Hae tästä blogista

tiistai 9. elokuuta 2011

Kopio Eviran kirjeestä


Muutama blogini lukija pyysi julkaisemaan Eviralta saamani kirjeen. Ohessa on kopio sivusta 2/3, jossa näkyy kaikki oleellinen. Jos Eviran tulkinta on oikea, Suomesta loppuu elintarvikkeisiin liittyvä uutisointi lähes kokonaan. Huomaa, että elintarvikealan yritys ei saa Eviran tulkinnan mukaan uutisoida alan ammattisille tuoreista tutkimuksista, jos ne tukevat omien tuotteiden myyntiä. Esimerkiksi Valiolla on ihan oma yksikkönsä, joka lähettää informaatiota uusista tutkimuksista mm. ravitsemusterapeuteille. Tämä on Eviran mukaan laitonta, jos uutisissa viitataan maitotuotteiden positiivisiin terveysvaikutuksiin. Sama koskee tietysti Raision ja Unileverin vastaavaa mainontaa. Samaa soppaan voisi vielä lisätä "puffijärjestöt", kuten Leipätiedotus, Margariinitiedotus ja Lihatiedotus. Nämä ovat elintarviketeollisuuden markkinointiosastoja.

Vaikuttaisi siltä, että Evira on lähettänyt vastaavanlaisen kirjeen useille alan yrityksille, sillä emme ole koskaan lähettäneet alan ammattilaisille uutiskirjeitä, saatikka käyttäneet yksittäisten ihmisten "paranemistarinoita" markkinoinnissa. Eli kirjeen pohja näyttäisi olevan jonkinmoinen standardi, joka lähetetään hieman muokattuna kaikille vastaanottajille. Aika näyttää, onko Suomessa vallitseva sananvapaus pelkkää sananhelinää.    

12 kommenttia:

Anssi Manninen kirjoitti...

Käykääpä vilkaisemassa mitä sanotaan Orion Oyj:n D-vitamiinisivustolla:

http://www.d-vitamiini.fi/

Koko sivusto on Eviran tulkinnan mukaan täynnä laittomia väitteitä.

Anonyymi kirjoitti...

Onko d-vitamiini elintarvike, Anssi?

Anssi Manninen kirjoitti...

D-vitamiini on elintarvike, jos se myydään ravintolisänä. Orion myy D-vitamiinia sekä ravintolisänä että lääkkeenä. Lääkkeitä koskee eri määräykset. Lääkevalmisteille saa antaa luonnollisesti antaa ne lääkkeelliset väittämät (lue: käyttötarkoitukset), jotka viranomaiset ovat hyväksyneet.

Anonyymi kirjoitti...

Moi, kysytään tässäkin vaikkei aiheeseen liitykään, eli mistä niitä päivittäisiä hintapommeja oikein löytää?

Anonyymi kirjoitti...

EFSA on lääketeollisuuden sätkynukke. Miten he ovat muuten hyväksyneet stanolivalmisteiden väitetyt sydänystävälliset vaikutukset vaikkei siitä ole MITÄÄN näyttöä?!

Anssi Manninen kirjoitti...

EFSA:n puolueellisuus on kyseenalaistettu lukuisia kertoja:
http://www.corporateeurope.org/agribusiness/content/2011/07/responding-efsas-accusations

EFSA koostuu holiohattusyndroomasta kärsivistä pelleistä, jotka ovat asettaneet itsenänsä Jumalankin yläpuolelle.

Anonyymi kirjoitti...

Evira rikkoo Suomen perustuslakia:

12 §
Sananvapaus ja julkisuus

Jokaisella on sananvapaus. Sananvapauteen sisältyy oikeus ilmaista, julkistaa ja vastaanottaa tietoja, mielipiteitä ja muita viestejä kenenkään ennakolta estämättä. Tarkempia säännöksiä sananvapauden käyttämisestä annetaan lailla. Lailla voidaan säätää kuvaohjelmia koskevia lasten suojelemiseksi välttämättömiä rajoituksia.

Viranomaisen hallussa olevat asiakirjat ja muut tallenteet ovat julkisia, jollei niiden julkisuutta ole välttämättömien syiden vuoksi lailla erikseen rajoitettu. Jokaisella on oikeus saada tieto julkisesta asiakirjasta ja tallenteesta."

Evira tai kukaan muukaan ei voi vaatia, että esim. tutkimusreferenssit pitäisi ennakolta hyväksyttää.

Terveisin,
Lakimies

Anonyymi kirjoitti...

Muutama "kukkahattu" Eviran pajalla on seonnut lopullisesti. He aikovat laittaa pystyyn Neuvostoajan ennakkosensuurin. Muutama (puolueellinen) EFSA-panelisti päättää mitä terveysvaikutuksista saa kansalle kertoa. Tämän ennakkosensuuriprosessi kestää vähintään pari vuotta. Mitähän lainoppineet ovat tällaisestä ennakkosensuurista mieltä?

EFSA:n molemmilla suomalaispanelisteilla (Korhonen, Salminen) on niin pitkä kytköslista teollisuuteen, että vain ääliö ei jääväisi itseään tässä tilanteessa. Molempia päivätyö on elintarvikemarkkinointi!!

Anssi Manninen kirjoitti...

EFSA:n piilotetut kytkökset teollisuuteen ovat hyvin tiedossa:

http://www.corporateeurope.org/agribusiness/content/2011/02/efsa-conflicts-interest-board

Anonyymi kirjoitti...

vittu mitä paskaa...tätä se on nyky-eurostoliitossa

Anonyymi kirjoitti...

Evira on lähtenyt seikkailemaan harvinaisen heikoille jäille.

Suomi on allekirjoittanut yhdessä 43:n muun valtion kanssa Euroopan ihmisoikeussopimuksen, jonka 10. artikla toteaa sananvapaudesta muun muassa:

»Jokaisella on sananvapaus. Tämä oikeus sisältää vapauden pitää mielipiteitä sekä vastaanottaa ja levittää tietoja ja ajatuksia alueellisista rajoista riippumatta ja viranomaisten siihen puuttumatta.»
(Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10. artiklan ensimmäinen kohta.[2])

Sananvapautta voidaan 10. artiklan mukaan rajoittaa vain lailla ja syistä:

»– – jotka ovat välttämättömiä demokraattisessa yhteiskunnassa kansallisen turvallisuuden, alueellisen koskemattomuuden tai yleisen turvallisuuden vuoksi, epäjärjestyksen tai rikollisuuden estämiseksi, terveyden tai moraalin suojaamiseksi, muiden henkilöiden maineen tai oikeuksien turvaamiseksi, luottamuksellisten tietojen paljastumisen estämiseksi, tai tuomioistuinten arvovallan ja puolueettomuuden varmistamiseksi.»
(Euroopan ihmisoikeussopimuksen 10. artiklan toinen kohta.[2])

Vaikka Euroopan ihmisoikeussopimuksessa luetellaan useita tapauksia, joissa sananvapautta voidaan rajoittaa lailla, Euroopan ihmisoikeustuomioistuin on ratkaisuissaan korostanut sananvapauden suurta sisällöllistä laajuutta ja sitä että sananvapauteen kuuluu myös oikeus esittää ikäviä, kielteisiä ja jonkun kannalta jopa loukkaavia asioita:

»Sananvapaus ei pelkästään kata sellaisia tietoja ja ajatuksia, jotka otetaan myötämielisesti vastaan, joita pidetään vaarattomina tai joihin suhtaudutaan välinpitämättömästi. Sananvapaus kattaa myös sellaiset viestit, jotka loukkaavat, järkyttävät tai häiritsevät valtiota tai jotain sen väestön osaa. Tätä vaativat tuomioistuimen mukaan moniarvoisuus, suvaitsevaisuus ja avarakatseisuus, joita ilman ei ole kansanvaltaista yhteiskuntaa.»
(Handyside 7.12.1976 A 24 ja Grigoriades v. Kreikka 25.11.1997.[3])

Anssi Manninen kirjoitti...

Kuten odotettua, Evira on lähtenyt jahtaamaan pientiä yritysrypästä, vaikka 99,9 % alan yrityksistä rikkoon Eviran tulkinnan mukaan lakia:

Hyvä Anssi Manninen,Vastauksena 9.8.2011 lähettämäänne tietopyyntöön toteamme seuraavaa:Yrityksille lähetettävät kehotus- ja selvityspyyntökirjeet elintarvikkeiden säädösten vastaisesta markkinoinnista ovat osa Eviran normaalia markkinavalvontaa. Kesän 2011 aikana Evirasta on lähetetty noin 30 kehotusta ja selvityspyyntöä eri yrityksille.

Myös paikalliset valvontaviranomaiset eli kuntien terveystarkastajat suorittavat valvontaa.Jatkossa asian käsittelyn selkeyttämiseksi viranomaisessa, pyydämme lähettämään mahdolliset yhteydenotot Eviran kirjaamon kautta:Posti- ja käyntiosoite
Elintarviketurvallisuusvirasto Evira
Mustialankatu 3
00790 HelsinkiFaksi
020 77 24350Sähköposti
kirjaamo Kuvaus: Kuvaus: at-merkki.gif : 0Kb evira.fi

ystävällisin terveisin,

Kaisa Kukkonen

Kaisa Kukkonen – Ylitarkastaja, ETM | Överinspektör, LVM | Senior Inspector, M.Sc. (Nutrition)

Tuoteturvallisuusyksikkö | Enheten för produktsäkerhet | Product Safety Unit

Elintarviketurvallisuusvirasto Evira | Livsmedelssäkerhetsverket Evira | Finnish Food Safety Authority Evira

Mustialankatu 3| Mustialagatan 3, FI – 00790 Helsinki | Helsingfors, Finland

tel. + 358 20 77 24283, gsm + 358 50 386 8430

vaihde | växel | exchange +358 20 690 999

kaisa.kukkonen @ evira.fi