Hae tästä blogista

torstai 13. toukokuuta 2010

Nivelrikon hoidossa käytettävät ravintolisät - Kalaöljyn omega-3 rasvahapot, S-adenosyylimetioniini (SAMe) ja niasiiniamidi (B3-vitamiini)


Tämä kirjoitus on lyhyt näytepätkä Anssi Mannisen tulevasta kirjasta Urheiluravinteet (WSOYPro). Tekstin osittainenkin lainaaminen ilman tekijän lupaa on kielletty.


Kalaöljyn omega-3 rasvahapot

Kalasta saatavien omega-3 rasvahappojen, eikosapentoeenihapon (EPA) ja dokosaheksaeenihapon (DHA), oletetaan vaikuttavan edullisesti nivelrikkoon. Niinpä tuore satunnaistettu, kaksoissokkoutettu tutkimus vertasi glukosamiinisulfaatin-kalaöljy -yhdistelmän vaikutuksia pelkkään glukosamiiniin 177 nivelrikkopotilaalla (Gruenwald ym. 2009). Kombinaatioryhmä sai kapselimuotoista tuotetta, joka sisälsi yhtä kapselia kohden 500 mg glukosamiinisulfaattia ja 444 mg kalaöljyä (200 mg omega-3 rasvahappoja), kun taas pelkkää glukosamiinia saaneiden ryhmässä kalaöljy oli korvattu EPA- ja DHA-vapaalla kasviöljyseoksella. Tutkimuksen kesto oli 26 viikkoa. Tulokset osoittivat, että glukosamiinin-kalaöljy -yhdistelmä tehoaa paremmin nivelrikon oireisiin kuin pelkkä glukosamiini.


S-adenosyylimetioniini (SAMe)

S-adenosyylimetioniinia (SAMe) valmistetaan maksassa metioniinista ja adenosiinitrifosfaatista (ATP). SAMe:n keskeinen tehtävä on metyyliryhmän luovutus mm. proteiineille, fosfolipideille, DNA:lle, RNA:lle, hormoneille jne. SAMe -valmisteita on käytetty mm. nivelrikon, depression ja maksasairauksien hoidossa. SAMe:n on havaittu vähentävän tulehdusta ja kipua (Stramentinoli 1987). In vitro -tutkimuksissa on osoitettu, että SAMe stimuloi kondrosyyttejä ja tehostaa sulfaatin liittymistä proteoglykaaneihin (Harmand ym. 1987). 400 mg:n oraalisen kerta-annoksen jälkeen SAMe:a on havaittavissa nivelnesteessä (Giulidori ym. 1984).

Kimin ym. (2009) satunnaistettu, plasebokontrolloitu monikeskustutkimus vertasi SAMe:n (1 200 mg/vrk) ja nabumetonin (tulehduskipulääke, 1 000 mg/vrk) kivunlievitystehoa polvinivelrikkoa sairastavilla henkilöillä. Tutkimuksen kesto oli 8 viikkoa ja siinä käytettiin kaksoisplasebotekniikkaa. Lopulliseen analyysiin (ITT) otettiin mukaan yhteensä 133 henkilöä. Tulokset osoittivat, että SAMe:n ja nabumetonin kivunlievitystehossa ei ole eroa. Kyseessä oli faasin IV -tutkimus, joten SAMe on Koreassa jo myynnissä lääkevalmisteena. Faasin IV -tutkimuksilla tarkoitetaan lääkemyyntiluvan myöntämisen jälkeen tehtäviä tutkimuksia hyväksytyillä kohderyhmillä, hoitoindikaatioilla ja annostuksilla. Muutamaa vuotta aiemmin julkaistussa tutkimuksessa SAMe (1200 mg/vrk) osoittautui yhtä tehokkaaksi kuin selekobsibi (200 mg/vrk), joskin SAMe:n vaikutus alkoi hitaammin (Najm ym. 2004).


Niasiiniamidi (B3-vitamiini)

Niasiini (nikotiinihappo) ja niasiiniamidi (nikotiinihappoamidi) vaikuttuvat vitamiineina samalla tavalla, mutta niiden terapeuttinen käyttö eroaa selvästi toisistaan. Niasiinia käytetään yleisesti veren rasva-arvojen parantamiseen, kun taas niasiiniamidia on käytetty nivelrikkokivun lievittämiseen. Niasiiniamidi näyttäisi estävän sytokiinien aiheuttamaa aggrekaanien ja tyypin II kollageenin hajoamista kondrosyyteissä. Jonasin ym. (1996) satunnaistettu, plasebokontrolloitu pilottitutkimus osoitti 12 viikon kestoisen niasiiniamidilisän (3000 mg/vrk) vähentävän nivelrikko-oireita ja tulehdusta (mitattuna punasolujen sedimentaatiolla eli laskolla). On kuitenkin syytä huomata, että 3000 mg:a niasiiniamidia on erittäin suuri määrä. Tällainen mega-annostelu voi aiheuttaa mm. pahoinvointia, ilmavaivoja, ripulia ja närästystä.

Ei kommentteja: