Hae tästä blogista

maanantai 30. marraskuuta 2009

Tuote-esittely tänään Oulun Classic Gymillä klo 16-19


Manninen Nutraceuticals Oy:n tuotteita tänään esittelyssä klo 16-19 Oulun Classic Gymillä. Maistatuksessa muun muassa mansikanmakuista HydroISO:a ja Protein 2 Go -patukoita.

Kehonkoostumuksen analysointia


Manninen Nutraceuticals Oy tarjoaa pikapuolin asiakkailleen myös kehonkoostumuksen analysointia (rasvapitoisuus, viskeraalinen rasva, luustolihakset jne.), ruokavalio-analyysejä, verenpaineen mittausta yms. Lisäinfoa seuraa..

sunnuntai 29. marraskuuta 2009

Islannista kuuluu kummiaKalan sisältämien omega-3 rasvahappojen tiedetään vaikuttavan edullisesti muun muassa sydämeen ja verisuoniin, mutta kalastajien luvatusta maasta pukkaa ulos ihan uutta tietoa. Vastikään julkaistun islantilaistutkimuksen mukaan runsas turskan syönti nimittäin nopeuttaa merkitsevästi laihtumista. Itse asiassa tutkijat havaitsivat jopa jonkinmoisen annos-vastesuhteen; mitä enemmän turskaa syötiin sitä nopeammin lähtivät rasvat. Oheisessa kuviossa näkyvät kehonkoostumuksen muutokset turskaryhmissä ja punaista lihaa saaneiden ryhmässä. Turska myös säilytti tehokkaammin lihasmassaa. Tämä on erityisen tärkeää, sillä laihdutuksen tavoitteena ei ole nahalla vuorattu luusäkki.

Mainittakoon vielä lopuksi, että tutkimuksen rahoitti Islannin kalastusministeriö.

Kofeiini+EGCG lisää selvästi energiankulutustaVihreäteeuutteen tärkein vaikuttava aine on epigallokatekiinigallaatti (EGCG). EGCG estää katekoli-o-metyylitransferaasi -nimisen (COMT) entsyymin toimintaa. COMT hajottaa noradrenaliinia, joten sen toimintaa estettäessä veren noradrenaliinipitoisuus pysyy suurempana pidemmän aikaa. Noradrenaliini on tärkeä "rasvanpoltto-hormoni" ja perusaineenvaihdunnan säätelijä.

Tuoreen kanadalaistutkimuksen mukaan kofeiini-EGCG -yhdistelmä lisää selvästi energiankulutusta. Päivittäinen kofeiiniannos oli 600 mg jaettuna kolmeen kerta-annokseen. Oheisessa kuviossa näkyvät EGCG-päiväannokset ja niiden vaikutus (kofeiiniin yhdistettynä) vuorokautiseen energian-kulutukseen. Kuten voit helposti nähdä, erot eri annosten välillä olivan varsin pieniä, mutta ero plaseboon (lumetuotteeseen) oli selvä. Suurinta EGCG-annosta saaneet polttivat 197 ylimääräistä kilokaloria vuorokaudessa ja pienintä saaneet 158 kilokaloria.

Vuorokautinen energiankulutus määritettiin suoraan ns. metabolista kammiota käyttämällä. Kyseessä on erikois-valmisteinen miniasunto, jossa koehenkilö oleskelee kuin tavallisessa asunnossa koko tutkimuksen ajan (kuva metabolisesta kammiosta). Yleensä metabolisessa kammiossa on yksi ikkuna ulos ja yksi tutkijoiden suuntaan. Kammiossa on myös normaali vessa. Vakiovarustukseen kuuluu myös liikkeentunnistin. Koehenkilöiden liiallinen "riehuminen" nimittäin on yksi keskeisimmistä sekoittavista tekijöistä.

Mitä nämä tulokset tarkoittavat käytännössä? Well, voit teoriassa vähentää kilon kehonrasvoja 36 päivässä suurinta annosta käytettäessä. Pienintä annosta käytettäessä tähän tarvittaisiin 40 päivää.

Kofeiini-EGCG -yhdistelmä nosti hieman sekä systolista että diastolista verenpainetta.

Pakollinen tuotepuffi:
Fire Storm verkkokaupassa

perjantai 27. marraskuuta 2009

Suolan käytön puolitus säästäisi miljoonia henkiä vuosittain

Liiallinen suolan käyttö on tunnetusti epäterveellistä, mutta monet suomalaiset ja valtaosa maailman ihmisistä syö sitä noin 10 grammaa päivässä, mikä on kaksinkertaisesti suosituksia enemmän.

Kuitenkin jos suolan käyttö tippuisi 5 grammalla, vähentyisivät sydän- ja verisuonitaudit lähes neljänneksen ja aivohalvaukset lähes viidenneksen, uudessa tutkimuksessa arvioidaan. Tämä ehkäisisi arviolta 1,2 miljoonaa aivohalvausta ja 3 miljoonaa sydän- ja verisuonitautien oiretta joka vuosi.

Tiedot ilmenevät British Medical Journalissa julkaistusta katsaustutkimuksesta, jossa yhdistettiin 13 suolatutkimuksen aineistot. Yhteensä ne koostuivat yli 170 000 ihmisen tiedoista. Tutkimukset oli tehty Suomessa, Hollannissa, Iso-Britanniassa, Yhdysvalloissa, Japanissa ja Kiinassa. Seuranta-ajat vaihtelivat 3,5 vuodesta 19 vuoteen.

Suolan käyttöä ei voida vähentää vain kansalaisten valistuksella, sillä merkittävä osa saamastamme suolasta lisätään ruokaan elintarviketeollisuuden toimesta ja esimerkiksi ravintoloiden keittiöissä. Tämän vuoksi tarvitaan myös viranomaisten toimia, tutkijat kirjoittavat.

Sydän- ja verisuonitaudit ovat maailmanlaajuisesti yleisin yli 60-vuotiaiden ja toiseksi yleisin 15-59-vuotiaiden kuolinsyy.

Copyright © Uutispalvelu Duodecim 2009.

Lähde: BMJ 2009;339:b4567

torstai 26. marraskuuta 2009

Syökää D-vitamiinia!Suomalainen arvostettu D-vitamiinitutkija Christel Lamberg-Allardt rohkeni sanoa vihdoin ääneen sen, minkä D-vitamiinitutkimusta seuranneet ovat tienneet jo pitkään: D-vitamiinia kannattaa syödä yli nykyisten suositusten. Tämä kannattaa ottaa vakavasti kaikkien omasta ja läheisten terveydestään kiinnostuneiden. Koska ravitsemuspoliittinen päätöksenteko on hidasta, on syytä kuunnella tutkijaa: “Hyvä nyrkkisääntö on Lamberg-Allardtin mukaan 20 mikrogrammaa päivässä aikuisille ja 10 mikrogrammaa pikkulapsille” (Yle 24.11.2009). Nykyinen suositus on aikuisilla 10 mikrogrammaa, jonka alle jää suomalaisten keskimääräinen D-vitamiinin saanti.

D-vitamiinin vallankumous on tapahtunut tieteessä nopeasti 2000-luvulla. D-vitamiinia tarvitaan ympäri elimistöä ja alhaisilla D-vitamiinitasoilla on ollut tutkimuksissa yhteys laajaan joukkoon kroonisia tauteja (ennen kaikkea syövät, sydän- ja verisuonitaudit, tyypin 1 diabetes, MS-tauti ja infektiot).

Koska näin suuria määriä D-vitamiinia on lähes mahdotonta saada ruoasta, on ravintoainelisien käyttö suositeltavaa. Usein D-vitamiinilisänä käytetään kalaöljyä, mutta suurempina annoksina voi hyödyntää myös pelkkää D-vitamiinia sisältävää ravintoainelisää. Näin vältytään liialliselta A-vitamiinin saannilta. [A.M.:n huom. Kalaöljyssä ei ole A-vitamiinia.]

Tieteellinen näyttö monien ravintoainelisien hyödyistä on kyseenalaista, mutta suurempien D-vitamiinisuositusten takana on poikkeuksellisen laaja tieteellinen konsensus. Lamberg-Allardtin antamat hieman suuremmat suositukset edustavat tällä hetkellä tieteessä jopa varsin konservatiivista laitaa. Asiantuntijapiireissä suurin suositeltava saanti on edelleen 50 mikrogrammaa, tosin tämänkin määrän tieteellisiä perusteita on laajalti epäilty.

Hyviä D-vitamiinin lähteitä ruoasta ovat edelleen rasvaiset kalat sekä D-vitaminoidut levitteet ja maitotuotteet.


Lähde: Ravitsemusuutiset

D-vitamiini ja verenpainetauti tutkimuksen kohteena
D-vitamiini ja verenpainetauti liittyvät toisiinsa, osoitti suuri amerikkalainen sairaanhoitajien terveysseuranta. Nyt Connecticutin yliopiston professorit William White ja Pooja Luthra aloittavat uuden 3-vuotisen tutkimuksen selvittääkseen D-vitamiinin puutteen merkityksestä verenpainetaudin synnyssä ja hoidossa.
“Potilaat eivät useinkaan ymmärrä, että heillä on puutetta D-vitamiinista tai he eivät osaa yhdistää D-vitamiinia muuhun kuin luuston sairauksiin", sanoo sisätautiopin professori William B. White.

“Väestötutkimukset ovat osoittaneet D-vitamiinin puutoksen liittyvän verenpainetaudin riskiin. Se on riippumaton iästä, painoindeksistä (BMI), liikunnasta, rodusta ja vaihdevuositilanteesta", sanoo endokrinologian apulaisprofessori Pooja Luthra. “Tarvitaan kliinistä tutkimusta verenpainelääkkeiden vaikutuksesta potilaisiin, joilla on dokumentoitu D-vitamiinin puute", hän lisää.

“Hiiritutkimuksissa D-vitamiinin puutos lisää munuaisten erittämien reniinin ja angiotensiini II:n määrää, mikä nostaa verenpainetta", sanoo White yliopiston tiedotteessa.

Nyt alkava kliininen kaksoissokkotutkimus kestää 3 vuotta (suunnitteluineen, toteutuksineen ja raportointeineen). Potilaille, joiden seerumin D-vitamiinin pitoisuus (25-OHD) on 30–72 nmol/l (12–29 ng/ml), annetaan 14 viikkoa joko D-vitamiinia tai reniiniä salpaavaa lääkettä aliskireniä, ja sen jälkeen molempia yhdessä. Niiden vaikutusta verenpaineeseen mitataan vastaanotoilla ja 24-tunnin monitoroinnilla. Samalla mitataan seerumin kalkkia ja D-vitamiinia sekä reniini-angiotensiini-muuttujia. [Optimaalinen seerumin 25-OHD on yli 75 nmol/l; sitä pienempi lukema osoittaa puutosta.]

“Meillä on syytä uskoa, että siinä on yhteys ja että tämä tutkimus tulee lisäämään tietojamme D-vitamiinin puutteen merkityksestä sydän- ja verisuonitautien riskitekijänä"; White sanoo. “Yritämme selvittää D-vitamiinilisän vaikutuksen ja reniininsalpauksen merkityksen verenpainetaudissa. Tarkoitus on lisätä sekä potilaiden että lääkäreiden tietoisuutta D-vitamiinin merkityksestä sydän- ja verisuonisairauksissa", kertoo White.

Novartis Pharmaceuticals, Inc. -lääkeyhtiö rahoittaa hanketta $480,000:lla.


Lähde: Biovita

"Olemme ottaneet yhteyttä avaruusolentoihin"


Bulgarian tiedeakatemia sanoo, että he ovat ottaneet yhteyttä avaruusolentoihin. Asialla ovat olleet Bulgarian avaruustutkimuslaitoksen tutkijat.

- Ne eivät ole vihamielisiä meitä kohtaan, pikemminkin ne haluavat auttaa meitä, mutta me emme ole riittävän kehittyneitä ollaksemme suorassa yhteydessä, sanoo apulaispäällikkö Lachezar Filipov Novinar Dailyn verkkosivuilla.


Lähde: Aamulehti

Bulgarian Academy Scientists Reported to Be in Touch with Aliens

Scientists from the Space Research Institute of the Bulgarian Academy of Sciences (BAS) have been reported to be in touch with extraterrestrial beings.

The Bulgarian Novinar Daily has reported that the Bulgarian scientists are currently working on deciphering pictograms which are said to have come in the form of the so called “crop circles” with which the aliens answered 30 questions posed by the BAS researchers.

“They are currently all around us, and are watching us all the time. They are not hostile towards us; rather, they want to help us but we have not grown enough in order to establish direct contact with them. They are ready to help us but we don’t know what to request from them in case of contact,” said Lachezar Filipov, Deputy Director of the Space Research Institute of the Bulgarian Academy of Sciences, as quoted by the Novinar Daily.

Filipov has said that even the Vatican had agreed that aliens existed. In his words, the humans are not going to be able to establish contact with the extraterrestrials through radio waves but through the power of thought.

He has stated that the human race was certainly going to have direct contact with the aliens in the next 10-15 years.

The deputy head of the Bulgarian Space Research Institute has also told the Novinar Daily that the extraterrestrials were critical of the people’s amoral behavior referring to the humans' interference in nature’s processes.

Filipov’s team is reported to be analyzing the 150 new crop circles which appeared around the globe in the past year.

The publication of the Novinar Daily about the BAS researchers communicating with aliens comes in the midst of a controversy over the role, feasibility, and reform of the Bulgarian Academy of Sciences, which last week even led to the exchange of offensive remarks between Bulgaria's Finance Minister, Simeon Djankov, and President Georgi Parvanov.

CytoSportin ihkauusi Monster -tuoteperhe lähipäivinä myynnissä


Amerikkalaisen CytoSport -yhtiön ihkauusi Monster -tuoteperhe on pikapuolin Manninen Nutraceuticals Oy:n valikoimassa: Monster Pump, Monster Amino, Monster Maize ja Monster Milk. Monster Gainer -valmistetta emme ottaneet valikoimaan, sillä Optimal Resultsin Muscle Gainer on hinta-laatu -suhteeltaan parempi. Samassa lastissa tulee CytoSportin Complete Whey -heraproteiinivalmistetta (banaani, mansikka/banaani ja kermakeksi).

keskiviikko 25. marraskuuta 2009

CLA+ Strong vedetään markkinoilta


Valtakunnallisissa päivittäistavarakaupoissa, luontaistuotekaupoissa ja internetissä myynnissä ollut CLA+ Strog -ravintolisä vedetään pois markkinoilta. Elintarviketurvallisuusvirasto Eviran mukaan tuote sisältää uuselintarvikeasetuksen vastaisesti konjugoidun linolihapon (CLA) etyyliesterimuotoa.

CLA:n etyyliesterimuoto luokitellaan uuselintarvikkeeksi ja sen katsotaan kuuluvaksi uuselintarvikeasetuksen piiriin. Sen saattaminen markkinoille edellyttää, että tuotteen turvallisuus varmistetaan ja tuotteelle haetaan uuselintarvikeasetuksen mukainen lupa. Eviran mukaan CLA+ Strong -ravintolisälle ei ole haettu uuselintarvikeasetuksen edellyttämää lupaa, eikä tuotteen turvallisuudesta kuluttajille ei ole riittävästi tietoa.

Ravintolisän suomalainen valmistuttaja J&R Fitness Store Oy on jo vetänyt tuotteen pois markkinoilta ja tiedottanut asiasta jälleenmyyjilleen ja asiakkailleen. Koska tuotteen raaka-ainetoimittaja on ulkomainen yritys, asiasta on tehty myös RASFF-ilmoitus EU:n yhteiseen järjestelmään. (Ruokatieto)


Lähde: Ruokatieto Uutispalvelu 24.11.2009

Kuopion yliopiston omega-3-tutkimus

Kuopion yliopiston tutkimus osoittaa, että mitä suurempi on veren kalaperäisten omega-3-rasvahappojen pitoisuus, sitä pienempi on eteisvärinän riski. Kasviöljyn omega-3 (ALA) ei korreloinut riskin vähenemiseen. Tutkimuksen julkaisi Yhdysvaltain Sydänliiton Circulation-lehti.

Eteisvärinä on yleinen sydämen rytmihäiriö. Aikaisemmissa tutkimuksissa on havaittu kalan syönnin vähentävän eteisvärinän riskiä. Vaikutuksen on arveltu välittyvän kalan sisältämien pitkäketjuisten omega-3-rasvahappojen eikosapentaeenihapon (EPA) ja dokosaheksaeenihapon (DHA) kautta.

Kuopion yliopiston Sepelvaltimotaudin vaaratekijä-tutkimuksen (SVVT) alussa seerumin omega-3-rasvahappopitoisuudet määritettiin 2174 mieheltä, joiden ikä oli 42–60 vuotta. Tutkimuksen 17,7 vuoden seurannan aikana 240 miehellä todettiin sairaalakäyntiä vaatinut eteisvärinä.

Niillä miehillä, jotka kuuluivat ylimpään neljännekseen seerumin pitkäketjuisten omega-3-rasvahappojen pitoisuuden perusteella, oli 35 prosenttia pienempi eteisvärinän riski verrattuna alimpaan neljännekseen.

Yksittäisistä omega-3-rasvahapoista vahvin yhteys havaittiin DHA:lla. Sen sijaan kasviperäinen omega-3, alfalinoleenihappo, ei ollut yhteydessä pienentyneeseen eteisvärinän riskiin, ei edes niillä tutkittavilla, joilla seerumin omega-3-rasvahappojen pitoisuus oli pieni.

Tutkimus tuo lisävahvistusta jatkuvasti lisääntyvälle näytölle kalan syönnin edullisista vaikutuksista sydämen terveydelle. Ruokavalion onkin hyvä sisältää vähintään kaksi kala-ateriaa viikossa, mieluiten rasvaisena kalana. Runsaasti omega-3-rasvahappoja sisältäviä kalalajeja ovat muun muassa anjovis, sardiini, makrilli, lohi ja silli, kun taas esimerkiksi seitissä tai turskassa näitä rasvahappoja on hyvin vähän. Kotimaisista järvikaloista kannattaa suosia esimerkiksi muikkua. Myös kalaöljyvalmisteita voi käyttää, sanovat tutkijat.

Tutkimuksen rahoittajana toimi muun muassa Suomen Akatemia. Hanketta johti tutkijatohtori Jyrki Virtanen, Kuopion yliopisto, kansanterveyden ja kliinisen ravitsemustieteen laitos, kansanterveyden tutkimusyksikkö.


Lähde: Biovita

Kofeiini termogeenisempi kuin vihreäteeuute ja tyrosiini

Tuoreen tutkimuksen mukaan kofeiini lisää energiankulutusta enemmän kuin vihreäteeuute ja tyrosiini, raportoivat tanskalaistutkijat European Journal of Clinical Nutrition -tiedelehdessä. Kerta-annokset olivat seuraavanlaiset: kofeiini 50 mg, tyrosiini 400 mg ja vihreäteeuute 500 mg. Oheisessa kuviossa näkyvät näiden kolmen tuotteen sekä plasebon vaikutus energiankulutukseen (kJ/4 h). Kuten voit nähdä, jo 50 mg:n kofeiiniannos sai aikaiseksi tilastollisesti merkitsevän (**) lisäyksen energiankulutuksessa (17 kcal per 4 h). Myös tyrosiini ja vihreäteeuute lisäsivät hieman energiankulutusta. Tuotteet otettiin ennen aamupalaa.

Tutkijat selvittivät lisäksi näiden tuotteiden vaikutusta energianottoon. Siinä tyrosiini ja vihreäteeuute pärjäsivät kofeiinia paremmin, jos laihdutus on tavoitteena. Tyrosiini ja vihreäteeuute vähensivät energianottoa 8 %, kun taas kofeiini vähensi vain 3 %. Tutkijat huomauttivat, että vihreäteeuutteen tarkka koostumus ei ollut tietossa: "In the present study the relative contribution of the specific catechin isomers was not known. This may explain the lack of thermogenic response."

PS. Muutamia kofeiinia sisältäviä tuotteita Manninen Nutraceuticals Oy:n valikoimassa: Pure Caffeine, Caffeine 200 mg, Fire Storm, Neuro Overdrive

maanantai 23. marraskuuta 2009

Ultimate Nutrition Europen loppuvarasto


Maineikkaan amerikkalaisen Ultimate Nutrition -tuotesarjan Euroopan jakelu muuttuu ja loppuvarastoa puhallettiin ulos varsin edulliseen hintaan. Ostin juuri kaikki jäljellä olevat purkit. Seuraavat tuotteet nyt on myynnissä huippuedullisesti:

Liquid Carnitine 355 ml: 1000 mg L-karnitiinia ja 10 mg pantoteenihappoa annoksessa (15 ml)

BCAA 500 mg 120 caps: haaraketjuiset aminohapot samassa suhteessa kuin ihmisen luustolihaksissa, lääkelaatu (USP)

BCAA 1000 mg 60 caps: sama kuin yllä, mutta eri kapselikoko

Guggul 700 mg 90 caps: ylläpitää kilpirauhashormoni-aktiivisuutta laihdutuksen aikana --> hillitsee energiankulutuksen vähentymistä kalorirajoituksen aikana

Daily Complete 180 tabs: erittäin monipuolinen ja vahva monivitamiini-mineraalivalmiste, tehokkaasti imeytyvät aminohappokelatoidut mineraalit

Prostar Whey 2,27 kg banaani: superherkullinen, pääasiassa heraproteiini-isolaattia sisältävä heraproteiinivalmiste, sisältää myös heraproteiini-hydrolysaattia, proteiinipitoisuus n. 83,5 %, minimaalisesti laktoosia, tämä on se selvästi kalliimpi Ultimate Nutritionin heravalmiste

Prostar Whey 909 g vanilja: sama kuin yllä

Ultra Ripped 180 caps: tuhti termogeeninen laihdutusvalmiste, säästöpakkaus

Ultimate Nutrition tuotteet verkkokaupassa

Tuoteinfo: www.ultimatenutrition.com

sunnuntai 22. marraskuuta 2009

Hiilarit vs. Hiilarit+BCAA
Hiilarijuoman terästäminen haaraketjuisilla aminohapoilla (BCAA) parantaa kestävyyttä pelkkään hiilariin verrattuna, raportoivat japsitutkijat Journal of Nutrition Sciences and Vitaminology -tiedelehdessä. Pyöräergometriä hyödyntäen tutkijat selvittivät koehenkilöiden laktaattikynnyksen. Tämän suositun parametrin merkitys on kyseenalainen, mutta tutkijat totesivat, että BCAA:n anto vaikutti siihen edullisesti (laktaattia rupesi kasautumaan vasta myöhemmin). Myös maksimaalinen hapenottokyky (VO2max) oli hiilari+BCAA-ryhmässä merkitsevästi suurempi kuin hiilariryhmässä (47.1+/-5.7 vs. 45.2+/-5.0 mL/kg/min).

Tohtori Tolonen ja kuluttajien harhaanjohtaminen


Katselin juuri Matti Tolosen mainosvideota, jossa hehkutetaan karnosiinin vaikutuksia fyysiseen suorituskykyyn. Tolonen on taitava manipuloija, sillä karnosiinilla ei ole - ainakaan yksin käytettynä - osoitettu olevan mitään vaikutusta fyysiseen suorituskykyyn. Jos et jaksa katsella koko videota, siirry suoraan kohtaan 3:40. Tolonen siteeraa Roger Harrisin ja kumppaneiden tutkimusta, jossa käytettiin beeta-alaniinia, ei karnosiinia. Beeta-alaniini nostaa tehokkaammin lihassolujen karnosiini-pitoisuutta kuin karnosiini. "Yllättäen" Matti jätti tämän pienen "sivuseikan" mainitsematta.

Hän ei edellä mainitussa kohdassa suoraan sano, että Harrisin tutkimuksessa käytettiin karnosiinia, vaan puhuu karnosiinitason nostamisesta. Videon loppuyhteenvedossa hän kuitenkin puhuu karnosiinitutkimuksista. Tolosen mainitsemaan japsitutkimukseen voit tutustua klikkaamalla tästä. Tutkimuksessa käytettiin kananrintauutetta, joka sisälsi mm. karnosiinia ja anseriinia. Näin ollen videoilla ei siteerattu ainuttakaan karnosiinilisätutkimusta. Muutenkin ärsyttävä kuunnella liikunta-alan maallikon höpinöitä, joissa laktaatti (engl. lactate) sekoitetaan maitohappoon (engl. lactic acid).

D-aspartiinihappo lisää testotasoa


Tämän planeetan eliöt hyödyntävät pääasiassa L-muotoisia aminohappoja, mutta myös D-muotoisilla aminohapoilla on eräitä tehtäviä elimistössä. D-aspartiinihappoa muodostuu elimistössä, kun aspartaattirasemaasi -niminen entsyymi muuttaa L-aspartiinihapon D-aspartiinihapoksi. Tätä muokkausta tapahtuu muun muassa kiveksissä. Tuoreessa tutkimuksessa annettiin 23 miehelle 3,2 g D-aspartiinihappoa päivässä 12 päivän ajan. 20 miestä sai plaseboa eli lume-tuotetta. D-aspartiinihappo nosti testosteronitasoa noin kolmanneksella.

Italialainen lääkeyhtiö Pharmaguida markkinoi "tuhkamunille" Dadavit -nimistä tuotetta, joka sisältää 3,2 g D-aspartiinihappoa per päiväannos.

MuscleTech vs. BSN oikeusjuttu: GAKIC-patentti on yhtä tyhjän kanssa

IOVATE HEALTH SCIENCES, INC. v. BIO-ENGINEERED SUPPLEMENTS & NUTRITION, INC.

IOVATE HEALTH SCIENCES, INC. and UNIVERSITY OF FLORIDA RESEARCH FOUNDATION, INC., Plaintiffs-Appellants,
v.
BIO-ENGINEERED SUPPLEMENTS & NUTRITION, INC. (doing business as BSN, Inc.), Defendant-Appellee, and
MEDICAL RESEARCH INSTITUTE, Defendant-Appellee.

No. 2009-1018.

United States Court of Appeals, Federal Circuit.

Decided: November 19, 2009.

Charles A. Weiss, Kenyon & Kenyon LLP, of New York, New York, argued for plaintiffs-appellants. With him on the brief were Elizabeth A. Gardner and Cynthia Lambert Hardman.

Philip D. Segrest, Jr., Husch Blackwell Sanders Welsh & Katz, of Chicago, Illinois, argued for defendant-appellee Bio-Engineered Supplements & Nutrition, Inc. With him on the brief was Joseph E. Cwik. Of counsel on the brief was Jonathan J. Krit, Amin Talati, LLC, of Chicago, Illinois.

Robert P. Latham, Jackson Walker L.L.P., of Dallas, Texas, argued for defendant-appellee Medical Research Institute. With him on the brief was David T. Moran. Of counsel were Sara K. Borrelli and Alan B. Daughtry.

Before MAYER, LOURIE, and PROST, Circuit Judges.

Opinion for the court filed by Circuit Judge LOURIE, in which Circuit Judges MAYER and PROST join. Concurring opinion filed by Circuit Judge MAYER.

LOURIE, Circuit Judge.

Iovate Health Sciences, Inc. ("Iovate") and the University of Florida Research Foundation, Inc. (the "Foundation") appeal from the summary judgment order of the United States District Court for the Eastern District of Texas holding claims 1, 2, 5, 7, 8, 9, and 18 of U.S. Patent 6,100,287 ("the '287 patent") invalid as anticipated under 35 U.S.C. § 102(b). Iovate Health Sciences, Inc. v. Bio-Engineered Supplements & Nutrition, Inc., No. 9:07-CV-46 (E.D. Tex. Aug. 27, 2008) ("Summary Judgment Order"). Because the invention claimed in the '287 patent was disclosed in a printed publication before the critical date, we affirm the district court's decision.

BACKGROUND

The Foundation is the assignee and Iovate the exclusive licensee of the '287 patent, which claims the use of nutritional supplements containing a ketoacid and an amino acid that is either cationic (positively charged) or dibasic (containing two basic groups) to enhance muscle performance or recovery from fatigue. Claim 1 reads as follows:

1. A method for enhancing muscle performance or recovery from fatigue wherein said method comprises administering a composition comprising a ketoacid and an amino acid wherein said amino acid is cationic or dibasic.

Claims 2, 5, 7, and 8 all depend, directly or indirectly, from claim 1 and further define the composition: claim 2 requires that the composition further comprise a compound selected from glutamate, glutamine, or glycine; claim 5 requires that the composition contain alpha-ketoisocaproic acid, or a salt thereof; claim 7 requires that the composition contain arginine; and claim 8 requires that the amino acid and ketoacid be conjugated. Dependent claim 9 limits claim 1 to oral administration, and claim 18 limits claim 1 to use on a human. The '287 patent was filed on November 13, 1998, and claims priority from a provisional application filed on November 13, 1997.

In March 2007, Iovate brought suit in the Eastern District of Texas against Bio-Engineered Supplements & Nutrition, Inc., d/b/a BSN, Inc. and Medical Research Institute (collectively, "BSN"), claiming infringement of the '287 patent by certain of BSN's nutritional products. The allegedly infringing products contain arginine alpha keto-glutarate and are advertised to, inter alia, enhance muscle strength or resistance to muscle fatigue.[ 1 ] The district court construed "enhancing muscle performance" to mean "increasing the ability of muscle to maintain required or expected force or power output" and construed enhancing "recovery from fatigue" to mean "increasing muscle performance after muscle performance has been decreased by exercise." BSN then moved for summary judgment of invalidity, asserting that the '287 patent was anticipated or rendered obvious by a number of amino acid/ketoacid dietary supplements advertised in certain fitness periodicals.

On August 27, 2008, the district court granted BSN's motion, holding claims 1, 2, 5, 7, 8, 9, and 18 invalid under § 102(b) as anticipated by advertisements for TwinLab® Mass Fuel and Weider's VICTORYTM Professional Protein published in Flex magazine before the November 13, 1996, critical date.[ 2 ] Each ad includes a list of ingredients, directions for administering the dietary supplement orally to humans, and marketing claims and testimonials from bodybuilders extolling the virtues of the product. The Mass Fuel ad appeared in the June 1995 issue of Flex and describes a supplement that contains ornithine alpha-ketoglutarate, keto-isocaproate, glutamine, and alphaketoglutarates and that is designed to "help promote muscle protein synthesis and growth"; "build[] thick, dense muscle mass"; and accelerate muscle recovery when taken mixed with water after weight-training. The ad urges athletes to look for the product at "fine health food stores" and gyms or to write for a free catalog, and it offers a free training video with purchase. The Professional Protein ad appeared the next year in the June 1996 issue of Flex. This ad describes a supplement that contains arginine aspartate, ornithine-alpha-ketoglutarate, alpha-ketoisocaproic acid, and glutamine and that is taken with water before and after training to increase muscle strength, size, and mass; to help muscles recuperate faster after exercise; and to "decrease[] the breakdown of muscle proteins" to "provide[] greater potential for post-workout recovery." The ad also describes how the product is made, including the four steps used to isolate the protein components from milk whey; lists a price of $24.99; states that the product is available at GNC and other health food stores or by phone; instructs the user on the amount to take; and offers a manufacturer's rebate of $5.00 for mailing in a coupon with proof of purchase before July 31, 1996.

The district court held that the ads established a public use and offer for sale under § 102(b), as they show an actual product and state that it is available for purchase in health food stores, gyms, or by catalog. The court determined that the ads disclose all of the limitations of the asserted claims, including each of the claimed chemical components as well as the stated function of oral administration to a human to speed muscle recovery. And the court held that, assuming they needed to be, the ads were enabled under § 102(b) because a person of skill in the art would, combining his or her knowledge with the ads' suggestions, consider them to be enabled despite their failure to give precise amounts for each chemical component contained in the product.

On September 24, 2008, the district court entered a consent judgment and order of dismissal disposing of all the parties' claims and counterclaims. Iovate timely appealed the district court's grant of summary judgment of invalidity. We have jurisdiction pursuant to 28 U.S.C. § 1295(a)(1).

DISCUSSION

We review the district court's grant of summary judgment de novo under the same standards applied by the district court. Enzo Biochem, Inc. v. Gen-Probe, Inc., 424 F.3d 1276, 1280 (Fed. Cir. 2005). Summary judgment is appropriate if there are no genuine issues of material fact and the moving party is entitled to judgment as a matter of law. Fed. R. Civ. P. 56(c). Patents enjoy a presumption of validity, 35 U.S.C. § 282 (2006), and a party seeking to invalidate a patent must overcome this presumption by facts supported by clear and convincing evidence. Bristol-Myers Squibb Co. v. Ben Venue Labs., Inc., 246 F.3d 1368, 1374 (Fed. Cir. 2001). While the district court's decision and the parties' arguments discuss three of the grounds listed in § 102(b)— printed publication, public use, and on sale—we need affirm the district court's decision on only a single ground, and we conclude that the Professional Protein advertisement clearly constitutes an anticipatory printed publication.[ 3 ]

Section 102(b) provides that "[a] person shall be entitled to a patent unless . . . the invention was . . . described in a printed publication in this or a foreign country . . . more than one year prior to the date of the application for patent in the United States." 35 U.S.C. § 102(b). To qualify as a printed publication, the Professional Protein ad must have been disseminated or otherwise made accessible to persons interested and ordinarily skilled in the subject matter to which the ads relate prior to the critical date. Kyocera Wireless Corp. v. Int'l Trade Comm'n, 545 F.3d 1340, 1350 (Fed. Cir. 2008). Here the parties do not dispute that the Professional Protein ad was published in Flex and that the magazine was accessible to those interested in the art of nutritional supplements prior to November 13, 1996. To be anticipatory, the ad must also describe, either expressly or inherently, each and every claim limitation and enable one of skill in the art to practice an embodiment of the claimed invention without undue experimentation. In re Gleave, 560 F.3d 1331, 1334 (Fed. Cir. 2009).

A. Disclosure of Each and Every Claim Limitation

On appeal, Iovate argues that there are genuine issues of material fact regarding whether the Flex ads disclose all the limitations of the asserted '287 patent claims and, specifically, whether the Professional Protein ad discloses an effective method of "enhancing muscle performance or recovery from fatigue."[ 4 ] Iovate points to the testimony of its expert, Dr. Ivy, who opined that the Mass Fuel ad's disclosure of "promot[ing] muscle synthesis and growth" is not synonymous with "enhancing muscle performance" and that the Professional Protein ad's general concepts of muscle "recuperation" and "post-workout recovery" do not address the claim term enhancing "recovery from fatigue" as construed to mean "increasing muscle performance after muscle performance has been decreased by exercise" but rather as recovery from one workout to the next. Furthermore, according to Dr. Ivy, those skilled in the art do not ordinarily rely on advertisements in muscle magazines to prove the effectiveness of a nutritional supplement because of the lack of scientific testing and the existence of false advertising in the industry.

BSN responds that the claim preamble is either non-limiting or expresses only the purpose for which the composition is taken, not a functional or effective result. Specifically, BSN points to the fact that the claims (1) recite a "method for" rather than a "method of enhancing muscle performance or recovery from fatigue"; (2) are not limited to "an effective amount" or any particular range, amount, or concentration of ingredients; and (3) do not include a step in which the intended effect is either measured or achieved. Furthermore, BSN contends, there is no genuine issue of material fact that both prior art supplements were advertised for exactly the same purpose as claimed in the '287 patent.

We agree with BSN that the Professional Protein ad discloses each and every limitation of the claims asserted by Iovate. There is no dispute that the Professional Protein ad discloses a composition comprising a cationic or dibasic amino acid (ornithine) and a ketoacid (alpha-ketoglutarate) as well as the additional limitations found in claims 2 (glutamine), 5 (alpha-ketoisocaproic acid), 7 (arginine), 8 (conjugated amino acid and ketoacid, here ornithine-alpha-ketoglutarate), 9 (administered orally), and 18 (used on a human). It is also undisputed that the ad discloses the administration of the nutritional supplement for the purpose of enhancing muscle performance or recovery from fatigue (by building muscle strength, promoting muscle growth, and achieving faster recuperation and post-workout recovery).

To avoid anticipation, Iovate relies on conclusory expert testimony and attempts to increase the specificity of the language used in the claims' preamble. But even assuming that the preamble limits the claims, there is no evidence that those skilled in the art of nutritional supplements used the term "enhancing muscle performance"—and thus "increasing the ability of muscle to maintain required or expected force or power output"—to exclude increasing muscle strength. Such an argument borders on the frivolous. In fact, both the patent specification and Iovate's infringement allegations refer to muscle strength as a proxy for this term. Specifically, the specification describes the invention as directed to "methods and compositions for enhancing muscle performance . . . [and m]ore specifically . . . a unique metabolic intervention to improve athletic dynamic muscle strength and muscle work." '287 Patent col.5 l.66—col.6 l.3 (emphasis added). And Iovate repeatedly includes BSN's advertising claims of enhancing muscle strength to support its allegations of infringement by BSN's products. See Bristol-Myers, 246 F.3d at 1378 ("[I]t is axiomatic that that which would literally infringe if later anticipates if earlier."). Moreover, although only one of the stated purposes needs to be disclosed for anticipation, we also can discern no error in the district court's finding that the Professional Protein ad's statements regarding faster post-exercise muscle recuperation and recovery are synonymous with "increasing muscle performance after muscle performance has been decreased by exercise," especially given the absence of any time limit for recovery in the claims.

Iovate also seeks to avoid anticipation by reading an effectiveness requirement into the preamble, which, it argues, the ads fail to disclose. But the '287 patent claims do not restrict the administration of the claimed amino acid and ketoacid composition to any specific dosage or amount, or even an "effective amount." The claims also do not require any further measurement or determination of any result achieved by administering the claimed composition. Thus, the ad's disclosure of a certain composition taken for a certain purpose suffices for the purpose of anticipation. Bristol-Myers, 246 F.3d at 1378; see also Gleave, 560 F.3d at 1336 ("[W]here the claims themselves do not require a particular activity, we have no call to require something more from the anticipating reference."). But even if the claims did require an effective amount, the Professional Protein ad instructs the reader that "active athletes need up to 2.0 g protein per 1 kg of body weight daily" and that Professional Protein should be taken once, two to three hours before and once about one hour after exercise. And, according to the users quoted in the ad, "I rely on Professional Protein as I strive to increase strength and size" and "I take [Professional Protein] one hour before my workout, and it . . . helps me recuperate faster from my workouts." Thus, regardless of any questions about false advertising, the ad teaches that taking a supplement containing the claimed ingredients as advertised is effective for increasing muscle performance and recovery after exercise. As such, we find that the Professional Protein ad discloses each and every claim limitation as a matter of law.

B. Enablement

We next consider whether the Professional Protein ad enabled one of skill in the art to practice an embodiment of the claimed invention in June of 1996. Iovate argues that the district court erroneously focused on whether a person of ordinary skill in the art could have made the advertised supplements rather than the claimed invention. Furthermore, Iovate contends, the record lacks any evidence that the ad taught a skilled artisan how to make a composition effective for enhancing muscle performance or recovery from fatigue because the ads lack any guidance on appropriate ingredient dosages.

BSN responds that because the claims are not directed to any particular concentrations, ratios, or percentages, one of skill in the art could practice the invention by buying the individual ingredients, or more simply the product itself, and administering them as directed by the ad for the purposes recited. BSN argues in the alternative that determining the relative amounts and dosages of the disclosed compounds would not amount to undue experimentation.

We agree with BSN that all one of ordinary skill in the art would need to do to practice an embodiment of the invention is to mix together the known ingredients listed in the ad and administer the composition as taught by the ad. We have already rejected Iovate's argument that the claims require administering an effective amount of the claimed composition. But even if the claims did require an effective amount, one of skill in the art would have been able to determine such an amount based on the ad and the knowledge in the art at the time. Again, the ad teaches the amount of protein an active athlete needs per day per kilogram of body weight and that Professional Protein should be taken once before and once after exercise. In addition, the '287 patent specification lists numerous pre-1996 publications that teach acceptable clinical dosages of the two claimed components. '287 Patent col.8 ll.21-53. It also lists pre-1996 publications that teach the effects of the components' administration on humans, including, for example, (1) a dietary intervention with analogs of ketoacids and diabasic amino acids that aids patients with eroding muscle mass, id. col.2 ll.50-58; and (2) ketoacid/amino acid complexes that, inter alia, improve muscle trauma recovery time and alter muscle protein synthesis following exercise, id. col.2 l.65-col.3 l.10. Thus, contrary to Iovate's assertions, the district court correctly concluded, as do we, that a person of skill in the art, combining his or her knowledge of the art with the advertisement's suggestions, would have considered the advertisement to be enabled. See Bristol-Myers, 246 F.3d at 1379.

Because no reasonable fact-finder could conclude other than that the Professional Protein ad discloses each limitation of the claimed method in an enabling manner, it qualifies as a printed publication that invalidates the asserted claims.

CONCLUSION

The Professional Protein advertisement constitutes an anticipatory printed publication under § 102(b) that invalidates the asserted claims of the '287 patent. We therefore affirm the district court's grant of summary judgment in favor of BSN.

AFFIRMED

MAYER, Circuit Judge, concurring.

I join the opinion of the court. I also believe the products were on sale more than one year before the critical date as contemplated by 35 U.S.C. § 102(b).

lauantai 21. marraskuuta 2009

Myös kalsiumlisä nostaa urheilijoiden testotasoa

Kirjoitin juuri sinkkilisän vaikutuksesta painijoiden testosteronitasoihin. Samainen tutkimusryhmä selvitti viime vuonna myös kalsiumlisän vaikutuksia urheilijoiden testosteronitasoihin (Cinar ym. 2008). Annos oli tälläkin kertaa varsin suuri eli 35 mg per painokilo vuorokaudessa (80-kiloiselle henkilölle 2,8 g). Nähtävästi Turkissa ollaan hieman liberaalimpia ravintolisien suhteen. Anyway, tulokset osoittivat, että kalsiumlisä nostaa vapaan, biologisesti aktiivisen testosteronin määrää veressä. Tutkijat spekuloivat, että kalsium lisää kivesten sensitiivisyyttä LH:lle ja FSH:lle.

"Our results show that training results in increased testosterone levels in athletes and that the increase is greater if accompanied by calcium supplementation, which may be useful for increasing overall athletic performance", päättelivät tutkijat.

Pysy kuulolla..

..sillä runsaasti mielenkiintoisia uusia tutkimuksia (ja hieman vanhempiakin) löytyi sieltä sun täältä. Ensi viikolla blogissa juttua mm. seuraavista aiheista:

- Erikoisaminohappo, joka lisää testotasoa kolmanneksella

- Luontoäidin oma "klenbuteroli"

- Luontoäidin oma "klomidi"

- Steroidikäyttäjän mysteerinen kuolema

- 4 % kehonrakentajista saa raivareita vankan testosteronikuurin aikana

- Oikea geeni sallii testosteronin käytön ilman käryä

jne.

Mega-annos sinkkiä nostaa testosteronitasoa


Törmäsin juuri vuonna 2006 julkaistuun tutkimukseen, jossa selvettiin sinkkilisän vaikutuksia kokeneiden painijoiden testosteronitasoihin. Sinkkiä otettiin neljän viikon ajan erittäin suuria määriä eli 3 mg painokiloa kohden vuoro-kaudessa. Näin ollen 80-kiloinen jamppa sai 240 mg (!) sinkkiä päivässä. Vapaan, biologisesti aktiivisen testosteronin määrä veressä oli hulppeat 40 prosenttia korkeammalla sinkkiä käytettässä. Sinkkilisä vaikutti edullisesti myös kilpirauhashormoneihin. Ilman sinkkiä samanlainen kuormitus tiputti painijoiden testosteroni- ja kilpirauhashormonitasoja. Tutkimuksessa ei ollut mukana kahta koehenkilöryhmää, vaan samaisen ryhmän arvoja verrattiin sinkin kera tai ilman.

Näin suurten sinkkimäärien pitkäaikainen käyttö EI ole turvallista. Tällaisia annoksia voidaan käyttää maksimissaan vain muutamia viikkoja äärimmäisen kovien harjoitusjaksojen aikana estämään testosteroni- ja kilpirauhashormonitasojen laskua. "Findings of our study demonstrate that exhaustion exercise led to a significant inhibition of both thyroid hormones and testosterone concentrations, but that 4-week zinc supplementation prevented this inhibition in wrestlers. In conclusion, physiological [sic] doses of zinc administration may benefit performance", päättelivät tutkijat.

Kohtuullinen kofeiininsaanti EI vaikuta nestetasapainoon


Kahvinjuontiin on kautta historian liitetty voimakkaita nautinnon mutta myös syyllisyyden tuntemuksia. Eräs voimakkaimmista urbaanilegendoista on ollut epäilys kahvin nestehukkaa aikaansaavasta vaikutuksesta. Kahviin assosioituu vahvasti mielikuva kofeiinista, mutta kahvissa on satoja aktiivisia yhdisteitä. Kofeiinin osalta kahvissa on mm. voimakkaina puskuriaineina toimivia yhdisteitä, jolloin kahvista saatavan kofeiinin vaikutus jää heikommaksi kuin esimerkiksi energiajuomista saatavan puhtaan kofeiinin vaikutukset. KTL:n juomasuositusten (2008) laatijat suosittelevatkin nykyään kahvia osaksi suositeltavia juomia.

Kofeiinilla lyhytkestoinen vaikutus virtsaneritykseen

Klassisessa Robertsonin ym. (1978) tutkimuksessa esitettiin aikanaan kofeiinin lisäävän dehydraatiota. Tutkimuksessa seurattiin 250 mg:n kofeiinin kerta-annoksen vaikutusta 3 tunnin virtsaneritykseen verrattuna kontrolliin. Virtsaneritys lisääntyi kofeiinin nauttimisen jälkeen. Grandjeanin ym. (2000) tutkimuksessa sen sijaan selvitettiin kerta-annoksina annetun kofeiinin (114 mg tai 253 mg) ja veden vaikutusta 24 tunnin virtsaneritykseen. Toisin kun Robertsonin tutkimuksessa, virtsan volyymit olivat samat. Tutkimuksessa kofeiinia sisältävien ja kofeiinittomien juomilla ei ollut merkitsevästi eroavaa vaikutusta nestetasapainoon. Myös Passmoren ym. (1987) tutkimuksessa kofeiinin lyhytaikaista diureettista vaikutusta ei enää havaittu neljä tuntia sen nauttimisesta. Tutkimuksessa 350 mg:n kerta-annos kofeiinia lisäsi virtsaneritystä 3 h:ssa (Kuten Robertsonin datassa) verrattuna kontrolliin, mutta ero oli hävinnyt neljässä tunnissa.

Ei näyttöä pitkäaikaisvaikutuksista

Tutkimukset, joissa virtsankeräämisaika on lyhyt, voivat olla harhaanjohtavia. Kofeiinin diureettinen vaikutus näyttäisi kuitenkin olevan annosvasteinen – suurilla annoksilla diureettinen vaikutus voikin olla merkitsevä. Laajasti näkyvyyttä saaneessa Armstrongin (2002) tutkimuskatsauksessa, Maughanin ja Griffinin (2003) katsauksen ohella, johtopäätöksinä oli, että julkaistut tutkimukset osoittavat kofeiinin aikaansaavan lievää diureesia – samantasoista kuin vesi. Ei ole kuitenkaan näyttöä siitä, että kofeiini aikaansaisi esimerkiksi suorituskyvyn kannalta merkittäviä neste-elektrolyyttitasapainon muutoksia.

Näyttäisikin siltä, ettei kohtuullinen kofeiinin nauttiminen (n. 300-400 mg) vaikuta kehon hydraatiostatukseen (Ganion ym. 2007).


Lähde: Ravintomedia/Juuso Reinikainen

E-vitamiinilisä estää fyysisen kuormituksen aiheuttamaa oksidatiivista stressiä ja lihasmikrovaurioita


Brassitutkijat selvittivät vastikään julkaistussa tutkimuksessaan E-vitamiinilisän vaikutuksia oksidatiiviseen stressiin ja lihasmikrovaurioihin. Koehenkilöt laitettiin tekemään eksentristä lihastyötä eli ns. negatiivisia toistoja. Eksentrinen lihasstyö rasittaa erityisen kovasti lihassoluja. Tulokset osoittivat, että E-vitamiini vähentää oksidatiivista stressiä ja lihasmikrovaurioita. Sillä ei kuitenkaan ollut vaikutusta "tulehdusmittareihin".

Yhdessä Muscle Vitamin Paks -annospussissa on 400 IU:ta luonnollista E-vitamiinia. Se on riittävä määrä kovaakin harjoitteleville urheilijoille.

PS. Kuntosaliharjoitteen eksentrisellä osalla on merkittävä rooli lihaskasvussa (lihashypertofiassa). Näin ollen sitä ei pidä pitää minään "lepovaiheena", vaan ihan yhtä tärkeänä liikkeen osana kuin konsentrista vaihetta.

Runsasproteiininen ruokavalio säästää urheilijoiden lihasmassaa laihdutuksen aikana

Brittein saarelta ei kuulu lainkaan kummia. Birminghamin yliopiston liikuntatieteilijät nimittäin raportoivat, että runsasproteiininen ruokavalio (35 E% prodea) on kalorirajoituksen aikana ylivertainen "normidieettiin" (15 E% prodea) verrattuna - ainakin lihasmassan säilytyksen kannalta. Johtopäätös: "These results indicate that ~2.3 g.kg-1 or ~35% protein was significantly superior to ~1.0 g.kg-1 or ~15% energy protein for maintenance of lean body mass in healthy young athletes during short-term, hypoenergetic weight loss." Ei mitään uuttaa auringon alla.

Glutamiini, liikunta ja immuniteetti

Italialaistutkijoiden tuore katsausartikkeli pureutui fyysisen kuormitukseen ja glutamiinimetaboliaan. Glutamiini on tärkeä polttoaine immuunijärjestelmän nopeasti jakautuville soluille. Lisäksi se toimii glukoneogeneesin eli glukoosin uudis-tuotannon lähtöaineena maksassa. Kova kuormitus aiheuttaa glutamiinin "puutosta" kahdella tapaa: 1) glutamiinin synteesi vähenee; ja 2) glutamiinin sisäänotto maksaan ja immuunijärjestelmän soluihin lisääntyy. Harjoituksen jälkeinen glutamiinin puutos näyttäisi olevan yhteydessä heikentyneeseen immuniteettiin. Kevyt liikunta vaikuttaa päinvastaisesti eli elimistön glutamiinistatus paranee. Loppukaneettina oli, että glutamiinilisä voi tehostaa immuunijärjestelmän toimintaa kovan urheilusuorituksen jälkeen.

Suosittelen ottamaan 10 grammaa glutamiinia ennen ja jälkeen kovan harjoituksen. Parin gramman annokset ovat yhtä tyhjän kanssa. Pienillä annoksilla ei pystytä nostamaan suuren verenkierron glutamiinipitoisuuttaa ja sitä myötä saamaan aikaiseksi systeemistä vastetta. Rottatutkimuksissa on annettu jopa gramma per painokilo, mikä vähentää fyysisen kuormituksen aiheuttamaa tulehdustilaa ja lihasmikrovaurioita - tai ainakin niiden biomarkkereita (prostaglandiini-E2, TNF-alfa, kreatiinikinaasi). Näistä jälkimmäinen on klassinen lihasmikrovaurion osoittaja (kreatiinikinaasi virtaa ulos lihassoluista vaurion yhteydessä), kun taas prostaglandiini-E2 ja tuumorinekroositekijä-alfa (TNF-alfa) ovat eräänlaisia "tulehdusmittareita". TNF-alfaa salpaavia lääkeaineita (TNF-salpaajat) käytetään muun muassa nivel- ja selkärankareuman hoidossa. Prostaglandiini E2 välittää tulehdusreaktioita, kuumetta ja kipua.

Suomen edullisin, lääkelaatuinen glutamiinivalmiste verkkokaupassa: GLNPure 2 kg 37,24

Proteiinilla terästetty vähähiilarinen urheilujuoma yhtä tehokasta kuin runsashiilarinen urheilujuoma


Mielenkiintoinen tutkimus ilmestyi juuri Journal of Strength and Conditioning Research -tiedelehdessä. Teksasin yliopiston tutkivat havaitsivat, että vähähiilarinen urheilujuoma on yhtä tehokasta aerobisen kapasiteetin kannalta kuin runsashiilarinen, kun mukaan nakataan hieman proteiinia. Perinteinen urheilujuoma sisälsi 6 % hiilareita ja proteiinilla rikastetut juomat sisälsivät 3 ja 4,5 % hiilareita ja 0,75 ja 1,15 % proteiinia. "Thus, adding [protein] to a low-calorie [carbohydrate] sports drink may be an effective strategy to enhance aerobic capacity while limiting carbohydrate and caloric consumption", päättelivät tutkijat.

Sikainfluenssan tartuntavaara vaanii rokotusjonoissa
Lääkäri Antti Heikkilän mukaan hölmöintä, mitä influenssakaudella voidaan tehdä, on juuri se mitä parhaillaan tehdään; seisotutetaan ihmisiä rokotusjonoissa. Sikainfluenssan hoitoon käytettävä Tamiflu on puolestaan hänen mielestään täysin tehoton lääke.

− Koko rokotusruljanssi on farssi. Jos ajatellaan yleisvaarallista tautia, parasta olisi, että ihmiset pysyisivät kotona eivätkä jonottaisi rokotuksia täyteen ahdetuilla terveysasemilla, lääkäri Antti Heikkilä sanoo.

Toisaalta hänen mukaansa sikainfluenssa ei ole sen vaarallisempi kuin tavallinenkaan influenssa, joten sen tarttumista ei tarvitse pelätä. Kukaan tuskin kuitenkaan ehdoin tahdoin tartuntaa haluaa, ja sen välttämiseksi olisikin syytä pysyä poissa terveysasemilta ja apteekeista, joissa sairastuneisiin törmää suurella todennäköisyydellä.

D-vitamiinia ja yskänlääkettä

Heikkilä suosittelee sikainfluenssan ennaltaehkäisyyn D-vitamiinia. Sitä kannattaisi hänen mukaansa nauttia flunssakaudella reilusti yli virallisten suositusten, jopa viisinkertainen määrä. Yliannostusta ei kuulemma tarvitse pelätä, sillä käytännössä D-vitamiinin yliannostuksiin ei ole törmätty.

− D-vitamiinilla on selvä ennaltaehkäisevä vaikutus, mutta siitä on hyötyä sairastuneellekin.

Jos tauti kuitenkin iskee, tärkein hoitomuoto on Heikkilän mukaan lepo. Lisäksi hän suosittelee nauttimaan heti ensi oireiden ilmaannuttua N-Asetyylikysteiiniä sisältävää, ilman reseptiä myytävää, limaa irrottavaa yskänlääkettä.

− N-Asetyylikysteiinillä on huomattava keuhkokomplikaatioita ehkäisevä vaikutus. Tamiflu sen sijaan on tehoton lääke, johon liittyy huomattavia riskejä, Heikkilä sanoo.


Lähde: MTV3/Studio55

keskiviikko 18. marraskuuta 2009

Soijaproteiinin syönti turvallista


Soija on korkealuokkainen proteiinien lähde

Soijalla on tuhansien vuosien historia Aasian ruokaperinteissä. Nykyään soijapohjaiset tuotteet valtaavat myös länsimaalaista ruokakulttuuria ja tuotemarkkinoita. Soija on löytänyt tiensä myös urheiluravitsemusmarkkinoille, sillä soijalla on ns. täydellinen aminohappoprofiili eli se sisältää kaikkia välttämättömiä aminohappoja. Soijaproteiinien nauttiminen onkin osoittautunut urheiluravitsemusasetelmissa kustannustehokkaaksi tavaksi kasvattaa lihasmassaa.

Soijan kasviestrogeenit huolenaiheina

Soijaan on suhtauduttu myös epäilevästi, sillä soijan on epäilty vaikuttavan epäedullisesti urheilijoiden kehon koostumusta muokkaavien sukupuolihormonien tuotantoon. Syyksi on epäilty soijan sisältämiä kasviestrogeeniyhdisteitä kuten isoflavoneja. Ne ovat yhdisteitä, jotka tarttuvat elimistössämme samoihin reseptoreihin kuin estrogeenit eli naissukupuolihormonit. Kasviestrogeenit ovat kasviperäisiä yhdisteitä, jotka muuttuvat elimistössä suolistobakteerien avulla yhdisteiksi, joiden rakenne muistuttaa estrogeenin rakennetta ja joilla on lievä estrogeenin kaltainen vaikutus. Osassa eläintutkimuksia soijasupplementaatio onkin vaikuttanut hedelmällisyyteen ja sukupuolihormonien tuotantoon. Näistä rottatutkimuksista on kuitenkin pitkä matka ihmisravitsemukseen. Mikä olennaista, niissä on syötetty kasviestrogeneejä jopa 10-kertaisina pitoisuuksina verrattuna tyypilliseen saantiin ravinnosta tai supplementeista. Lisäksi kasviestrogeenien negatiivisille vaikutuksille altistumisen on epäilty olevan myös geneettistä.

Uusi meta-analyysi ei tue kasviestrogeeniepäilyksiä

Vielä painossa oleva tuore meta-analyysi tarjoaa huojentuneita sanoja soijaa syöville liikkujille. Meta-analyysiin sisällytettiin viisitoista kontrolloitua ihmistutkimusta ja tarkasteltiin erityisesti soijaproteiinin tai soijan sisältämien isoflavonien vaikutuksia sukupuolihormoneihin. Seerumista mitattavia suureita olivat seerumin testosteroni, vapaa biologisesti aktiivinen testosteroni, sukupuolihormoneja sitova proteiini SHBG ja ns. vapaita androgeenejä kuvaavaan indeksi (FAI). Meta-analyysin tuloksena soijaproteiinin tai isoflavonien saannilla ei ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta sukupuolihormonipitoisuuksiin, riippumatta tilastollisesta mallista. Tutkimustulosten perusteella säännöllinen mutta kohtuullinen soijaperäisten ainesosien saanti on turvallinen tapa rakentaa terveyttä edistävä ja liikkujan tavoitteita tukeva ruokavalio.

Kasviestrogeenejä muualtakin kuin soijasta

Soijaan liittyvä hysteria on ollut kohtuutonta, sillä soijalla on kotimaisessa ruokavaliossa melko vähäinen rooli kasviestrogeeneille altistumisessa. Soijan käyttö on meillä vähäistä ja lignaanit ovat tärkeimmät kasviestrogeenit kotimaisessa ruokavaliossa. Niitä on paljon kasviksissa, hedelmissä, marjoissa ja täysjyväviljassa. Soijan genisteiinin ja daidzeiinin merkitys on varsin vähäinen, joskin voi soijaa syövällä korostua. Fytoestrogeenien on samaisen hormonaalisten vaikutuksen vuoksi epäilty lisäävän naisilla rintasyövän riskiä, mutta käytännössä näyttö kasviestrogeenien vaikutuksesta syöpäriskeihin on ollut jopa käänteinen tai epäselvä. Tässäkään ravitsemusaiheessa yksidimensionaalinen malli ei ole mielekkäin tapa tarkastella ravinnon hyöty- ja haittariskejä.

Fytoestrogeeninen hormonaaliset vaikutukset ovat vielä melko vähän tutkittuja, mutta tähänastiset ihmistutkimukset eivät anna esimerkiksi urheilijoille mitään syytä säästää soijaproteiinien nauttimisessa. Epäilykset ovatkin nousseet lähinnä epärealistisista eläintutkimuksista. Hera on osoittautunut erinomaiseksi kehon koostumuksen muokkaajaksi, mutta etenkin vegaaniruokavalioissa soija puolustaa paikkaansa.


Lähde: Ravintomedia/Juuso Reinikainen

Kohtuullinen annos proteiineja tukee lihasmassan kasvua

Riittävä laadukkaiden proteiinien nauttiminen on lihaskasvun kannalta välttämätöntä. Urheiluravitsemustutkimuksissa lihaskasvupotentiaalia kuvataan usein proteiinisynteesin mittaamisen kautta. Tunnetusti proteiinisynteesiä stimuloivat voimakkaimmin välttämättömät aminohapot. Varsinaista lihaskasvua aikaansaadaan kuitenkin säätelemällä mm. sekä proteiinien synteesiä että niiden hajotusta.

Tiedejulkaisu Journal of the American Dietetic Association esittelee tutkimuksen, jossa laadukkaiden proteiinienlähteiden kohtuullinen nauttiminen oli lihasmassan kasvua kuvaavien vasteiden kannalta hyödyllisintä. Tutkimuksessa tarkasteltiin kerta-annoksena nautitun korkealuokkaisen proteiininlähteen vaikutuksia lihasmassan kasvusta enteilevään lihasproteiinisynteesiin. Tutkimus koostui 34 koehenkilön testiryhmästä (17 nuorta, 35-(+-3)vuotiasta, 17 varttuneempaa, 68-(+-2)vuotiasta). Tutkimuksessa koehenkilöt nauttivat yön yli kestäneen paaston jälkeen joko 113 gramman tai 340 gramman naudanfilepihvin. Täten he saivat näistä kahdesta annoksesta joko 30 grammaa proteiineja joista 10 g välttämättömiä aminohappoja, tai 90 grammaa proteiineja joista 30 g välttämättömiä aminohappoja.

Proteiinisynteesitasot eivät eronneet kahden erikokoisen proteiiniannoksen välillä, eivätkä olleet myöskään riippuvaisia iästä. Kummatkin proteiiniannokset lisäsivät proteiinisynteesitasoa noin 50 %. Aiemmissa tutkimuksissa onkin havaittu, että jo noin 5-10 g annostus välttämättömiä aminohappoja stimuloi proteiinisynteesiä merkitsevästi, eivätkä tätä suuremmat annokset kasvata proteiinisynteesitasoa tästä lineaarisesti - jos ollenkaan.

Tutkijat summaavat:

“In summary, a large (340 g) serving of lean beef increases mixed muscle protein synthesis by approximately 50% in both young and elderly subjects. However, a moderate- size portion (113 g) represents an equally effective and more energetically efficient means of stimulating muscle protein synthesis than the threefold larger serving. We suggest that instead of a single, large protein-rich meal, ingestion of multiple moderate-sized servings of high-quality protein-rich foods over the course of a day may represent an effective means of optimizing the potential for muscle growth while permitting greater control over total energy and nutrient intake.”

Proteiiniannosten vaikutuksia proteiinisynteesiin on useimmiten tutkittu erilaisilla urheiluravinteilla. Tutkimus on niitä harvoja käytännön sovellutuksia, joissa proteiininlähteenä sovellettiin kiinteää, tavanomaista mutta korkealuokkaista proteiinienlähdettä, kuten lihaa. Tutkimuksessa se, mikä jo tiedettiin urheiluravinteiden parista, vietiin käytäntöön tavanomaisia elintarvikkeina. Tutkimus oli kuitenkin jälleen paastoasetelma, ja harvemmin aterioidaan pelkillä proteiinlähteillä kuten lihalla. Tutkimus ei myöskään tarkastellut ateriointitiheyden vaikutuksia proteiinisynteesiin, saati ajoitusta liikunnan yhteydessä nautittuna. Tutkimuksessa ei muutoinkaan tarkasteltu proteiinien hajotusta, vaan vain proteiinisynteesitason kasvua. Lihasproteiinien nettotasapainoon vaikuttavat kuitenkin sekä proteiinisynteesin aktivointi että lihasproteiinien purkamisen inhibointi, joten tutkimus antaa osviittaa lähinnä lihasproteiinisynteesin aktivointikeinoista.

Tutkimus osoittaa, että nauttimalla kohtuullisia annoksia korkealuokkaisia proteiineja kiinteistä elintarvikkeista, voidaan tehokkaasti tukea lihasmassan kasvua tukevia mekanismeja.


Lähde: Ravintomedia/Juusto Reinikainen

Mansikka HydroISO:n maistatukset


Mansikanmakuisen HydroISO:n maistatukset kuntosaleilla alkavat tänään Oulun Kunnon Paikassa klo 16:00. Jaossa myös alennuskuponkeja yms. Jos haluat esittelyn omalle salillesi, laita mailia hannapa@gmail.com

PS. Tämä on ehkä tämän planeetan parhaimman makuinen sokeriton mansikkaprode.

tiistai 17. marraskuuta 2009

Huippuedullisia labratestejä Oulussa

Olen ilmeisesti asunut luolassa, sillä vasta tänään sain tietooni, että OYSissa sijaitseva Medieco Oy:n labra (tunnetaan myös nimellä Sai-Invest) tarjoaa todella edullisia laboratoriopalveluja yksityisasiakkaille joko lääkärin lähetteellä tai ilman lähetettä. Vain isotooppitutkimuksiin tulevilta he edellyttävät lääkärin lähetteen. Sai-Invest laboratorion palvelut ovat kenen tahansa käytettävissä. Laboratorionäytteet ottaa ja analysoi Oulun yliopistollisen sairaalaan laboratorio, joten analyysien luotettavuus on niin hyvä kuin se ylipäätänsä voi olla.

Käyntiosoite: Kajaanintie 50, 90220 Oulu. Näytteenotto sijaitsee OYS:n kirurgian klinikan näytteenottopisteessä K3, jonne sisäänkäynti ovesta A2:1

Ajanvaraus: Ajanvaraukset numerosta (08) 315 4479 arkisin klo 8:00-15:00.

Kertokaa näytteenotossa olevanne Sai-Invest laboratorion asiakas. Analyysitulokset postitetaan asiakkaan ilmoittamaan osoitteeseen. Tutkimukset maksetaan näytteenoton yhteydessä joko käteisellä tai pankkikortilla. Tutkimuksista perittävät maksut eivät oikeuta Kelan sairausvakuutus-korvaukseen.

Katso yleisimpien labratestien hinnat napsauttamalla tästä. Myös harvinaisempia testejä tehdään edullisesti. Esimerkiksi aktiivisen D-vitamiinin analyysi maksaa vain 28 euroa.

maanantai 16. marraskuuta 2009

2 x HydroISO + 1 x Urasibol


Osta kaksi purkkia mansikka HydroISO:a ja saat kaupan päälle ilmaisen Urasibolin! Tarjous on voimassa rajoitetun ajan. Siirry verkkokauppaan klikkaamalla tästä.

D-vitamiini, sydäntaudit, aivohalvaus ja kuolema

Jälleen uusi raportti vahvistaa käsitystä, jonka mukaan D-vitamiini ehkäisee sydäntauteja, aivohalvausta ja ennenaikaista kuolemaa. Tämä amerikkalainen yli 27 000 ihmisen seuruututkimus tukee Suomen Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ja itävaltalaisen Grazin yliopiston äskettäin ilmestyneitä julkaisuja. D-vitamiinin tarve on ilmeisesti paljon suurempi – noin 100 mikrogrammaa päivässä – kuin nykyinen saantisuositus 7,5 mikrogrammaa.

Heart Institute at Intermountain Medical Center (Salt Lake City, USA) julkaisi uuden tutkimusraportin tänään 16.11.2009 Amerikan Sydänliiton konferenssissa Orlandossa (American Heart Association's Scientific Conference, Orlando, Florida). Instituutti mittasi 27 686 yli 50-vuotiaan henkilön seerumin D-vitamiinin (25-OHD) pitoisuuden ja seurasi yli vuoden heidän mahdollisia sairastumisiaan ja kuolemantapauksia. Seurannan alussa näillä ihmisillä ei ollut tiedossa olevaa sydän- eikä verisuonisairautta.

Aineisto jaettiin kolmeen ryhmään 25-OHD:n perusteella: normaali (> 75 nmol/l), matala (37–75 nmol/l) ja hyvin matala (< 37 nmol/l). Matalimman ryhmän riski kuolla vuoden kuluessa on 77 % suurempi kuin normaalipitoisuuden ryhmällä. Vastaavasti sepelvaltimotaudin riski oli 45 % ja aivohalvauksen riski 78 % suurempi. Matalimmassa ryhmässä oli kaksinkertainen riski saada sydämen vajaatoiminta.

"Tämä tutkimus on ainutlaatuinen, koska D-vitamiinin puutteen ja sydän- ja verisuonitautien välistä yhteyttä ei ole vielä varmistettu", sanoo tohtori Joseph Brent Muhlestein, sydäntutkimuslaitoksen johtaja. Hän uskoo D-vitamiinilisän ehkäisevän sydäntauteja ja pelastavan ihmishenkiä. Hän korostaa, että tutkimus tehtiin Utahin osavaltiossa, jossa väestö polttaa vähän tupakkaa ja käyttää vähän alkoholia, joten näiden sekoittavien tekijöiden merkitys oli vähäinen. Tulos viittaa D-vitamiinin huomattavaan suojavaikutukseen sydäntaudeissa. "Tulokset olivat hyvin yllättävät ja ne ovat erittäin tärkeät", kommentoi epidemiologi Heidi T. May samasta tutkimuslaitoksesta.

"Yli 50-vuotiailla jo vähäinenkin D-vitamiinin vajaus liittyy sepelvaltimotautiin, sydämen vajaatoimintaan, aivohalvaukseen ja kuolemaan", May tulkitsee. "Tämä on tärkeää, sillä D-vitamiinin puute on helppo hoitaa kuntoon. Jos D-vitamiini voi vähentää sydän- ja verisuonitautien riskiä, sillä voi olla huomattava merkitys kansanterveydelle ja ihmisten elämisen laadulle", hän lisää.

Muhlestein huomauttaa, että tämä tutkimus oli vain havainnoiva (observational), eikä siinä annettu D-vitamiinilisiä, joten tulokset eivät osoita varmaa syysuhdetta D-vitamiinin ja sydäntautien välillä. Mutta ne antavat taatusti aihetta ravintolisätutkimusten tekemiseen, hän lisää.


Lähde: Biovita

sunnuntai 15. marraskuuta 2009

Mansikka HydroISO


HydroISO - The Ultimate Combination of Taste and Performance!

Mitä mansikanmakuinen HydroISO sisältää ja millaisessa pakkauksessa sitä myydään?

Mansikanmakuisen HydroISO:n ainesosat ovat entsymaattisesti hydrolysoitu heraproteiini-isolaatti, soijalesitiini (emulgointiaine), luontainen mansikka-aromi, punajuurijauhe (väriaine) ja sukraloosi (makeutusaine). Soijalesitiini tekee jauheesta helposti nesteeseen liukenevan.

Mansikanmakuisen HydroISO:n keskimääräinen ravintosisältö per 100 g: proteiinia 89,5 g, hiilihydraatteja 1,3 g ja rasvaa 1 g.

HydroISO:a myydään 1,8 kg:n muovipurkissa. Purkissa on 30 g:n mittalusikka. Yhdessä tukkulaatikossa on 6 purkkia.

Miten HydroISO eroaa halvoista heraproteiinivalmisteista?

Ensinnäkin, HydroISO on ristivirtaukseen perustuvalla mikrosuodatuksella (CFM) puhdistettua heraproteiini-isolaattia, joten sen proteiinipitoisuus on erittäin korkea (n. 90 %). Vastaavasti laktoosin ja rasvan määrä on minimaalinen. Toiseksi, HydroISO on entsymaattisesti hydrolysoitu (esipilkottu), joten elimistö hyödyntää sitä erittäin nopeasti ja tehokkaasti. Näin ollen HydroISO soveltuu erityisen hyvin nautittavaksi ennen ja jälkeen harjoittelun.

Australialaistutkijat vertasivat hydrolysoidun heraproteiini-isolaatin ja kaseiinin (maidon pääasiallinen proteiini) kokeneilla voimailijoilla kymmenen viikon harjoitusjakson aikana (Cribb et al. 2006). Tulokset osoittivat, että hydrolysoitu heraproteiini-isolaatti tehoaa paremmin voimaharjoittelun yhteydessä kuin kaseiini. Tarkkaan ottaen rasvattoman massan lisäys heraryhmässä oli noin 5 kiloa, kun se taas kaseiiniryhmässä oli alle kilon. Lihasvoiman kasvu oli myös heraryhmässä merkitsevästi suurempaa kuin kaseiiniryhmässä. Mielenkiintoista oli se, että heraryhmässä myös kehon rasvojen määrä väheni merkitsevästi (-1.5 +/- 0.5 kg vs. +0.2 +/- 0.3 kg).

Eikös proteiinihydrolysaatit maistu yleensä varsin pahalle?

Kyllä, mutta HydroISO:n valmistuksessa käytetään huippumodernia proliinispesifistä kitkeryydenpoisto-menetelmää, joka saa aikaiseksi neutraalinmakuista heraproteiinihydrolysaattia. Kyseinen menetelmä hyödyntää proliinispesifisiä ekso- ja endopeptidaaseja, sillä hydrolysaatin kitkerä maku johtuu lähinnä proliinitähteistä.

Tuotekehityslaboratoriomme työskenteli satoja tunteja erilaisten mansikka-aromien ja makeutusaineiden kanssa täydellisen makureseptin luomiseksi mahdollisimman luonnollisista raaka-aineista. Lopullinen versio sisältää juuri oikean määrän luontaista mansikka-aromia ja sukraloosia. Sukraloosi on keinotekoinen makeutusaine, jonka turvallisuus on dokumentoitu lukuisissa eläin- ja ihmiskokeilla. Itse asiassa sukraloosi ei ole kovinkaan keinotekoinen aine, sillä se valmistetaan pöytäsokerista (sakkaroosista). Emme myöskään halunneet käyttää keinotekoisia väriaineita, vaan lisäsimme jauheeseen hippusen punajuurijauhetta antamaan sille punaisen värin.

Mitä HydroISO EI sisällä?

HydroISO ei sisällä geenimanipuloituja raaka-aineita, hormonihoitoa saaneiden lehmien maitoa, gluteiinia, lisättyä sokeria, aspartaamia, keinotekoisia väriaineita tai keinotekoisia aromeja.

"HydroISO" ja "The Ultimate Combination of Taste and Performance" ovat Manninen Nutraceuticals Oy:n tavaramerkkejä.

perjantai 13. marraskuuta 2009

Häikäilemätöntä tuotepuffasta


Bodaus-lehdessä (7/2009) oli taas häikäilemätöntä tuotepuffasta:

"Itse olen huomannut sen, että ne [Urasibol, BetaPure ja Pro-CK) vain yksinkertaisesti toimivat paremmin kuin muut tuotteet."

Lue myös:
Häikäilemätön puffi

Hardcore Teamin jalkatreenit


"Kantapäiden alle lankku ja jalat yhteen. Ensimmäinen alasmeno tuntui samalla viimeiseltä. Jokainen toisto oli taistelua luovuttamista vastaan. En tiedä kumpi tuntui pahemmalta, alas meno vai punnertaminen ylös, sillä molemmat oli yhtä helvettiä! Jalat olivat kuin tulessa ja samalla tunnottomat! Omien toistojen jälkeen tehtyäni ensimmäisiä negatiivisia, psyyke petti hetkeksi ja löin lukot kiinni levätäkseni. Tämä oli virhe sillä rangaistuksena jouduin punnertamaan kaksi omaa toistoa kunnes jatkoimme siitä mihin jäimme. Vihdoin kuulin [Savolaisen] Maken äänen: “ok”. Vaikka ymmärsin sen sarjan päättymiseksi, epäröin hetken mielessäni sillä en halunnut enempää rangaistoistoja. Siirryttyäni pois laitteesta jalat pettivät samantien. Yökin ja yritin saada happea sekä etsiä asentoa missä olo olisi parempi. En keksi mitään kipua, tuskaa tai vastaavaa olotilaa, mikä kuvaisi tuota muutamaa minuuttia heti viimeisen sarjan jälkeen."
Harcore Team sivusto

keskiviikko 11. marraskuuta 2009

Metyylisulfonyylimetaani (MSM)
Metyylisulfonyylimetaani (MSM) eli orgaaninen rikki on muun muassa nivelten terveydelle tärkeä aine. Vuonna 2004 julkaistussa intialaistutkimuksessa verrattiin glukosamiinin, MSM:n ja glukosamiini-MSM -kombinaation vaikutuksia 118 lievästä tai keskivaikeasta polven nivelrikosta kärsivillä henkilöillä. Tämän satunnaisten, plasebokontrolloidun tutkimuksen koehenkilöt saivat 500 mg glukosamiinia, 500 mg MSM:ää, 500 mg glukosamiinia plus 500 mg MSM:ää tai tehotonta lumetuotetta kolme kertaa päivässä 12 viikon ajan. Tulokset osoittivat, että glukosamiini-MSM -yhdistelmää käytettäessä sekä kipua että tulehdusta lievittävä vaikutus alkoi nopeammin kuin muissa ryhmissä.

The Eagle Has LandedKippasin just lavallisen mansikanmakuista HydroISO:a noutomyymälän puolelle. Luulisi riittävän - ainakin täksi päiväksi. :-) Pari jamppaa kävikin jo hakemassa purkin. Niissä on muuten tällä hetkellä vielä hieman "kökön" näköiset etikettitarrat.

Mansikka HydroISO verkkokaupassa

tiistai 10. marraskuuta 2009

Uusia tuotteita


Pikapuolin tupsahtelee uunista ulos uutuustuotteita Manninen Nutraceuticals -tuoteperheeseen:

Pharma C - 100-prosettisen puhdas askorbiinihappojauhe

Taurine - 100-prosenttisen puhdas tauriinijauhe

maanantai 9. marraskuuta 2009

Mannisravinteita testissä


Musklefoorumilta poimittua:

"oorait, jatkoraportti time

nyt oon häikäilettömästi syöny tuota urasibolia, pro-ckoota ja beetta-alaniinia ja kerron tässä nyt näiden yhteisvaikutuksesta.

aloitetaan beetta-anaalista
söin sitä jo ennen näitä testijutskia ja mitään muuta havaittavaa vaikutusta en sillä huomannut kuin, että se pisti hikoiluttamaan ihan järkyttävästi ja sitten sen jännän kihelmöinnin iholla.

Sen jälkeen tuli testiin tuo urasibol ja pro-ck, jälkimmäinen ihan vahingossa. Alkuun huomasin vain sen virkeystason, jaksoi painaa reenit hyvin loppuun asti jne, vaikka kumpikaan ei ole piriste..tietääkseni.

Sen jälkeen aloin pikkuhiljaa huomaamaan sen, että domssit (se reenin jälkeinen lihaskipu) alkoivat laskea ja tässä urasibol lunasti lupauksensa. Nyt viimeisin viikko on näyttänyt siltä, että tuotteet ovat alkaneet potkia todenteolla, koska palautuminen on ollut aivan toista luokkaa kuin ennen. Domsseja ei tahdo tulla vaikka lihoille antaa minkälaista volyymirääkkiä, ajatus seuraavasta reenisessiosta tulee muutaman tunnin edellisen jälkeen mieleen jne. Eli ei ne mainospuheet paskaa olleetkaan. Ne niin paljon hypetetyt super fuuditkaan eivät tämmöisiin pysty...tai ehkä sitten jos niitä kaikkia kaataa rekkakontillisen suusta alas.

Alkuun itsekkin suhtauduin täysin skeptisesti näihin tuotteisiin "jaha, taas uus kusetus tyhmille potareille" koska lisäravinne markkinoilla liikkuu paljon ihan täyttä fuulaa ja sad but true, sillä fuulalla tehdään isoja rahoja.
Beetta-alaniini, pro-ck ja varsinkaan urasibol eivät ole fuulaa, vaan ihan 100 prosenttisen häikäilettömästi toimivaa tavaraa!

Urasibol on suuri apu pottailuun, ja täysin ostamisen arvoinen tuote! Uskon että kun kerran yhteisvaikutus näillä kolmella tuotteella, eli Pro-CK, urasibol ja beetta-alaniini, on tätä luokkaa, niin jo yksikin tuote näistä kolmesta tuo ison avun voimahommiin. Näitä tulen kyllä ostamaan, köyhänä vaan pitää laskelmoida, että milloin ostaa, että saa hyödyt optimoitua."

lauantai 7. marraskuuta 2009

Intialainen rohdostuote lisää koe-eläinten kehon painoa yhtä tehokkaasti kuin testosteroni?

Intiasta kuuluu kummia. Joku ihmerohdos, jota on käytetty Intiassa pitemmän aikaa lipidon tehostajana, lisää tuoreen tutkimuksen mukaan urosrottien kehon painoa suurinpiirtein yhtä tehokkaasti kuin testosteroni-injektiot. Oheisessa taulukossa Group I = kontrolliryhmä, Group III = rohdostuote oraalisesti ja Group V = testosteronipropionaatti ihon alle injektoituna 2 krt/vko. Rohdoksen ja testosteronin havaittiin stimuloivat myös eturauhasen kasvua ja lisäävän parittelu-intoa. Palaan tutkimuksen yksityiskohtiin huomenissa.

PS. Klikkaa taulukkoa saadaksesi sen näkymään valkoisella pohjalla.

Super-Lauantai 7.11. klo 14-18


Tämän viikon lauantaina eli siis 7.11. on noutomyymälässä Super-Lauantai klo 14-18. Kaikissa tuotteissa on voimassa 3+1 -tarjous, mikä ei ole makuspesifinen. 3+1 -tarjous ei kuitenkaan koske hintapommituksessa olevia tuotteita. Ajo-ohjeita noutomyymälään löydät täältä.

Mansikka HydroISO


Mansikka HydroISO:n toimitukset alkavat maanantaina. Kysyntää on ollut todella paljon, joten tuote saattaa jossain välissä loppua kesken.

HydroISO mansikka 1,8 kg verkkokaupassa

torstai 5. marraskuuta 2009

Savolaisen Maken nykykunto


Otettiin tänään Savolaisen Makesta muutamia posekuvia.. heh heh :D

Bodaus 6/2009: Urheiluravinnekatsaus


Edit 5.11.: Nyt noutomyymälässä jaossa ilmaiseksi ko. Bodaus-lehden numeroa. Jaossa on lisäksi saman lehtitalon muita lehtiä (mm. Ikäplus ja Lue!). Yksi ilmaislehti per asiakas. Kuten aiemmin mainitsin, MuscleMag-lehtiä on myös taas ilmaisjaossa. Käy hakemassa omasi pois! Ajo-ohjeita noutomyymälään löydät täältä.

Alkuperäinen kirjoitus:
Uusin Bodaus-lehti on viimein lehtipisteissä. Alla lehdessä ilmestynyt juttuni tuoreista urheiluravinnetutkimuksista. Myös Marko Savolaisen haastattelu mukana ja hintaa lehdellä vain rapiat kolme euroa (erikoishinta). Pieni asiavirhe oli muuten lipsahtanut allekirjoittaneen haastatteluun; lehden mukaan olin nimittäin saanut jo terveystiedon suoritettua. :) Ei siinä ihan noin lukenut, mutta oppiarvoni oli hieman väärin jutussa. Sinällään ihan mitätön asia, mutta korjasin virheen luonnokseen ja silti se on lehdessä. Terveystietoa opiskellaan lukiossa, ei lääketieteellisessä tiedekunnassa. Mutta nyt niihin ravinteisiin..


Glukosamiinisulfaatti huoltaa niveliä

Glukosamiinisulfaatti on kaikista tutkituin ja käytetyin ”nivelravinne”. Glukosamiinia esiintyy luonnostaan elimistössä mm. rustojen ja nivelpintojen rakenneosana. Japanilainen tutkimusryhmä julkaisi juuri uuden glukosamiinitutkimuksen International Journal of Molecular Medicine -tiedelehdessä. Koehenkilöinä oli jalkapalloilijoita, joiden nivelet laitettiin tutkimuksen ajaksi kovan rasituksen alle.

Tutkijat havaisivat, että glukosamiini vähentää tyyppi II:n kollageenin hajoamista sekä ylläpitää/stimuloi sen synteesiä. Tyyppi II:n kollageenia on runsaasti rustossa. Vaikutus kuitenkin hävisi nopeasti käytön lopettamisen jälkeen. Tämä on huono uutinen kuluttajille, mutta hyvä uutinen glukosamiinikauppiaille. Yhteenvetona voitaneen todeta, että glukosamiinia pitää käyttää melko lailla ympäri vuoden, jos sitä halutaan käyttää ennaltaehkäisevästi (poislukien ehkä keveimmät harjoitusjaksot). Kookkaalle urheilijalle sopiva päiväannos ennaltaehkäisevään käyttöön lienee n. 1,5-2 g.


D-vitamiini vaikuttaa edullisesti myös kehonkoostumukseen

Endocrine Societyn vuosikokouksessa esiteltiin mielenkiintoinen D-vitamiinitutkimus. Endokrinologian erikoislääkäri Shalamar Sibley ja työtoverit Minnesotan yliopistosta raportoivat, että veren aktiivisen D-vitamiinin määrä ja laihtumistahti kulkevat käsikädessä. Yhden ng/ml:n nousu vauhditti "taikinan" polttoa n. 0,2 kg. Runsas D-vitamiinin saanti auttoi myös säilyttämään lihasmassaa laihdutuksen aikana.

D-vitamiinia olisi hyvä käyttää ravintolisänä talvisaikaan n. 50 mikrogrammaa vuorokaudessa. D3-vitamiini eli kolekalsiferoli on ehdottomasti parempi valinta kuin D2-vitamiinia eli ergokalsiferoli. D3-vitamiini on turvallinen suurinakin annoksina ja sen biologinen teho on selvästi parempi kuin D2-vitamiinilla.


Kreatiini parantaa myös uimareiden suorituskykyä

Jo viiden päivän kreatiinilataus parantaa merkitsevästi räpyläuimareiden suorituskykyä. Tuoreessa unkarialaistutkimuksessa uimaripojat (15.9+/-1.6 v.) saivat pävittäin joko 4 x 5 g kreatiinimonohydraattia tai saman verran lumetuotetta (glukoosia ja askorbiinihappoa). Uima-aika sadalla metrillä väheni merkitsevästi kreatiiniryhmässä, mutta pysyi muuttumattomana lumeryhmässä. Kreatiini paransi myös ns. Bosco-hyppytestiä.


Beeta-alaniini ja ihon kihelmöinti

Beeta-alaniini on urheiluravinnealan viimeisin hittituote. Beeta-alaniinin säännöllinen käyttö nostaa lihassolujen karnosiinipitoisuutta. Karnosiini on tehokas solunsisäinen puskuri. Jos nestetila on hyvin puskuroitu, kuten elimistön nesteet normaalisti, siihen lisätyt hapot eivät liiemmin muuta pH:ta. Alhainen pH eli happamuuden lisääntyminen on yhtenä osatekijänä lihasväsymykseen kovatehoisessa urheilusuorituksessa.

Beeta-alaniini aiheuttaa harmitonta, joskin hieman epämiellyttävää, ihon kihelmöintiä. Kihelmöinnin voimakkuus riippuu kerta-annoksen suuruudesta. Niinpä tuoreessa brittitutkimuksessa käytettiin "time-released" tabletteja, jotka vapauttavat beeta-alaniinia vähitelleen elimistön käyttööön. Päiväannos oli 3.2 g. Tulokset osoittivat, että ihon kihelmöinti hävisi lähes kokonaan, kun päiväannos saatettiin elimistöön vähitellen. Sama vaikutus saataneen aikaiseksi jakamalla päiväannos useaan kerta-annokseen. Kuten odotettua, lihassolujen karnosiinipitoisuus nousi tehokkaasti; 59 % neljän viikon aikana.