Hae tästä blogista

perjantai 9. huhtikuuta 2010

Metyylisulfonyylimetaani (MSM)


Metyylisulfonyylimetaani (MSM) on orgaaninen, rikkiä (engl. sulfur) sisältävä yhdiste, jota esiintyy luonnostaan mm. hedelmissä, vihanneksissa, viljoissa ja lihassa. Rikillä on tärkeä rooli glykosaminoglykaanien rakentumisessa. MSM, joka sisältää n. 34 % rikkiä, saattaa vaikuttaa edullisesti nivelten toimintaan. MSM näyttäisi vähentävän perifeeristä kipua, tulehdusta ja nivelruston degeneraatiota. Usha ym. (2004) vertasivat glukosamiinin, MSM:n ja glukosamiini-MSM -kombinaation vaikutuksia 118 lievästä tai keskivaikeasta polven nivelrikosta kärsivillä henkilöillä. Tämän satunnaisten, kaksoissokkoutetun tutkimuksen koehenkilöt saivat joko 1) 500 mg glukosamiinia, 2) 500 mg MSM:ää, 3) 500 mg glukosamiinia ja 500 mg MSM:ää tai 4) lumetuotetta kolme kertaa päivässä 12 viikon ajan. Tulokset osoittivat, että glukosamiini-MSM -yhdistelmää käytettäessä sekä kipua että tulehdusta lievittävä vaikutus alkoi nopeammin kuin muissa ryhmissä. Erikoista oli se, että lumeryhmässä ei tapahtunut mainittavaa parannusta. Kimin ym. (2006) tutkimuksessa MSM yksistään käytettynä (2 x 3 g/vrk 12 viikon ajan) vähensi merkitsevästi nivelrikkokipua sekä paransi nivelen toimintakykyä.

PS. Lyhenne MSM tarkoittaa lääketieteessä myös homoseksiä harrastavia miehiä (men who have sex with men). Poikarakkaudella ei ole osoitettu olevan edullisia vaikutuksia niveliin.

Ei kommentteja: