Hae tästä blogista

lauantai 20. maaliskuuta 2010

Suhteellinen riski


Suhteellinen riski (engl. relative risk, RR) vertaa sairastumisen todennäköisyyden riskiä kahdella henkilöllä, jotka poikkeavat toisistaan vain sen riskitekijän suhteen, josta ollaan kiinnostuneita. RR ei ole urheiluravinnealan kannalta keskeinen käsite, mutta se on silti syytä ymmärtää, sillä sen avulla tuputetaan lääkkeitä ”terveille potilaille”. RR ei kerro tietyn riskitekijän kokonaisvaikutuksen suuruutta, joka riippuu kyseisen riskitekijän yleisyydestä. Yleinen riskitekijä, joka aiheuttaa vähäisen nousun RR:ssä voi olla väestön terveyden kannalta merkittävämpi kuin suuren RR:n aiheuttava harvinainen riskitekijä. RR 1 tarkoittaa, että kahden ryhmän välillä (esim. lääke vs. plasebo) ei ole eroa. RR < 1 tarkoittaa, että tapahtuman (esim. sairastumisen) ilmaantuminen on vähäisempää aktiiviryhmässä kuin plaseboryhmässä.

Lääketeollisuus yrittää usein harhaanjohtaa lääkäreitä ja kuluttajia ilmoittamalla lääketutkimusten yhteydessä pelkän RR:n vähentymisen. Esimerkiksi Shepherdin ym. statiinitutkimuksessa kuoleman RR väheni 22 %, mutta absoluuttisen riski vain 0,9 % (Shepherd J ym. Prevention of coronary heart disease with pravastatin in men with hypercholesterolemia N Engl J Med. 1995;333:1301-1307). Jälkimmäistä lukua artikkelissa ei mainita lainkaan.

"From the data in Table 2, it can be estimated that treating 1000 middle-aged men with hypercholesterolemia and no evidence of a previous myocardial infarction with pravastatin for five years will result in… 7 fewer deaths from cardiovascular causes, and 2 fewer deaths from other causes than would be expected in the absence of treatment.” [Lihavointi lisätty].

Eli kun 1000 keski-ikäistä, korkean kokonaiskolesterolin omaavaa miestä hoidetaan pravastatiinilla viiden vuoden ajan, ihmishenkiä säästyy yhdeksän.

Suhteellisen riskin vähentyminen = (41-32)/41 = 22 %
Uutisotsikko: ”Pravastatiini vähentää kuolleisuutta riskipotilailla jopa 22 %”

Absoluuttisen riskin vähentyminen = (41-32)/1000 = 0,9 %
Uutisotsikko: ”Pravastatiinin hyödyt riskipotilaillakin minimaalisia”

Lisäksi voidaan vielä laskea ns. NNT-luku (number needed to treat). NNT ilmoittaa potilasmäärän, joka on hoidettava, jotta yksi tapaus (esim. kuolema) saataisiin estettyä. Tässä tapauksessa NNT-luvuksi tulee 111.
Uutisotsikko: ”Pravastatiinin anto riskipotilaille on terveyslottoa”

Tämä kirjoitus on lyhyt näytepätkä Anssi Mannisen tulevan kirjan Urheiluravinteet (WSOYPro) johdanto-luvusta. Tekstin osittainenkin lainaaminen ilman tekijän lupaa on kielletty.

PS. Urheilijoiden ja kuntoilijoiden on syytä tietää, että statiinien ja fyysisen kuormituksen yhdistäminen voi olla erityisen haitallista lihaskudokselle. Palaan tähän aiheeseen lähipäivinä. Sillä välin voit lukaista statiinien aiheuttamasta myopatiasta lääkelaitoksen TABU-julkaisusta (s. 13-15).

1 kommentti:

Anonyymi kirjoitti...

olis mielenkiintosta kuullla joitain esimerkkejä muista NNT-luvuista muille hoidoille..