitraatti liukenee erittäin hyvin mahalaukussa riippumatta mahan pH-arvosta.

Jos kärsit usein nokturnaalisista lihaskrampeista, nauti n. 300-500 mg magnesiumia magnesiumsitraattina ennen nukkumaan menoa. Myös kramppialttiin lihaksen venyttelyn arvellaan vähentävän kramppiriskiä (Noakes 2003).

[KESKENERÄINEN SEKTIO]

Copyright 2010 Anssi Manninen. Tekstin lainaaminen ilman tekijän kirjallista lupaa on kielletty.

Coming soon.. TestoRx


Rohtosarviapila (Trigonella foenum-graecum) on ruohovartinen maustekasvi, joka on löytänyt tiensä urheiluravinnealalle testosterinitasoja nostavan vaikutuksensa vuoksi. Engl.kieliseltä nimeltään rohtosarviapila on fenugreek.

Tunnettu rohdosraaka-aineiden valmistaja, Sabinsa Corp., on pukannut markkinoille rohtosarviapilan siemenistä valmistetun uutteen (Fenusterols®), joka sisältää vähintään 50 % steroidaalisia saponiineja. Poole ja työtoverit raportoivat, että rohtosarviapilan siemenistä valmistettu uute lisää merkitsevästi sekä testosteronin kokonaismäärä että elimistön käytössä olevan (bioavailable) testosteronin määrää seerumissa (veressä). Annostus oli 500 mg/vrk.

TestoRx sisältää mm. rohtosarviapilan siemenistä valmistettua uutetta (Fenusterols®), Tribulus terrestris -uutetta ja macauutetta. TestoRx lanseerataan maaliskuun alussa.

Coming soon.. HydraRx

Suomalainen veridopingtutkija luopuisi testeistä kokonaan


Veridopingia tutkinut Tapio Videman ei usko Vancouverin olympialaisten dopingtesteihin. Hän sanoi lauantain Aamulehdessä, että hänen mielestään dopingtestit ovat viihdealan pr-toimintaa, jossa pari positiivista tapausta tarvitaan uskottavuuden tueksi. "En jaksa enää uskoa testeihin. Marion Jones testattiin lähes 200 kertaa, eikä ainuttakaan positiivista tulosta. Ja Jones käytti steroideja, epoa ja kasvuhormonia", Videman viittasi.

Kanadassa Albertan yliopistossa tutkijaprofessorina toimiva Videman olisi jopa valmis luopumaan testeistä kokonaan. Hän sanoi, että jos kilpaurheilu nähdään rehellisesti viihdebisneksenä, testeistä luopuminen on realistinen johtopäätös. Videmanin mielestä avoin käyttö tekisi dopingista turvallisemman. "Jos testataan, epo-testit pitäisi tehdä kaikissa lajeissa, joissa hengästyy, myös taitoluistelussa ja jääkiekossa."

Suomen antidopingtoimikunnan ADT:n lääketieteellinen johtaja Timo Seppälä tyrmäsi lehdessä Videmanin ajatuksen. Seppälän mukaan testauksen lopettaminen ei missään tapauksessa lisäisi urheilun turvallisuutta, päinvastoin. Monet hakisivat dopingilla menestystä ja rahaa suurella riskillä. Kaikkien olisi pakko käyttää aineita ja niistä tulisi väistämättä sivuvaikutuksia. Seppälä arvioi, että vanhemmat eivät veisi enää lapsiaan urheiluseuroihin ja harrastajat yksinkertaisesti loppuisivat.

Urheilijoiden veriarvoja Lahden MM-kisoissa 2001 tutkinut Videman kertoi Aamulehdelle, että puolella mitalihiihtäjistä oli erittäin epänormaalit veriarvot. Tieto ei ole uusi, sillä asia julkaistiin jo vuonna 2003 Clinical Journal of Sport Medicine -tiedelehdessä. Videman oli yksi Huippuhiihtäjien poikkeavat veriarvot - veridopingia vai? -tutkimuksen kirjoittajista. Videman sanoi, että Lahdessa oli lähellä kaikkien aikojen dopingskandaali.

Kansainvälinen hiihtoliitto FIS päätti kuitenkin kolme viikkoa ennen kisoja, ettei Lahden veritestejä julkisteta, vaan testejä käytetään vain tieteelliseen tutkimukseen. Videman vihjaa, että kuukautta aikaisemmin Salt Lake Cityn olympialaisten esikisojen veritestien "epämiellyttävät tulokset" saattoivat vaikuttaa päätökseen.

Lähde: STT

A.M.:n kommentti: Alla tiivistelmä em. artikkelista.

Clin J Sport Med. 2003 May;13(3):132-7.

Abnormal hematologic profiles in elite cross-country skiers: blood doping or?

Stray-Gundersen J, Videman T, Penttilä I, Lereim I.

OBJECTIVE: There is widespread public concern about fairness in sports. Blood doping undermines fairness and places athletes' health at risk. The purpose of this study was to examine the prevalence of abnormal hematologic profiles in elite cross-country skiers, which may indicate a high probability of blood doping. SETTING AND PARTICIPANTS: Samples were obtained as part of routine International Ski Federation blood testing procedures from participants at the World Ski Championships. Sixty-eight percent of all skiers and 92% of those finishing in the top 10 places were tested. MAIN OUTCOME MEASURES: Using flow cytometry, we analyzed erythrocyte and reticulocyte indices. Reference values were from the 1989 Nordic Ski World Championships data set and the International Olympic Committee Erythropoietin 2000 project. RESULTS: Of the skiers tested and finishing within the top 50 places in the competitions, 17% had "highly abnormal" hematologic profiles, 19% had "abnormal" values, and 64% were normal. Fifty percent of medal winners and 33% of those finishing from 4th to 10th place had highly abnormal hematologic profiles. In contrast, only 3% of skiers finishing from 41st to 50th place had highly abnormal values. CONCLUSIONS: These data suggest that blood doping is both prevalent and effective in cross-country ski racing, and current testing programs for blood doping are ineffective. It is unlikely that blood doping is less common in other endurance sports. Ramifications of doping affect not only elite athletes who may feel compelled to risk their health but also the general population, particularly young people.

PMID: 12792206 [PubMed - indexed for MEDLINE]

perjantai 12. helmikuuta 2010

Anthony Colpo BUSTED


Australialainen heepo nimeltään Anthony Colpo kärsii obsessiosta. Hän mukaansa vain ja ainoastaan kokonaiskalorimäärällä on merkitystä laihtumisen kannalta. Hän on niin täpinöissään uskomuksensa kanssa, että on ruvennut julkisesti hyökkäämään niitä henkilöitä vastaan, jotka uskaltavat edes vihjata muuta. Colpo selvästikin siteeraa päin v---ua tieteellisiä tutkimuksia. Suosittelen lukemaan ao. linkistä löytyvän blogikirjoituksen.

AC anti-metabolic advantage dismemberment

torstai 11. helmikuuta 2010

Mustaherukka Anabolic Overdrive 2

Manninen Nutraceuticals Oy:n tuotekehityslaboratorio on kehittänyt täydellisen palautusjuomavalmisteen. Anabolic Overdrive 2 -valmisteen tieteellisesti kehitetty heraproteiinihydrolysaatti-aminohappo -matriksi kääntää harjoittelun jälkeisen katabolisen tilan lähes välittömästi anabolian puolelle. Proteiinihydrolysaattit ja vapaat aminohapot imeytyvät nopeasti ja saavat aikaiseksi voimakkaamman anabolisen vasteen luustolihaksissa kuin ns. tavalliset proteiinit (Manninen 2008).

Anabolic Overdrive 2:n monipuolinen hiilihydaattikoostumus täyttää tehokkaasti lihasten ja maksan glykogeenivarastot. Pääasiallisina hiilihydraattilähteinä ovat nopeasti imeytyvät glukoosipolymeerit (OsmoPure) ja glukoosi, mutta tuotteeseen on lisätty myös pieni määrä fruktoosia. Fruktoosi täyttää tehokkasti maksan glykogeenivarastot.

Anabolic Overdrive 2 sisältää myös huippulaadukasta Creapure -kreatiinimonohydraattia (5 g/100 g) ja C-vitamiinia (250 mg/100 g).

Entä maku? Well, se on kuin toiselta planeetalta! Todennäköisesti tämän planeetan parhaimman makuinen palautusjuomavalmiste!

Anabolic Overdrive 2 ei sisällä aspartaamia, soijaproteiinia, gluteniinia tai laktoosia.

Olemme täysin vakuuttuneita siitä, että kuluttajat ovat tyytyväisiä Anabolic Overdrive 2 -valmisteeseen. Niin vakuuttuneita, että tarjoamme kaikille kuluttaja-asiakkaille 30 päivän ehdottoman rahat takaisin -takuun.* Voit siis kokeilla tuotetta ilman minkäänlaista riskiä. Fair enough? :-)

Ainesosat: entsymaattisesti hydrolysoitu heraproteiini-isolaatti (HydroISO), glukoosipolymeerit (OsmoPure), glukoosi, kreatiinimonohydraatti (Creapure), fruktoosi, L-leusiini, L-valiini, L-isoleusiini, L-glutamiini, L-tauriini, emulgointiaine (soijalesitiini), sitruunahappo, luontainen mustaherukka-aromi, askorbiinihappo, värit (E124, E133), makeutusaine (sukraloosi).

Käyttöohje: Nauti 2 mittalusikallista (n. 84 g) veteen sekoitettuna välittömästi harjoittelun jälkeen.

Keskimääräinen ravintosisältö per 100 g:
Proteiinia 38 g*
Hiilihydraatteja 57 g
Rasvaa 0,2 g
C-vitamiinia 250 mg (417 %)
*josta lisättyä kreatiinia 5 g

Tuote tulee myyntiin helmikuun lopussa.

*Rahat takaisin -takuu koskee Manninen Nutraceuticals Oy:n verkkokaupassa tehtyä ensimmäistä tilausta. Tyhjä purkki pitää palauttaa osoitteeseen Manninen Nutraceuticals Oy, Hajottamotie 11, 90550 OULU kolmenkymmenen (30) vuorokauden kuluessa tilauspäivästä laskettuna. Liitä pakettiin mukaan nimesi, osoitteesi ja pankkiyhteytesi. Palautamme 100 % ostohinnasta, mutta emme korvaa palautuksesta aiheutuneita postikuluja. Emme myöskään korvaa tilauksen yhteydessä maksettuja toimituskuluja.

Whey Overdrive väliaikaisesti loppuunmyyty

keskiviikko 10. helmikuuta 2010

Mansikka HydroISO -kuvat nyt galleriassa


Mansikka HydroISO -tuotekuvat

ThermoCut -tuotekuvat lisätty mediagalleriaan


ThermoCut -tuotekuvat mediagalleriassa

Glucosamine but not ibuprofen alters cartilage turnover in osteoarthritis patients in response to physical training.


Osteoarthritis Cartilage. 2010 Jan;18(1):34-40.

Glucosamine but not ibuprofen alters cartilage turnover in osteoarthritis patients in response to physical training.

Petersen SG, Saxne T, Heinegard D, Hansen M, Holm L, Koskinen S, Stordal C, Christensen H, Aagaard P, Kjaer M.

Institute of Sports Medicine Copenhagen and Center for Healthy Aging, Faculty of Health Sciences, Bispebjerg Hospital, DK-2400NV, University of Copenhagen, Denmark.

OBJECTIVE: To investigate changes in levels of serum cartilage oligomeric matrix protein (COMP) and urine c-telopeptide of type-2 collagen (CTX-II) as markers for cartilage turnover in patients with osteoarthritis (OA) of the knee, in response to muscle strength training in combination with treatment with glucosamine, ibuprofen or placebo. DESIGN: A 12-week double blind, placebo controlled, randomized study. METHOD: Thirty-six elderly patients with bilateral tibiofemoral knee OA determined by radiography were randomly assigned to treatment with glucosamine (n=12), ibuprofen (n=12) or placebo (n=12) during 12 weeks of strength training of both legs with focus on the quadriceps muscle. Strength tests (5 repetition maximum), blood and urine sampling were performed before and after the training period. Serum COMP and urinary CTX-II were measured by enzyme-linked immunosorbent assay (ELISA). RESULTS: All three groups increased their muscle strength following 12 weeks of strength training (P<0.001). Serum COMP levels were reduced in the glucosamine-treated group after the training period (P=0.012), whereas they did not change in the two other groups. Glucosamine reduced COMP statistically significant[ly] compared to both placebo and ibuprofen; the mean reduction with glucosamine was 13% vs placebo (P=0.0378) and 17% vs ibuprofen (P=0.0122). Urinary CTX-II levels did not change significantly in any of the three experimental groups. CONCLUSION: Serum COMP decreased significantly over the 12-week training period when treatment with glucosamine was added to the training regimen. This suggests an effect by glucosamine on the response of the OA cartilage to a period of joint loading in humans with knee OA. Copyright © 2009 Osteoarthritis Research Society International. Published by Elsevier Ltd. All rights reserved.

PMID: 19679221 [PubMed - as supplied by publisher]

Vilinä päällä...
Kiirettä pitää! :O Lähiviikkojen aikana olisi tarkoitus lanseerata useita uutuustuotteita, kuten

- Anabolic Overdrive 2 2,5 kg mustaherukka
- HydroISO 1,8 kg suklaa
- HydroISO 1,8 kg banaani
- EAA+ 500 g sitrus tai hedelmäpunssi

EAA+ on tuoreimpaan tutkimustietoon perustuva aminohapposekoitus, joka sisältää välttämättömiä aminohappoja (essential amino acids, EAA) optimaalisessa suhteessa. Tuotteen EAA:sta n. 67 % on haaraketjuisia aminohappoja (BCAA).  EAA+ sisältää lisäksi sitrulliini-malaattia (mikä on selvästi arginiinia tehokkaampi NO-boosteri) sekä histidiiniä ja treoniinia. Myös pyridoksiinia eli B6-vitamiinia on lisätty. B6-vitamiini osallistuu solussa yli sataan entsyymireaktioon, joista suurin osa liittyy aminohappojen aineenvaihduntaan. Tuote ei sisällä lainkaan lisättyä sokeria tai maltoa.

maanantai 8. helmikuuta 2010

Coming soon... EAA+

M: JauhesekoitinMyymme pienikokoisen jauhesekoittimen (astian tilavuus n. 60 l), joka soveltuu hyvin premiksien ja pienien tuotantoerien valmistukseen. Astia pyörii akselinsa ympäri. Sylinterimalli. Varustettu aikakellolla. Hintapyyntö 1800,- + ALV (vapaasti Oulussa). Lisäinfoa: anssi.manninen@gmail.com

sunnuntai 7. helmikuuta 2010

Pomeranssi (Citrus aurantium) ja laihdutus

Pomeranssi (Citrus aurantium) on ruutukasveihin kuuluva sitruspuu. Ravintolisissä käytettävä pomeranssiuute on lähes aina standardoitu synefriinipitoisuuden osalta (yleensä n. 6-7 %). Synefriini on sympatomimeetti eli se muistuttaa vaikutuksiltaan sympaattisen hermoston välittäjäainetta noradrenaliinia. Ravintolisäyritysten tuotekehittäjät ovat olleet varsin kiinnostuneita pomeranssiuutteesta, sillä synefriini stimuloi pääasiassa beeta-3-adrenergisia reseptoreita. Beeta-3-reseptoreita on runsaasti adiposyyteissä eli rasvasoluissa ja niiden aktivaatio stimuloi lipolyysiä (varastorasvan mobilisointia). Beeta-3 reseptoreiden aktivaatio lisää myös termogeneesiä eli lämmöntuottoa.

Synefriiniä sisältävissä laihdutusvalmisteissa on käytännössä aina myös kofeiinia. Tieteellisessä kirjallisuudessa on julkaistu muutamia tutkimuksia pomeranssiuute-kofeiini -yhdistelmän vaikutuksista, mutta vain yhdessä tutkimuksessa selvitettiin ko. yhdistelmän vaikutuksia laihdutustulokseen. Colker ym. (1999) tutkivat pomeranssi-kofeiini -yhdistelmän vaikutuksia kalorirajoitukseen (energian saanti 1800 kcal/vrk) ja säännölliseen liikuntaan yhdistettynä kuuden viikon ajan. Satunnaistetussa, kaksoissokkoutetussa tutkimuksessa oli mukana kolme ryhmää. Yksi ryhmä sai laihdutusvalmistetta, jonka päiväannos sisälsi 528 mg kofeiinia ja 975 mg pomeranssiuutetta (6 % synefriiniä), toinen ryhmä sai lumetuotetta ja kolmannelle ryhmälle ei annettu mitään tuotetta (kontrolliryhmä). Pomeranssi-kofeiini -ryhmän kehon painon väheni tutkimuksen aikana n. 1,4 kg, lumeryhmän n. 0,9 kg ja kontrolliryhmän n. 0,04 kg. Aktiiviryhmässä myös kehon rasvat vähenivät enemmän kuin muissa ryhmissä (-3,1 kg). Omituista oli se, että tilastollisessa analyysissä ryhmien välisiä tuloksia ei verrattu toisiinsa, vaan analyysissä verrattiin lähtö- ja loppuarvoja. Pomeranssi-kofeiini -ryhmässä perusaineenvaihduntanopeus lisääntyi, kun se taas lumeryhmässä vähentyi. Haittavaikutuksia ei raportoitu. Tutkimuksessa käytetty tuote sisälsi myös mäkikuisma-uutetta (Hypericum perforatum), mutta sillä ei tiedetä olevan mitään vaikutusta laihtumiseen.

Tarina jatkuu..

ThermoCut -lehtimainos

perjantai 5. helmikuuta 2010

Uutuustuotteita


Tuotevalikoima turposi taas muutamalla tuotteella. Vidalta tuli Omega-3, Green Tea ja Calcium Citrate+D3 ja Leaderiltä Rooster. Amerikkalaiset ja kanadalaiset uutuudet ovat hieman myöhässä. Lasti lienee Suomessa kuun puoliväliin mennessä.

Pharma Mg Cit nyt myynnissä

Edit 5.2.: Pharma Mg Cit -valmiste nyt myynnissä 400 g:n purkissa.

Maailman suurimman magnesiumsitraattivalmistajan lääkelaatuinen, ultratehokkaasti liukeneva magnesium-sitraattijauhe tulee myyntiin Manninen Nutraceuticals -etiketin alla lähipäivinä. Tuote on 100 %:sta magnesium-sitraattia, josta magnesiumia on n. 13,5 %. Maku on lähes neutraali. Jauhe on kidevedellinen, joten se liukenee äärimmäisen tehokkaasti. On tärkeää ymmärtää, että vain liuennut magnesium voi imeytyä verenkiertoon. Esimerkiksi magnesiumoksidin liukoisuus on vain n. 0,0006 % ja magnesiumkarbonaatin n. 0,04 %, kun taas Pharma Mg Cit -valmisteen liukoisuus on minimissään 20 %. Myös muut orgaaniset magnesiumsuolat ovat suhteellisen hyvin liukenevia (magnesiumglukonaatti n. 6 %, magnesium-laktaatti ja -aspartaatti n. 4 %).


Magnes Res. 2003 Sep;16(3):183-91.

Mg citrate found more bioavailable than other Mg preparations in a randomised, double-blind study.

Walker AF, Marakis G, Christie S, Byng M.

Hugh Sinclair Unit of Human Nutrition, School of Food Biosciences, The University of Reading, Whiteknights, Reading, UK. a.f.walker@reading.ac.uk

Published data on the bioavailability of various Mg preparations is too fragmented and scanty to inform proper choice of Mg preparation for clinical studies. In this study, the relative bioavailability of three preparations of Mg (amino-acid chelate, citrate and oxide) were compared at a daily dose of 300 mg of elemental Mg in 46 healthy individuals. The study was a randomised, double-blind, placebo-controlled, parallel intervention, of 60 days duration. Urine, blood and saliva samples were taken at baseline, 24 h after the first Mg supplement was taken ('acute' supplementation) and after 60 days of daily Mg consumption ('chronic' supplementation). Results showed that supplementation of the organic forms of Mg (citrate and amino-acid chelate) showed greater absorption (P = 0.033) at 60 days than MgO, as assessed by the 24-h urinary Mg excretion. Mg citrate led to the greatest mean serum Mg concentration compared with other treatments following both acute (P = 0.026) and chronic (P = 0.006) supplementation. Furthermore, although mean erythrocyte Mg concentration showed no differences among groups, chronic Mg citrate supplementation resulted in the greatest (P = 0.027) mean salivary Mg concentration compared with all other treatments. Mg oxide supplementation resulted in no differences compared to placebo. We conclude that a daily supplementation with Mg citrate shows superior bioavailability after 60 days of treatment when compared with other treatments studied.


J Am Coll Nutr. 1990 Feb;9(1):48-55.

Magnesium bioavailability from magnesium citrate and magnesium oxide.

Lindberg JS, Zobitz MM, Poindexter JR, Pak CY.

Center for Mineral Metabolism and Clinical Research, University of Texas, Southwestern Medical Center, Dallas 75235.

This study compared magnesium oxide and magnesium citrate with respect to in vitro solubility and in vivo gastrointestinal absorbability. The solubility of 25 mmol magnesium citrate and magnesium oxide was examined in vitro in solutions containing varying amounts of hydrochloric acid (0-24.2 mEq) in 300 ml distilled water intended to mimic achlorhydric to peak acid secretory states. Magnesium oxide was virtually insoluble in water and only 43% soluble in simulated peak acid secretion (24.2 mEq hydrochloric acid/300 ml). Magnesium citrate had high solubility even in water (55%) and was substantially more soluble than magnesium oxide in all states of acid secretion. Reprecipitation of magnesium citrate and magnesium oxide did not occur when the filtrates from the solubility studies were titrated to pH 6 and 7 to stimulate pancreatic bicarbonate secretion. Approximately 65% of magnesium citrate was complexed as soluble magnesium citrate, whereas magnesium complexation was not present in the magnesium oxide system. Magnesium absorption from the two magnesium salts was measured in vivo in normal volunteers by assessing the rise in urinary magnesium following oral magnesium load. The increment in urinary magnesium following magnesium citrate load (25 mmol) was significantly higher than that obtained from magnesium oxide load (during 4 hours post-load, 0.22 vs 0.006 mg/mg creatinine, p less than 0.05; during second 2 hours post-load, 0.035 vs 0.008 mg/mg creatinine, p less than 0.05). Thus, magnesium citrate was more soluble and bioavailable than magnesium oxide.


Med Sci Monit. 2002 May;8(5):CR326-30.

Randomised, cross-over, placebo controlled trial of magnesium citrate in the treatment of chronic persistent leg cramps.

Roffe C, Sills S, Crome P, Jones P.

Department of Geriatric Medicine, Keele University, Staffordshire, UK. christine.roffe@nsch-tr.wmids.nhs.uk

BACKGROUND: Nocturnal leg cramps are common and distressing. The only treatment of proven effectiveness is quinine, but this has a number of side effects. Magnesium salts have been shown to reduce leg cramp distress in pregnancy. This study tests whether magnesium citrate is effective in the treatment of leg cramps in non-pregnant individuals by conducting in a randomised, double-blind, cross-over placebo-controlled trial. MATERIAL/METHODS: Volunteers suffering regular leg cramps were recruited. Magnesium citrate equivalent to 300 mg magnesium and matching placebo were given for 6 weeks each. The number of cramps recorded in the cramp diary during the final 4 weeks of magnesium and placebo treatment, severity and duration of cramps and the participants' subjective assessment of effectiveness were analysed. RESULTS: In subjects who started with placebo (n=29) the median (95% CI) number of cramps was 9 (6-17) on placebo and 5 (4-8) on magnesium. For the group starting with magnesium (n=17) the median no of cramps was 9 (5-13) on magnesium and 8 (4-14) on placebo. There was no significant carry-over effect (p=0.88), but a highly significant period effect (p=0.008). There was a trend towards less cramps on magnesium (p=0.07). There was no difference in cramp severity and duration between the groups. Significantly more subjects thought that the treatment had helped after magnesium than after placebo 36 (78%) and 25 (54%) respectively, (p=0.03). Diarrhoea was recorded as a side effect of magnesium. CONCLUSIONS: The results suggest that magnesium may be effective in treatment of nocturnal leg cramps. Further evaluation is recommended.


Am J Cardiol. 2003 Mar 1;91(5):517-21.

Effects of oral magnesium therapy on exercise tolerance, exercise-induced chest pain, and quality of life in patients with coronary artery disease.

Shechter M, Bairey Merz CN, Stuehlinger HG, Slany J, Pachinger O, Rabinowitz B.

The Heart Institute, Sheba Medical Center, Tel Hashomer, Israel. shechtes@netvision.net.il

Previous studies have demonstrated that magnesium supplementation improves endothelial function in patients with coronary artery disease (CAD). However, the impact on clinical outcomes, such as exercise-induced chest pain, exercise tolerance, and quality of life, has not been established. In a multicenter, multinational, prospective, randomized, double-blind and placebo-controlled trial, 187 patients with CAD (151 men, 36 women; mean +/- SD age 63 +/- 10 years, range 42 to 83) were randomized to receive either oral magnesium 15 mmol twice daily (Magnosolv-Granulat, total magnesium 365 mg provided as magnesium citrate) (n = 94) or placebo (n = 93) for 6 months. Symptom-limited exercise testing (Bruce protocol) and responses given on quality-of-life questionnaires were the outcomes measured. Magnesium therapy significantly increased intracellular magnesium levels ([Mg]i) in a substudy of 106 patients at 6 months compared with placebo (35.5 +/- 3.7 vs 32.6 +/- 2.9 mEq/L, p = 0.0151). Magnesium treatment significantly increased exercise duration time compared with placebo (8.7 +/- 2.1 vs 7.8 +/- 2.9 minutes, p = 0.0075), and lessened exercise-induced chest pain (8% vs 21%, p = 0.0237). Quality-of-life parameters significantly improved in the magnesium group. These findings suggest that oral magnesium supplementation in patients with CAD for 6 months results in a significant improvement in exercise tolerance, exercise-induced chest pain, and quality of life, suggesting a potential mechanism whereby magnesium could beneficially alter outcomes in patients with CAD.


Biol Trace Elem Res. 2009 Jun 2. [Epub ahead of print]

Short-Term Oral Magnesium Supplementation Suppresses Bone Turnover in Postmenopausal Osteoporotic Women.

Aydın H, Deyneli O, Yavuz D, Gözü H, Mutlu N, Kaygusuz I, Akalın S.

Department of Internal Medicine, Section of Endocrinology and Metabolism, Yeditepe University Hospital, Devlet Yolu Ankara Cad. No: 102, Kozyatagi, Istanbul, 34752, Turkey, haydin@yeditepe.edu.tr.

Magnesium has been shown to increase bone mineral density when used in the treatment of osteoporosis, yet its mechanism of action is obscure. In this study, the effects of daily oral magnesium supplementation on biochemical markers of bone turnover were investigated. Twenty postmenopausal women have been divided into two groups. Ten patients were given magnesium citrate (1,830 mg/day) orally for 30 days. Ten postmenopausal women of matching age, menopause duration, and BMI were recruited as the control group and followed without any medication. Fasting blood and first-void urine samples were collected on days 0, 1, 5, 10, 20, and 30, respectively. Total magnesium, calcium, phosphorus, iPTH and osteocalcin were determined in blood samples. Deoxypyridinoline levels adjusted for creatinine were measured in urine samples. Thirty consecutive days of oral magnesium supplementation caused significantly decrease in serum iPTH levels in the Mg-supplemented group (p < 0.05). Serum osteocalcin levels were significantly increased (p < 0.001) and urinary deoxypyridinoline levels were decreased (p < 0.001) in the Mg-supplemented group. This study has demonstrated that oral magnesium supplementation in post-menopausal osteoporotic women suppresses bone turnover.

torstai 4. helmikuuta 2010

Lukijakyssä: Golgin jänne-elin
Sultahan voisinkin tätä asiaa kysyä.. Joskus kymmenen vuotta sitten Jari Sarasvuo kirjoitti jossakin kolumnissa golgin jänneaistista, josta oli lukenut jostain kirjasta, ja käytti kirjassa ilmennyttä tutkimustietoa vertauksena yritysmaailmaa tjsp. Kirjan kirjoittaja oli ollu joku Grönfors, Grönroos tjsp. Tuo artikkeli jäi mieleen, mutta itse opusta en silloin lukenut. Nyt kymmenen vuotta myöhemmin kun treeni kiinnostaa, yritin jäljittää artikkelia, ja lähetin jopa Sarasvuolle postia. Hän muisti kirjan, mutta ei enää kirjottajan nimeä eikä opuksen nimeä, oli joku pienkustanne tai vastaava, todennäköisesti johonkin senaikaiseen tutkimukseen perustuva. Kolumnissa ollut juttu meni jotenkin niin, että ko. kirjassa oli ollut tutkimustietoa siitä, että painoharjoittelussa nk. failureen tehty sarja aiheuttaisi golgin jänneaistin kautta epäsuotavan tilan, tehojen laskun. Tsjp. Ehkä sinä tiedät mikä kirja, tai kuka kirjoittaja voisi olla kyseessä, tai onko asiasta enemmänkin tutkimustietoa. Failureen asti tekeminenhän on salilla hyvin yleistä, siksi asia kiinnostaa.

Olisikohan kyseessä Voimaa! Massaa! -kirja. Toisen kirjoittajan nimi on Grönfors. Se on muuten Golgin jänne-elin, eikä jänne-aisti.

OsmoPure -valmisteen uusi koostumus
OsmoPure -glukoosipolymeerivalmisteen koostumus on hieman muuttunut. Tuotteen ravintosisältö, molekyylipainojakauma yms. pysyvät samana, mutta uusi raaka-aine on pakkaamon kannalta hieman käyttäjäystävällisempi (ei pölise niin paljon). Kuluttajalle sillä tuskin on mitään merkitystä. Samaa saksalaista huippulaatua kuin ennenkin. Etiketti vaihtuu mustapohjaiseksi lähitulevaisuudessa.

Lue myös:
Käyttäjäkokemuksia OsmoPure -hiilihydraattivalmisteesta

HydroISO väliaikaisesti loppuunmyytyUusi tuotantoerä valmistuu ensi viikon loppupuolella.

CreaCit nyt myynnissä
Manninen Nutraceuticals Oy on kehittänyt yhteistyössä maailman suurimman sitraattipohjaisten ravintolisien valmistajan kanssa ultratehokkaasti liukenevan kreatiinisitraattijauheen. CreaCit -valmisteen sisältämän kreatiinin biologinen hyväksikäytettävyys lienee ylivertainen kreatiinimonohydraattiin verrattuna. CreaCit -valmisteen liukoisuus on minimissään n. 20 %, kun taas kreatiini-monohydraatin liukoisuus on n. 1,4 %. CreaCit sisältää noin 65 % kreatiinia ja 35 % sitraattia (kreatiinimonohydraatissa on n. 88 % kreatiinia). Urheilijat ovat jo vuosikymmeniä käyttäneet bikarbonaattia ja sitraattia ns. emästankkauksessa.  Sitraatti voi parantaa fyysistä suorituskykyä kovatehoisissa suorituksissa, joissa pH:n lasku on huomattavaa (Requena ym. 2005). Pakkauskoko: 300 g.

CreaCit 300 g 19,90

Muscle & Fitness 2/2010


Suomenkielisen Muscle & Fitness -lehden kakkosnumeron pitäisi iskeytyä lehtipisteisiin huomenna.

Manninen Nutraceuticals Oy:n verkkokaupassa on voimassa vielä jonkin aikaa seuraavanlainen erikoistarjous:

Osta 200 eurolla tuotteita ja saat kaupan päälle suomenkielisen Muscle & Fitness -lehden vuosikerran. Ja jos ostat 300 eurolla, niin saat kaupan päälle vielä lisäksi 800 tabletin Pharma D3 -purkin! HUOM. Tarjous on voimassa rajoitetun ajan.

HakusanatSeuraavanlaisilla hakusanoilla on tänä aamuna löydetty blogiini:

Num Perc. Search Term

10 7.46% manninen

9 6.72% manninen nutraceuticals

7 5.22% palautusjuomat jyväskylän yliopisto

4 2.99% manninen blogi tipallinen tammikuu

4 2.99% manninen blogi, tipallinen tammikuu

4 2.99% anssi manninen

4 2.99% manninen blog

4 2.99% anssi manninen d vitamiinin imeytyminen ihosta

3 2.24% tyydyttynyt rasvahappo

3 2.24% lisäravinteet urheilussa

3 2.24% ubikinoni

3 2.24% heraproteiinihydrolysaatti

3 2.24% hera proteiini

2 1.49% tyydyttynyt rasva

2 1.49% Whey Overdrive 5kg aminohappokoostumus

2 1.49% koukkari olli-pekka

2 1.49% karnitiini+sperma

2 1.49% glukosamiini manninen

2 1.49% manninen

2 1.49% hulkki

2 1.49% pro-ck

2 1.49% leader after

2 1.49% hanna päkkilä

2 1.49% arginiini sitrulliini

1 0.75% tonalin tuoteseloste

1 0.75% kalsidioli

1 0.75% kreatiini

1 0.75% sisältääkö steroidal saponins k-vitamiinia

1 0.75% alkoholi paastoverinäyte

1 0.75% metandienoni

1 0.75% heraproteiinijauhe tulokset

1 0.75% bcaa elite

1 0.75% tipallinen tammikuu blogurl:http://manninen-nutraceuticals.blogspot.com/

1 0.75% lasten elemental 28 lisäravinne

1 0.75% hulkki blog

1 0.75% proteiinipatukat

1 0.75% teobromiini

1 0.75% rasvavarastot täyttyvät tyydyttynyt

1 0.75% efedriini johdannainen

1 0.75% beeta-alaniini ja kutina

1 0.75% bcaa wikipedia

1 0.75% Manninen Nutracenticals gaba

1 0.75% kreatiinipyruvaatti

1 0.75% urheiluravinteita verkkokauppa

1 0.75% korkeat sgpt tasot

1 0.75% anssi manninen blogi

1 0.75% reduce xt

1 0.75% jay cutler muscular deve

1 0.75% koostumus vertailu vitamiinivalmisteet

1 0.75% manninen anssi

1 0.75% laihdutuslääke xenical

1 0.75% glutamiini

1 0.75% Manninen nutracenticals

1 0.75% Phenibut

1 0.75% 7-keto DHEA

1 0.75% bcaa

1 0.75% ornitiini

1 0.75% lisäravinteet shotgun

1 0.75% urheilija - d'vitamiinia

1 0.75% gaspari jauheet

1 0.75% anssi manninen d vitamiinin imeytyminen

1 0.75% kapsaiini hermo

1 0.75% d-vitamiini +haitat

1 0.75% kreatiini ihottuma

1 0.75% keksipitkät rasvahapot

1 0.75% whey overdrive aminohappokoostumus

1 0.75% muscle milk bar

1 0.75% d vitamiinin haitat

1 0.75% coming soon

1 0.75% syöpä+d-vitamiini

1 0.75% muscle milk patukka

1 0.75% manninen blogi: tipallinen tammikuu

1 0.75% manninen blogspot

1 0.75% manninen blogi,tipallinen tammikuu

1 0.75% aamuaerobinen

keskiviikko 3. helmikuuta 2010

Pharma MSM nyt myynnissä


Pharma MSM 350 g 19,90

Pharma MSM sisältää 100-prosenttisen puhdasta metyylisulfonyylimetaania (MSM) eli orgaanista rikkiä. MSM tehostaa glukosamiinin tehoa nivelrikon hoidossa. Usha ja Naidu (2004) vertasivat glukosamiinin, MSM:n ja glukosamiini-MSM -kombinaation vaikutuksia 118 lievästä tai keskivaikeasta polven nivelrikosta kärsivillä henkilöillä. Tämän satunnaisten, kaksoissokkoutetun tutkimuksen koehenkilöt saivat joko 1) 500 mg glukosamiinia, 2) 500 mg MSM:ää, 3) 500 mg glukosamiinia ja 500 mg MSM:ää tai 4) lumetuotetta kolme kertaa päivässä 12 viikon ajan. Tulokset osoittivat, että glukosamiini-MSM -yhdistelmää käytettäessä sekä kipua että tulehdusta lievittävä vaikutus alkoi nopeammin kuin muissa ryhmissä. Erikoista oli se, että lumeryhmässä ei tapahtunut mainittavaa parannusta. Kimin ym. (2006) tutkimuksessa MSM:n käyttö yksinään (6 g/vrk 12 viikon ajan) vähensi merkitsevästi nivelrikkokipua sekä paransi nivelen toimintakykyä.

Viitteet:
Usha PR, Naidu MU. Randomised, Double-Blind, Parallel, Placebo-Controlled Study of Oral Glucosamine, Methylsulfonylmethane and their Combination in Osteoarthritis. Clin Drug Investig. 2004;24(6):353-63.
Kim LS ym. Efficacy of methylsulfonylmethane (MSM) in osteoarthritis pain of the knee: a pilot clinical trial. Osteoarthritis Cartilage. 2006 Mar;14(3):286-94.

GAKICGAKIC eli glysiini-arginiini-ketoisokapronihappo on tieteellisesti testattu lihasväsymyksen estäjä, joka lisää anaerobista suorituskykyä keskimäärin 10,5 % ja väsymyksen sietoa keskimäärin 28 %. Tuotteen vaikutus perustuu pääasiassa ammoniakin poistoon. GAKIC soveltuu erinomaisesti kaikkiin urheilulajeihin.

Hiilihydraatti- ja rasva-aineenvaihdunnan lopputuotteina syntyy vettä ja hiilidioksidia, jotka on tarvittaessa helppo poistaa elimistöstä. Aminohappoaineenvaihdunta on sen sijaan "jätehuollollisesti" haastavampaa, sillä aminohapoissa on typpeä (tarkkaan ottaen aminohapon aminoryhmässä). Näin ollen aminohappoaineenvaihdunnassa syntyy ammoniakkia, mikä on hyvin myrkyllistä kaikille nisäkkäille. Tämän vuoksi elimistöllä on tehokkaita keinoja ammoniakin poistamiseksi elimistöstä. Ylivoimaisesti tärkein näistä on maksassa tapahtuva ureakierto. Tässä monimutkaisessa kierrossa ammoniakkimolekyylit (NH3) muuttuvat ureaksi eli virtsa-aineeksi. Urea päätyy lopulta munuaisiin, joista se erittyy pois virtsana.

Fyysisen kuormituksen aikana lihassolut hapettavat (polttavat) energiaksi myös aminohappoja, joten veren ammoniakkipitoisuus nousee (esim. McLean ym. 1991). Ainoastaan aminohapon hiilirunko voidaan polttaa, joten aminoryhmät (NH2) jäävät jäljelle. Ne muuttuvat ammoniaksi (NH3) poimiessaan itselleen yhden oksoniumionin (veteen sidotun vety-ionin; H = hydrogen = vety). Toinen syy ammoniakkipitoisuuden nousuun fyysisen kuormituksen aikana on verenvirtauksen vähentyminen maksaan ja munuaisiin, joissa edellä mainittu ureakierto tapahtuu. Ammoniakkipitoisuuden nouso eli hyperammonemia on yhtenä syynä lihasväsymykseen kovatehoisen urheilusuorituksen aikana (esim. Graham 1994).

GAKIC on tieteellisesti kehitetty yhdiste, joka vähentää fyysisen kuormituksen aiheuttamaa hyperammonemiaa. Ketoisokaproaatti (KIC) on kirjaimellisesti "typetön aminohappo" eli siis ketohappo. KIC "imee" itseensä ylimääräistä ammoniakkia. Arginiinilla on keskeinen rooli ureakierrossa, sillä arginaasientsyymi hajottaa arginiinin ornitiiniksi ja ureaksi. Näin ollen sekä KIC että arginiini osallistuvat ammoniakin poistoon. Myös glysiini tehostaa ammoniakin eliminointia.

Medicine & Science in Sports & Exercise -tiedelehdessä julkaistun tutkimuksen loppukaneettina todettiin, että "GAKIC supplementation may be a useful aid for strength-power athletes, similar to creatine supplementation. Unlike creatine, which requires approximately five days of loading to produce improvements in high-intensity work, GAKIC appears to impart an ergogenic effect within minutes of consumption."

Ensimmäinen GAKIC-tutkimus, joka niin ikään julkaistiin Medicine & Science in Sports & Exercise -lehdessä, osoitti, että

1. GAKIC increased the ability to sustain muscle force (concentric torque) up to at least 28 percent during intense acute anaerobic muscle exercise;

2. GAKIC increased the ability to sustain muscle total work by up to at least 12 percent during intense anaerobic muscle exercise; and

3. GAKIC increased the overall muscle performance by delaying muscle fatigue during the early phases of anaerobic exercise through at least 15 minutes.

Yhteenvetona voidaan todeta, että glysiini-arginiini-ketoisokapronihapon (GAKIC) lihasväsymystä estävästä vaikutuksesta on vankkaa tieteellisistä näyttöä.

Manninen Nutraceuticals Oy:n markkinoima GAKIC -valmiste sisältää lisäksi patentoitua mustapippuriuutetta (BioPerine®) biologisen hyvväksikäytettävyyden maksimoimiseksi.

Ravintolisä/Kosttillskott
Aminohappo-ketohappovalmiste

Ravintosisältö keskimäärin per kapseli/
Näringsvärde per kapsel:
Glysiini-arginiini-ketoisokapronihappokalsium 1333 mg
Mustapippuriuute/Svartpepparextrakt (BioPerine®) 0,5 mg

Annostus: 4-8 kapselia n. 30 min ennen harjoittelua. Ohjeen mukaista annostusta ei saa ylittää.

Ainesosat: Glysiini-arginiini-ketoisokapronihappokalsium, gelatiini, pintakäsittelyaine (magnesiumstearaatti), paakkuuntumisenestoaine (piidioksidi), mustapippuriuute (Bioperine®).

Ravintolisää ei tule käyttää monipuolisen ruokavalion korvikkeena. Kosttillskott bör inte användas som ett alternativ till en varierad kost. GAKIC säilytetään huoneenlämmössä poissa lasten ulottuvilta. Viimeinen käyttöpäivä on merkitty pakkaukseen. GAKIC skall förvaras i rumstemperatur oåtkomliga för barn. Sista användnings-datum står på förpackningen.

Markkinoija/Marknadsförare: Manninen Nutraceuticals Oy, Hajottamotie 11, 90550 Oulu.

BioPerine® on Sabinsa Corporationin rekisteröimä tavaramerkki.

Lue myös:
GAKIC - Is It the Ultimate Anti-Fatigue Agent?
US Patent 6100287 - Materials and methods for enhancing muscle performance and recovery from fatigue

PS. Myös krooninen glutamiinisupplementaatio vähentää hyperammonemiaa fyysisen kuormituksen aikana (Bassini-Cameron ym. 2009). Tämä ei ollut yllättävää, sillä on jo pitemmän aikaa tiedetty, että glutamiinin tärkein tehtävä verenkierrossa on ammoniakin kuljetus myrkyttömässä (ionisoitumattomassa) muodossa periferiasta (esim. luustolihaksista) maksaan ja munuaisiin.  Glutamiini nappaa glutamaatilta typen (glutamaatti + NH3 + ATP --> glutamiini +ADP + P) ja kuljettaa sen sitten maksaan tai munuaisiin käsiteltäväksi (ureakierto).

tiistai 2. helmikuuta 2010

Mass Overdrive (kynäniskan poistoon)BEFOREAFTER

Edit 2.2.: Maistoin juuri suklaanmakuisen Mass Overdrive -valmisteen lopullista versiota ja täytyy olla tyytyväinen. Maistoin sitä sekä kevytmaitoon että veteen. Maitoon todella täyteläinen maku, mutta veteen..well..hieman vetinen. :-) Veteen sekoitettaessa kannattaa tehdä hieman paksumpaa pirtelöä.

Alla tuotetiedot helmikuussa myyntiin tulevasta Mass Overdrive -valmisteesta. Tämä runsaskalorinen massanlisääjä on tarkoitettu henkilöille, joiden on vaikea saada riittävästi kaloreita tavallisesta ruoasta. Mass Overdrive soveltuu myös runsaskaloriseksi palautus- ja tankkausjuomaksi. Mass Overdrive on valmistettu parhaista mahdollisista raaka-aineista. Toisin kuin monet halpisgainerit, Mass Overdrive ei sisällä lainkaan soijaproteiinia, maitojauhetta tai lisättyjä sokereita. Tuotteen pääasiallinen proteiininlähde on HydroISO -heraproteiini-isolaatti, mutta siihen on lisätty myös hitaasti imeytyvää misellaarista kaseiinia. Hiilihydraattien lähteenä ovat OsmoPure -glukoosipolymeerit. Mass Overdrive sisältää myös kookosöljystä eristettyjä keskipitkiä rasvahappoja (MCTs) ja Creapure-kreatiinia. MCT:t eivät varastoidu rasvaksi suuriakaan määrinä nautittaessa ja ne täyttävät lihasten sisäiset rasvavarastot nopeasti. Täyteläinen suklaanmaku tyydyttää vaativankin kuluttajan makunystyrät. Vähälaktoosinen. Pakkauskoko: 4 kg

Keskimääräinen ravintosisältö per 100 g
Proteiinia 24 g (josta kreatiinia 2 g)
Hiilihydraatteja 65 g (josta lisättyjä sokereita 0 g)
Rasvaa 5 g (josta keskipitkiä rasvahappoja n. 4 g)

Ainesosat: glukoosipolymeerit (OsmoPure), entsymaattisesti hydrolysoitu heraproteiini-isolaatti (HydroISO), misellaarinen kaseiini, vähärasvainen kaakaojauhe, keskipitkät rasvahapot (kookosöljystä), kreatiinimonohydraatti (Creapure), suklaa-aromi, sakeuttamisaine (selluloosakumi), makeutusaine (sukraloosi).

Coming soon.. CreaCit - Ultrasoluble Creatine with Buffer

Karhunvatukka Anabolic Overdrive 2


Heitin juuri nieluun tämän planeetan ensimmäisen karhunvatukan (blackberry) makuisen Anabolic Overdrive 2 -drinksun. NAM!! :P Kyllä nyt poijat taisi käydä niin, että hedelmäpunssi Anabolic Overdrive 2 viettää hautajaisia ennen kuin ehti syntyäkkään! Karhunvatukan aito, pehmoinen maku tulee tyydyttämään vaativankin kuluttajan makunystyrät.