Hae tästä blogista

sunnuntai 14. maaliskuuta 2010

Ainemäärä, konsentraatio, diffuusio ja filtraatio


Aineen molekyylimassa on molekyylin atomien massan summa. Mooli on ainemäärän perusyksikkö. Kaikissa kemiallisissa yhdisteissä on moolissa ainetta sama molekyylimäärä (6,02 x 1023). Liuoksen konsentraatio ilmoitetaan yleensä yhtä liuoslitraa kohden, jolloin yksiköksi tulee millimoolia per litra (mmol/l). Tieteellisessä kirjallisuudessa konsentraatiota merkittäessä käytetään yleensä hakasulkuja, eikä sanaa konsentraatio kirjoiteta näkyviin. Esimerkiksi [H+] tarkoittaa vetyionikonsentraatiota.

Diffuusio on ilmiö, jossa molekyylit siirtyvät väkevämmästä konsentraatiosta laimeampaan tasoittaen konsentraatioerot (konsentraatiogradientit) ajan mittaan. Molekyylit liikkuvat satunnaisen lämpöliikkeen eli Brownin liikkeen mukaan. Veden diffuusiota puoliläpäisevän kalvon (esim. solukalvon) läpi kutsutaan osmoosiksi. Osmoottiseen paineeseen ja siihen liittyvään terminologiaan paneudutaan tarkemmin luvussa Neste- ja elektrolyyttitasapaino. Veden siirtymistä kalvon läpi paineen vaikutuksesta kutsutaan filtraatioksi.

Tämä kirjoitus on lyhyt näytepätkä Anssi Mannisen tulevan kirjan Urheiluravinteet (WSOYPro) johdanto-luvusta. Tekstin osittainenkin lainaaminen ilman tekijän lupaa on kielletty.

Ei kommentteja: