Hae tästä blogista

keskiviikko 16. syyskuuta 2009

Vihreällä teellä maltillinen laihdutusvaikutus
Näyttö vihreäteeuutteen laihduttavista vaikutuksista on vankistunut 2000-luvulla. Tällä kertaa positiivista tutkimusnäyttöä kokosi International Journal of Obesity vihreän teen laihdutusvaikutuksia käsitellessä meta-analyysissaan. Vihreän teen laihdutusvaikutukset välittynevät sen katekiinien, kuten polyfenoli EGCG:n kautta. Katekiineista etenkin EGCG:n nauttiminen on tutkimuksissa lisännyt energiankulutusta ja rasvahappojen käyttöä energiaksi lyhyellä aikavälillä. Vihreän teen katekiinien positiivisia painonhallintaviakutuksia on dokumentoitu etenkin Aasiasta, kun taas kaukaasialaisaineistoissa tulokset ovat olleet ristiriitaisia. Ihmistutkimuksissa vihreäteeuutteen aikaansaama lepoenergiankulutuksen lisäys on ollut merkitsevä mutta maltillinen, n. 4 %.

Maltillinen mutta merkitsevä laihdutusvaikutus

Meta-analyysi käsitti 44 potentiaalista vihreäteetutkimusta, joista 11 täytti tutkijoiden kriteerit vihreän teen nauttimisen vaikutuksista painonpudotukseen ja painonhallintaan. Meta-analyysin perusteella vihreää teetä nauttineet koehenkilöt laihtuivat keskimäärin 1,31 kiloa enemmän (tai keräsivät painonhallintavaiheessa 1,31 kg vähemmän takaisin) kehon painostaan verrattuna vihreää teetä nauttimattomiin verrokkeihinsa. Laihdutustuloksissa oli kuitenkin voimakasta variaatiota ja tulokset olivat hyvin heterogeenisiä (mucirc=1.13 with 95% CI: 0.25 to 3.80; I2=94% with 95% CI: 77% to 98.0%; test for heterogeneity: P<0.001).> Oheista kuvaa klikkaamalla pääsee käsiksi meta-analyysiin sisällytettyjen tutkimusten ominaispiirteitä.

Sensitiivisyys vihreän teen ja kofeiinin vaikutuksille vaihtelee?

Estimoitu vaikutus oli suurin kun kofeiininsaanti oli vähäistä, verrattuna kohtuulliseen tai tätä runsaampaan kofeiininsaantiin. Käytännössä vähäisempi kofeeininsaanti yhdistyi tutkimuksessa aasialaistutkimuksiin, kun kaukaasialaisaineistoissa kofeiininsaanti oli runsaampaa. Meta-analyysissä spekuloidulla etnisellä taustalla ei kuitenkaan ollut tilastollisesti merkitsevää vaikutusta vihreän teen painonhallinta- tai laihdutusvaikutukseen. Katekiinien annostuksella ei myöskään ollut tutkimuksessa merkitsevää vaikutusta laihdutustulokseen. Tuloksien tulkintaa vaikeutti osittain heterogeenisyys aineistoissa, etenkin kofeiininsaannin ja etnisen taustan osalta. Tutkijat teoretisoivatkin, että geneettinen ja etninen tausta saattavat vaikuttaa koehenkilöiden sensitiivisyyteen katekiinien ja kofeiinin metabolisille vaikutuksille. Nämä saattavat selittää heterogeenisiä laihdutustuloksia ja kohtuullistaa EGCG:n itsenäistä laihdutusvaikutusta.

Laihdutustulokset olleet riippumattomia katekiiniannostuksista

Meta-analyysissa EGCG:n annostus ei ollut merkitsevä painonmuutoksia aikaansaanut muuttuja. Vastaavia tuloksia on saatu aiemminkin, esimerkiksi Bérubé-Parentin ym. (2005) tutkimuksessa 200 mg kofeiinilla ja varioiduilla annoksilla EGCG:a (90, 200, 300 ja 400 mg) 3 krt/vrk oli yhtäsuuruinen positiivinen vaikutus 24 tunnin energiankulutukseen. Tyypillinen tehokas annostus EGCG:a on tutkimuksissa ollut n. 300 mg/vrk. Meta-analyysin perusteella vihreän teen sisältämällä EGCG:lla on pieni mutta merkitsevä vaikutus laihdutustulokseen ja painonhallintaan.

Meta-analyysin tutkimukset olivat kestoltaan keskimäärin 3 kk, joten varsinaisia pitkäaikaisia painonhallintavaikutuksia ei näistä tuloksista voida ennustaa. Tutkimustarkastelun perusteella vihreäteeuutteen laihdutusteho voi vaihdella voimakkaasti yksilöiden välillä.


Lähde: Ravintomedia/Juuso Reinikainen

Ei kommentteja: