Hae tästä blogista

lauantai 17. tammikuuta 2009

Lukijakyssä: tyydyttynyt rasva ja sydänsairausriski

Mitäs on Manninen mieltä perinteisestä suosituksesta että tyydyttynyttä rasvaa pitäs vähentää ja syödä tilalla tyydyttymätöntä rasvaa?

Tätä ns. perinteistä rasvamodifikaatiota suositellaan usealta suunnalta. Hyödyistä ei ole kuitenkaan tieteellistä näyttöä. Yksi parhaimmista rasvamodifikaatiotutkimuksista, The Minnesota Coronary Survey, raportoi, että rasvamodifikaatiolla ei ollut mitään vaikutusta sydänsairauksiin. Perinteisen rasvamodifikaation kannattajat usein siteeraavat bi- ja multifaktoriaalisia tutkimuksia (esim. rasvamodifikaatio + liikunnan lisääminen + tupakoinnin vähentäminen) tukemaan suosituksiaan. Tällaiset tutkimukset eivät tietenkään voi edes teoriassa tarjota mitään näyttöä rasvamodifikaation edullista vaikutuksista per se.

Kahlasin kesällä läpi aiheeseen liittyviä tutkimuksia, mutta en onnistunut löytämään mitään näyttöä hyödyistä. Pyysin Amerikan Sydänliiton (AHA) johtavaa lipidiasiantuntijaa, Alice Lichtensteinia, lähettämään listan keskeisimmistä tutkimuksista, jotka hänen näkemyksensä mukaan antavat tukea perinteiselle rasvamodifikaatiolla. Tässä hänen 29.7 2008 lähettämänsä lista IHMETELTÄVÄKSI:

• Finnish Mental Hospital Study (↓SFA,↑ PUFA)
• LA-VA study (↓SFA, ↑ PUFA)
• Oslo Diet Heart Study (↓SFA, cholesterol,
↑ PUFA)
• Lyon Diet Heart Study (Mediterranean diet)
• Heidelberg Trial (↓SFA, cholesterol)
• St-Thomas Atherosclerosis Regression (↓SFA, cholesterol, ↑ PUFA)


Tämän listan vastaanotettuani menetin lopullisesti luottamukseni Amerikan Sydänliiton "rasva-asiantuntijoihin". Tulen käymään läpi Alicen listaamia tutkimuksia paremmalla ajalla, mutta sanotaan nyt kuitenkin, että yksikään niistä ei tarjoa mitään näyttöä perinteisen rasvamodifikaation hyödyistä.

Ensin mainittu Finnish Mental Hospital Study oli luonnollisesti kaukana satunnaistetusta (kahta erilaista dieettiä noudatettiin kahdessa mielisairaalassa), mutta se ei sentään ollut multifaktoriaalinen. Siinä siis tutkittiin nimenomaan rasvamodifikaation vaikutuksia. Kyseessä oli cross over -tutkimus, joten on täysin mahdotonta tietää johtuivatko vaikutukset tyydyttyneiden rasvojen saannin vähentämisestä vai tyydyttämättömien rasvojen saannin lisääntymisestä. Tämä on kuitenkin epärelevanttia, jos rasvamodifikaation hyötyjen osoittamisesta puhutaan. On kuitenkin syytä huomata, että tutkijat julkaisivat ensin vain miespuolisten koehenkilöiden datan. Useita vuosia myöhemmin naispuolisten koehenkilöiden data ilmestyi ja raportoidut hyödyt olivat vähäisiä tai jopa olemattomia. Mahdollisesti data oli pilkottu kahteen osaan sen vuoksi, että tutkijat eivät saaneet aikaiseksi tilastollisesti merkitsevää eroa dieettiä välillä. Mielisairaalapotilaat eivät myöskään hyvin kuvasta "normaalipopulaatiota".

Kotiläksy: Perinteisestä rasvamodifikaatiota saattaa olla jotain hyötyä, mutta tieteellinen näyttö puuttuu. Käsitteellä "tieteellinen näyttö" tarkoitan tässä yhteydessä satunnaistetuissa kontrolloiduissa tutkimuksissa (RCTs) osoitettuja hyötyjä. Epidemiologista näyttöä on jonkin verran, mutta sekin on ristiriitaista. Epidemiologiset tutkimukset harvoin kykenevät osoittamaan kausaalisuuden, mutta ovat silti osa "kokonaispakettia" (erityisesti ravitsemuksessa).

2 kommenttia:

Jari kirjoitti...

Jeps. Tyydyttyneen rasvan haitallisuuden osoittava tieteellinen näyttö on huippusalaista, koska kukaan ei sitä koskaan ole uskaltanut esittää. :) Haitallisuus perustuu kuitenkin tuhansiin tutkimuksiin ja vakavasti otettavat asiantuntijat ovat siitä yhtä mieltä. :)

Jari kirjoitti...

"Tulen käymään läpi Alicen listaamia tutkimuksia paremmalla ajalla, mutta sanotaan nyt kuitenkin, että yksikään niistä ei tarjoa mitään näyttöä perinteisen rasvamodifikaation hyödyistä."

Kävin läpi kaikki löytämäni kymmenen tutkimusta yksistään rasvamuutoksilla ja todellisilla päätetapahtumilla.

Kymmenen klassista rasvatutkimusta