Hae tästä blogista

maanantai 17. marraskuuta 2008

Lukijakyssä: NCG vs. arginiini

Janne kysyy miksi Neuro Overdrive -valmisteessa ei ole arginiinia, vaan jotain mystistä arginiiniboosteria (NCG).

Yleensähän näissä "treeniboostereissa" on arginiinia ja/tai arginiini-alfa-ketoglutaraattia. Jälkimmäinen on kahdesta arginiinimolekyylistä ja yhdestä alfa-ketoglutaraattimolekyylistä muodostunut suola. Näiden yhdisteiden väitetään mm. lisäävän typpioksidin (NO) tuotantoa. NO laajentaa verisuonia ja siten voisi (teoriassa) vaikuttaa edullisesti hapen ja ravinteiden kuljetukseen lihassoluihin fyysisen kuormituksen aikana. Tieteelliset tutkimukset eivät kuitenkaan tue tätä olettamusta; Taiwanin urheiluyliopiston tutkijat havaitsivat tuoreessa tutkimuksessaan, että ennen harjoittelua nautitulla arginiinilisällä (6 g:n kerta-annos) ei ollut mitään vaikutusta NO-tuotantoon (1). Arginiinilla ei ollut myöskään vaikutusta laktaatti- tai ammoniakkipitoisuuksiin.

Ennen harjoittelua otetun arginiinin on väitetty lisäävän myös kasvuhormonin erityistä, mutta tieteelliset tutkimukset osoittavat täysin päinvastaista. Collier ja työtoverit nimittäin raportoivat ennen voimaharjoittelua otetun arginiinin vähentävän kasvuhormonivasteita (2). Yhteenvetona voidaan todeta, että arginiinin oraaliselle käytölle on vaikea löytää perusteita.

N-karbamyyliglutamaatti (NCG) on sisäsyntyisen N-asetyyliglutamaatin analogi. NCG lisää arginiinin synteesiä elmistössä. Tämä johtaa veren arginiini- ja kasvuhormonitasojen nousuun. Koe-eläimillä NCG stimuloi tehokkaasti lihasproteiinianaboliaa (3). Toisin kuin arginiini, NCG kestää hyvin maha-suolikanavassa tapahtuvaa metaboliaa. NCG:tä käytetään eräiden perinnöllisten aineenvaihduntasairauksien hoidossa, joten yhdisteen turvallisuus on hyvin dokumentoitu.

Kirjallisuusviitteet

1. Liu TH ym. No effect of short-term arginine supplementation on nitric oxide production, metabolism and performance in intermittent exercise in athletes. J Nutr Biochem. 2008 Aug 15. [Epub ahead of print].
2. Collier SR ym. Oral arginine attenuates the growth hormone response to resistance exercise. J Appl Physiol. 2006 Sep;101(3):848-52.
3. Frank JW ym. Oral N-carbamylglutamate supplementation increases protein synthesis in skeletal muscle of piglets. J Nutr. 2007 Feb;137(2):315-9.

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

Miten ois Anssi arginiini etyyli-esterin, ja sitrulliini malaatin kans,saisikko niitä tuote valikoimaan jauheena? Toimivaa tavaraa ilmeisesti kumpikin,eikä pahemmin suomesta näitä saa..