Hae tästä blogista

keskiviikko 3. maaliskuuta 2010

Galenos - Johdanto lääketieteen opintoihin

Olin eilen WSOYpro Oy:n markkinointipäällikön kanssa meetingissä tekeillä olevan Urheiluravinteet -kirjan tiimoilta. Siinä samassa pummasin itselleni ilmaisen kopion uudesta Galenos - Johdanto lääketieteen opintoihin -kirjasta (WSOYpro 2010), jota käytetään mm. lääketieteellisen tiedekunnan pääsykoekirjana. Galenos oli turvonnut melkoisesti (569 sivua ja aiempaa isompi sivukoko) ja sen kuvitusta oli parennettu. Tiedoksi niille, jotka eivät ole kirjaan tutustuneet: Galenos on yhdistelmä biologiaa, (bio)kemiaa ja (bio)fysiikkaa terveydenhuoltoalan näkökulmasta. Mukana on myös hieman käyttäytymis- ja tilastotieteellisiä juttua. Jos tämäntyyppiset asiat kiinnostavat, niin Galenos -kirjasta on hyvä lähteä liikkeelle. Virheettömästä teoksesta ei ole tässäkään tapauksessa kyse. Palaan bugeihin myöhemmin.

Kustantajan kirjaesittely:

Galenoksen uusi laitos, GALENOS - Johdanto lääketieteen opintoihin, on tarkoitettu yhdistämään lukion terveystiedon, biologian, kemian ja fysiikan oppisisältöjä lääketieteen opintoihin. Kyseessä ei ole lääketieteellinen oppikirja vaan lääketieteen opinnoista kiinnostuneille tarkoitettu teos.

Kirjassa kuvaillaan ihmiselimistön anatomisia rakenteita ja fysiologisia toimintoja ja selvitellään niiden biologisia, fysikaalisia ja kemiallisia perusteita. Näin pyritään havainnollistamaan toisaalta luonnontieteiden merkitystä elimistön rakenteiden ja toimintojen perustana ja osana ja toisaalta lääketieteen, lääketieteen opiskelun ja lääketieteellisen tutkimuksen monitieteisyyttä.

Kuten aiempaan GALENOS - Ihmiselimistö kohtaa ympäristön -kirjan 9. painokseen, tähänkin kirjaan on sisällytetty yleistä terveystietoa, vuorovaikutustaitoja ja oppimista käsitteleviä osioita. Lukijoita pyritään aktivoimaan asioiden kriittiseen pohtimiseen ja asioiden välisien yhteyksien ymmärtämiseen.

Kirjaa käytetään valintakoemateriaalina lääketieteen alojen opiskelijavalinnoissa.  

Toimittajat

Hiltunen, Erkki

Holmberg, Peter

Jyväsjärvi, Erkki

Kaikkonen, Matti

Lindblom-Ylänne, Sari

Nienstedt, Walter

Wähälä, Kristiina

ISBN: 978-951-0-33085-2

Hinta: 105.00 €

Ei kommentteja: