Hae tästä blogista

tiistai 6. huhtikuuta 2010

Glukosamiinilisä ja urheiluvammasta toipuminenOstojicin ym. (2007) satunnaistettu, kaksoissokkoutettu tutkimus selvitti glukosamiinilisän vaikutusta akuutista urheilupolvivammasta kärsivien miesurheilijoiden polvikipuun ja polven toimintakykyyn. Akuutiksi urheiluvammaksi määriteltiin suora tai epäsuora, fyysiseen aktiivisuuteen liittyvä trauma, joka esti harjoittelun tai kilpailun. Urheilijat, joiden vamma luokiteltiin astetta II vakavammaksi, jätettiin tutkimuksen ulkopuolelle. Tutkimukseen otettiin mukaan yhteensä 121 urheilijaa, joille annettiin joko glukosamiinia (1,5 g/vrk) tai plaseboa 28 päivän ajan. Tutkimusraportista ei käynyt ilmi missä muodossa glukosamiini annettiin, mutta tutkimusta johtanut henkilö vahvisti, että tutkimuksessa käytettiin glukosamiinisulfaattia (Sergej M. Ostojic, M.D., Ph.D., henk.kohtainen tiedonanto). Lopullisessa analyysissä oli mukana 108 henkilöä: 56 glukosamiiniryhmässä ja 52 plaseboryhmässä. Glukosamiinilisä ei vaikuttanut merkitsevästi kipuun tai turvotukseen, mutta polvinivelen liikkuvuus parani merkitsevästi. Nivelen liikkuvuuden palautuminen on erityisen tärkeää traumaattisen vamman jälkeen. Glukosamiinilisä ei aiheuttanut mitään haittavaikutuksia.

Ei kommentteja: