Hae tästä blogista

lauantai 13. joulukuuta 2008

MyoZene-tutkimus (PÄIVITETTY 14.12.)TÄTÄ KIRJOITUSTA LUETAAN AHKERASTI
Tein yhteistyötä amerikkalaisen BioQuest Pharmaceuticals -yhtiön kanssa muutama vuosi takaperin. Firman pääomistaja oli netonnut muutama vuosi takaperin satoja miljoonia dollareita Xenadrine -nimisellä laihdutusvalmisteella. He pyysivät minua suunnittelemaan "optimaalisen" voimaharjoittelun jälkeen nautittavan ravintojuomajauheen. Toimin silloin myös yhtiön tutkimuskoordinaattorina MyoZene-tutkimusten osalta. Kehitystyön tuloksena markkinoille putkahti MyoZene -niminen tuote.

Tuote sisälsi - ja edelleen sisältää - muun muassa pitkälle hydrolysoitua heraproteiinia, leusiinia, kreatiinimonohydraattia, glutamiinia ja nopeasti imeytyviä hiilihydraatteja. Heraproteiinihydrolysaatiksi tuotteeseen valittiin se raaka-aine, joka tehokkaimmin nosti luustolihashypertrofian (lihaskasvun) suoria ja epäsuoria biomarkkereita in vitro (julkaisematon data). in vitro tarkoittaa sitä, että koe suoritetaan esimerkiksi eristetyillä lihassoluilla, kun taas in vivo tarkoittaa, että koe suoritetaan kokonaisilla ihmisillä.

En ehtinyt koordinoida kuin yhden in vivo tutkimuksen, kunnes Mannisen ja BioQuestin tiet erosivat. Alla hieman infoa ko. tutkimuksesta. Tutkimusraporttia ei ole vielä julkaistu kokotekstiartikkelina tieteellisessä aikakauslehdessä, mutta tutkijat aikovat jättää kokotekstin julkaistavaksi ensi vuoden puolella. Blogitekstini perustuu Doug Kalmanin lähettämään PowerPoint-presentaatioon, jonka hän esitteli American College of Sports Medicinen konferenssissa.

Kyseessä oli 4 viikon pituinen open label pilottitutkimus eli siinä ei siis ollut mukana kontrolliryhmää. Täysi-ikäiset, normaalipainoiset ja vähintään 6 kk säännöllisesti voimaharjoitelleet miehet toimivat tutkimuksen koehenkilöinä. Tutkimuksen aikana kaikkien muiden suorityskykyä mahdollisesti parantavien aineiden käyttö oli luonnollisesti kielletty. Kreatiinia sisältävien tuotteiden käyttö piti lopettaa vähintään 60 päivää ennen tutkimuksen alkua, sillä kreatiinisupplementaation vaikutus säilyy vielä jonkin aikaa supplementaation lopettamisen jälkeenkin. Taisin itse suositella tutkijoille suhteellisen pitkää wash out -periodia kreatiinin osalta.

Harjoitusohjelma oli yksinkertaistettuna seuraavanlainen:

1. Kuusi kuntosalilla tapahtuvaa harjoituskertaa viikossa.

2. Lihasryhmä läpi kaksi kertaa viikossa.

3. Harjoitusjako: 1) rinta-olkapäät-hauikset-vatsat; 2) selkä-ojentajat-vatsat + hieman aerobista; 3) reidet-pohkeet-vatsat.

4. Harjoitusliikkeitä lihasryhmille hyvin vähän, esim. rinnalle pelkkä penkki, hauiksille pelkkä hauiskääntö tangolla, selälle leuanveto leveällä otteella jne. Poikkeuksena reidet, joita harjoitettiin kolmella liikkeellä. Kahdessa ensimmäisessä jaossa vatsoja harjoitettiin rutistuksilla ja viimeisessä jalkojen nostolla.

Jokaisen harjoituksen jälkeen koehenkilöt ottivat yhden annoksen (118 g) MyoZene -valmistetta. Noin 45 minuuttia myöhemmin oli sitten "normaalin" aterian vuoro. Muistan nimeomaan vaatineeni, että oikea ateria syödään pikaisesti MyoZenen perään. Näin tutkimusprotokolla vastaa ”tosielämää”.

Rasvattoman kehonmassan määrä lisääntyi keskimäärin n. 2,2 paunaa (= 1 kg) ja kehonrasvat vähenivät hieman (-0,4 kg). Ensin mainittu tulos oli tilastollisen merkitsevyyden rajoilla (P = 0.053) ja jälkimmäinen tilastollisesti ei-merkitsevä (P = 0.222). Kehonkoostumus määritettiin DXA:lla. Kahden viikon jälkeen voimatasot olivat nousseet n. 24 % ja tutkimuksen lopussa n. 32 %. Kaikissa liikkeissä parannukset olivat tilastollisesti erittäin merkitseviä (viidessä P = ≤ 0.002.. hmm.. taitaa ainakin Suomessa "erittäin merkitsevän" raja-arvoksi vakiintunut < 0.001). Mielenkiintoista oli se, että eri harjoitusliikkeissä "nouseva käyrä" oli lähes identtinen. Tämä antaa lisävahvistusta raportoiduille parannuksille. Yllä olevassa käppyrässä on esitetty penkkipunnerustuloksia.

Mainitaan vielä kertaalleen, että tutkimuksessa EI ollut mukana kontrolliryhmää, joten MyoZenen osuuttaa em. parannuksissa voi vain arvailla. Tunnetun ravitsemustutkijan Jeff Volekin mukaan "These results are truly impressive in a short period of time. It is clear BioQuest has done their homework. MyoZene represents a unique formula based on cutting edge science." [Suomeksi: "Nämä tulokset ovat todella vaikuttavia näin lyhyessä ajassa tapahtuviksi. On selvää, että BioQuest on tehnyt kotiläksynsä. MyoZene edustaa uniikkia, cutting edge tieteeseen perustuvaa formulaa."]

Tulokset tosiaan vaikuttavat varsin hyviltä, kun verrataan muihin vastaaviin tutkimuksiin, mutta blogin lukijat saavat itse vetää omat johtopäätöksensä. Ihmetytti jo silloin, miksei kontrolliryhmää tutkimussuunnitelmassa ollut mukana. Kaikissa tilanteissa ei ole mahdollista ottaa tutkimukseen mukaan kontrolliryhmää (esim. kilpailukaudelle sijoittuva tutkimus, kuten Kern ym. 2008), mutta tässä tapauksessa se olisi onnistunut helposti.

Tuote ei aiheuttanut mainittavia muutoksia veriarvoissa ynnä muissa sellaisissa, joten tutkijat päättelivät, että MyoZene on hyvin siedetty tuote. BUN eli Blood Urea Nitrogen ja kreatiniini odotetusti nousivat hieman, mutta ne kuitenkin pysyivät viitearvojen sisällä. Tässä tapauksessa kreatiniinin nousu ei välttämättä edes kerro mitään munuiaistoiminnan muutoksista, sillä kreatiinisupplementaatio lisää kreatiniinia (tsekkaa Kreatiinilegendat lepoon). BUN nousee typpipitoisia yhdisteitä (esim. aminohappoja) nautittaessa. Tutkimuksen aikana koehenkilöt raportoivat vain neljä vähäistä haittavaikutusta, jotka johtavan tutkijan arvion mukaan "probably" tai "definitely" johtuivat muista seikoista, kuin MyoZenen nauttimisesta.

An Open Label Clinical Trial Evaluating the Effects of MyoZene(TM) with Resistance Training on Changes in Body Composition and Muscle Strength

PS. MyoZenea ei ole myynnissä Suomessa, mutta Anabolic Overdrive on lähes identtinen tuote. Vastasinhan molempien tuotteiden suunnittelusta (raaka-aineiden valinnasta lähtien).

Ei kommentteja: