Hae tästä blogista

torstai 23. kesäkuuta 2011

Kolesterolikattilassa kiehuu


Lueskelin eilen hieman tarkemmin Totuus kolesterolista -kirjaa. Kirjassa oli muutamia niin huvittavia väitteitä, että joku voisi luulla kirjoittajien myyneen sielunsa statiinivalmistajille. Timo Strandberg ei ole viranomainen, mutta hän on virkamies. Hänen päätyönsä on professorin virka Oulun yliopistossa. Sivutoimenaan hän markkinoi statiinivalmisteita. 

Valtion virkamieslaki 19.8.1994/750:

"Virkamies ei saa ottaa vastaan eikä pitää sivutointa, joka edellyttää työajan käyttämistä sivutoimeen kuuluvien tehtävien hoitamiseen, ellei asianomainen viranomainen hakemuksesta myönnä hänelle siihen lupaa. Tuomari tai tuomioistuimen esittelijä ei saa ottaa vastaan tai pitää mitään sivutointa, ellei tuomioistuin hakemuksesta myönnä siihen lupaa. Sivutoimilupa voidaan antaa myös määräajaksi ja rajoitettuna. Sivutoimilupa voidaan peruuttaa, kun siihen on syytä. (11.5.2001/387)
Harkittaessa sivutoimiluvan myöntämistä on otettava huomioon, että virkamies ei saa sivutoimen vuoksi tulla esteelliseksi tehtävässään. Sivutoimi ei myöskään saa vaarantaa luottamusta tasapuolisuuteen tehtävän hoidossa tai muutenkaan haitata tehtävän asianmukaista hoitamista taikka kilpailevana toimintana ilmeisesti vahingoittaa työnantajaa."

En väitä mitään, kunhan provosoin. Ei mulla muuta tällä kertaa.. :)

Ei kommentteja: